تعبیر دیدن آب در خواب

تعبیر دیدن آب جاری در خواب دارای معانی مطلوب و نامطلوب است.معنای آن با توجه به تفاوت موقعیت اجتماعی و همچنین تغییر جزئیات رویا از رویای شخصی به خواب دیگر متفاوت است.از طریق وب سایت تریبه توضیح خواهیم داد. تعبیر دیدن آب در خواب امروز به شما.

تعبیر دیدن آب در خواب

علمای تعبیر خواب تعابیر بسیار مثبتی از خواب در مورد آب ارائه کرده‌اند، زیرا معروف است که آب اساس حیات روی زمین است، بنابراین دیدن آن در خواب، دید خوب و ستودنی است.

اما جریان آب چطور؟ مفسران نیز به مطلوب بودن رؤیت آب روان مادامی که حوادثی مانند غرق شدن آن را مخدوش و بد می کند دلالت کرده اند، در سطور بعدی تعبیر دیدن آب روان در خواب را برای شما ذکر می کنیم. برای موقعیت های اجتماعی:

1- تعبیر دیدن آب در