جارو کردن غبار در خواب

جارو کردن غبار در خواب یکی از خواب های تکراری محسوب می شود که دارای تعابیر فراوانی است که بیشتر آنها حاکی از خیر و بشارت است، با علم به این که تعابیر دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر مذموم بودن رؤیا دارد و لذا به تمامی تعابیر مربوط می پردازیم. به این رویا از طریق وب سایت جربها.

جارو کردن غبار در خواب

گرد و غبار را نوعی کثیفی و چیزهایی می دانند که برای سلامتی انسان مضر است و جارو کردن آن در خواب ممکن است برای بیننده تعابیر ستودنی باشد، اما با توجه به جزئیات و اتفاقات خواب متفاوت است، چنان که تعبیر این خواب چنین است. به شرح زیر است:

 • دیدن فردی که در خواب گرد و غبار را جارو می کند، بیانگر این است که او دارای اخلاق نیکو و حسن شهرت است.
 • هنگامی که زن بیوه یا مطلقه در خواب خود خاک می بیند، نشان دهنده این است که او احساس آرامش و رضایت از اراده خداوند دارد.
 • این خواب همچنین بیانگر این است که خواب بیننده تلاش های زیادی کرده است تا بتواند بر موانع و مشکلات زندگی خود غلبه کند، در صورتی که در واقعیت از مشکلات زیادی رنج می برد.
 • مشاهده غبار زیاد بر روی بیننده خواب بیانگر آن است که در دوره آینده در معرض مشکلات و موانع زیادی در زندگی خود قرار خواهد گرفت.
 • رویایی که با دست خود گرد و غبار را پاک می کند، نشان می دهد که به دلیل انباشته شدن بدهی، دچار بحران مالی شده است.
 • اگر غبار در خواب ریز و سبک باشد، بیانگر آن است که بیننده از تجارت خود سود مالی زیادی به دست خواهد آورد.
 • تکان دادن گرد و غبار در خواب بیانگر نگرانی های فراوان در زندگی بیننده خواب و تلاش مستمر او برای رهایی از آنهاست.
 • وقتی فردی در خواب گرد و غبار یخ زده را می بیند، بیانگر تمایل او برای رسیدن به بسیاری از آرزوها و جاه طلبی ها و کسب درآمد است.
 • جارو کردن غبار در خواب برای خانم های مجرد

  تصورات یک دختر مجرد ارتباط تنگاتنگی با ایده ازدواج، موفقیت و کار دارد. تعابیر زیادی برای یک دختر مجرد وجود دارد، از جمله:

 • وقتی دختری می‌بیند که دارد از خانه‌اش گرد و خاک می‌کشد، این نشان می‌دهد که با کسی که دوستش دارد نامزد می‌کند.
 • اگر ببیند که با دست خاک می زداید، نشانگر این است که باید دلش را پاکیزه کند و دیگران را ببخشد تا در صلح و صفا زندگی کند.
 • دیدن گرد و غبار او در خانه ای که نمی شناسد و غریبه ای با او، نشان دهنده نامزدی او با مردی است که نمی شناسد.
 • اگر دختر مجردی ببیند که در حال جارو کردن خاک بر روی خاک راه می رود، دلیل بر این است که به شغلی معتبر دست خواهد یافت.
 • جارو کردن گرد و غبار با جاروبرقی نشان دهنده رهایی از نگرانی های جزئی است.
 • اگر یک زن مجرد ببیند که به سرعت جارو می کند، این نشان می دهد که او هدف دست نیافتنی دارد.
 • اگر دختری ببیند که دارد گرد و غبار از کوچه پاک می‌کند، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری او در برخورد و درک او در بسیاری از مسائل است، البته ارتباط خوب او با اطرافیانش.
 • دیدن دختری که با یک جارو دستی قدیمی گرد و غبار را جارو می کند ممکن است نشان دهنده این باشد که تاریخ ازدواج او برای مدتی به تعویق خواهد افتاد.
 • همچنین بخوانید : خانه نجس در خواب

  جارو کردن غبار در خواب برای خانم های متاهل

  زن متاهل معمولاً تعبیر رؤیاهایی را که در مورد شوهر، فرزندان و خانواده خود می بیند، می بیند، وقتی زن متاهل در خواب غباری را می بیند، این تعبیرات زیر را نشان می دهد:

 • اگر زن متاهل ببیند که خودش گرد و غبار را جارو می کند، نشان دهنده ارث زیادی است.
 • مشاهده گرد و غبار از روی لباس، نشان دهنده از بین رفتن مقداری پول است.
 • وقتی زن متاهلی طوفان غبارآلود می بیند بدون اینکه آسیبی به کسی وارد شود، دلیل بر خیر و برکتی است که نصیب او و شوهرش می شود.
 • تمیز کردن غذا از گرد و غبار و کثیفی در خواب بیانگر این است که زن از خانه خود نگهداری می کند و می تواند مسئولیت پذیر باشد.
 • زنی متاهل که در خواب از جاروبرقی استفاده می کند، بیانگر این است که از یک تجارت پول و سود خواهد برد.
 • یک زن متاهل که گرد و غبار را از دستانش پاک می کند، نشان می دهد که او اسراف و خرج کردن پول زیادی را برای چیزهای بی اهمیت دوست دارد.
 • همچنین پاک کردن گرد و غبار خانه زناشویی نشان دهنده رهایی از مشکلات و اختلافات با همسر و برخورداری از زندگی زناشویی شاد است.
 • این خواب همچنین بیانگر این است که زن تلاش زیادی می کند تا بتواند خانه را از انرژی منفی خلاص کند و انرژی مثبت را در خانه زناشویی پخش کند.
 • جارو کردن غبار در خواب برای زنان باردار

  زن باردار به دلیل نگرانی دائمی که از بارداری و سلامت جنین خود احساس می کند به دنبال دانستن تمام تعابیر و معانی این خواب است که تعبیر این خواب به شرح زیر است:

  پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

 • وقتی زن حامله می بیند که دارد خاک را جارو می کند و وارد دهانش می شود، دلیل بر این است که بچه پسر به دنیا خواهد آورد.
 • دیدن راه رفتن زن باردار بر روی گرد و غبار در حالی که آن را جارو می کند، بیانگر این است که او به راحتی زایمان خواهد کرد و او و نوزادش از سلامتی برخوردار خواهند بود.
 • این خواب همچنین نشان می دهد که زن باردار از زندگی زناشویی شادی برخوردار است و شوهرش او را عمیقا دوست دارد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب تمیز کردن خانه از خاک

  جارو کردن غبار در خواب برای یک زن مطلقه

  تعبیر این خواب برای زن مطلقه به شرح زیر است:

 • وقتی زن مطلقه می بیند که دارد گرد و غبار را از خانه اش پاک می کند، نشان می دهد که او از غم و اندوهی که او را کنترل می کرد خلاص شده است.
 • اگر ببیند خانه یکی را که می‌شناسد جارو می‌کند، دلیل بر این است که می‌خواهد از او خواستگاری کند و مرد خوبی است و اخلاق نیکو دارد.
 • اگر زن مطلقه خود را در حال راه رفتن بر خاک و خاک ببیند، نشانگر آن است که در کارش جایگاه برجسته ای خواهد داشت.
 • اگر در خواب از جارو دستی برای زدودن غبار استفاده کند، دلیل بر عصیان و نارضایتی او از زندگی و معیشت است.
 • جارو کردن غبار در خواب برای یک مرد

  این دید اغلب برای مردان پیش می آید.ممکن است عجیب به نظر برسد زیرا این کارها اغلب توسط زنان انجام می شود.وقتی مردی می بیند که دارد گرد و غبار را جارو می کند بیانگر تعابیر زیر است:

 • اگر مردی خود را در حال تمیز کردن خانه با افراد زیادی در آن ببیند، این نشان می دهد که او می خواهد تنها باشد.
 • اگر مردی ببیند که خانه زناشویی را تمیز می کند، این نشان از عشق او به همسرش و تمایل او به کمک به او است.
 • گرد و غبار در محل کار نشان دهنده خلاص شدن از شر رقبا و متنفر و از بین رفتن اختلافات و درگیری ها است.
 • این خواب در خواب مرد بیانگر این است که او از مشکلات و موانعی رنج می‌برد که در صورتی که با وجود جارو کردن گرد و غبار قادر به تمیز کردن آن نباشد، سخت تلاش می‌کند تا از آنها خلاص شده و آنها را کنترل کند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب گرد و غبار در خانه

  جارو کردن غبار در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین عالم بزرگ تاویل و حدیث پژوه است و ستاره او در تعبیر بینات بسیار درخشید و در مورد این خواب چنین گفت:

 • ابن سیرین بر این باور است که دیدن مردی که گرد و غبار خانه خود را می‌روید، بیانگر آن است که از بسیاری از مشکلات و موانع زندگی خلاص می‌شود.
 • وقتی دختری گرد و غبار را از خانه‌اش پاک می‌کند، نشان‌دهنده این است که او از شر یک رابطه عاشقانه ساختگی خلاص می‌شود.
 • دیدن گرد و غبار در خانه بیننده خواب بیانگر این است که پس از یک دوره پر از مشکلات، تغییرات مثبت زیادی در زندگی او رخ خواهد داد.
 • دیدن گرد و غبار ریز و خفیف در داخل خانه نشان دهنده کسب درآمد زیاد است.
 • ورود گرد و غبار به چشم هنگام جارو کردن، نشان دهنده تصمیم گیری های اشتباه و ناموفق است.
 • دیدن گرد و خاک و تمیز نکردن آن بیانگر این است که بیننده خواب در وضعیت روحی بدی قرار دارد و احساس کسالت می کند.
 • گرد و غبار از اتاق خواب نشان دهنده خوشبختی زناشویی و تفاهم بین همسران است.
 • دیدن گرد و غبار انباشته شده بر روی اثاثیه منزل بیانگر این است که خواب بیننده فرصت سفر به خارج از کشور را خواهد داشت.
 • وجود گرد و غبار به مقدار زیاد در خانه نشان دهنده درگیری و اختلاف بین اعضای خانواده است.
 • استفاده بیننده از جارو دستی برای زدودن گرد و غبار بیانگر نارضایتی او از خواست خداوند است.
 • جارو کردن خانه یک فرد ثروتمند نشان دهنده از دست دادن پول است.
 • جارو کردن خانه شخص دیگری که در خواب می شناسید، بیانگر رابطه خوب او و بیننده خواب و تبادل مهربانی و محبت بین آنها است.
 • زن حامله که می بیند خانه ی دیگری را جارو می کند، نشان دهنده ی معاش فراوان و سهولت زایمان اوست.
 • دیدن گرد و غبار در خواب از رؤیاهای ستودنی به شمار می رود که حاکی از تغییرات مثبت در زندگی بیننده خواب و رهایی از دوران پر از مشکلات و دشواری های زندگی اوست، پس باید همیشه به درگاه خداوند متوسل شود و او را به خاطر آن ستایش کند. نعمت های بی شمار او.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا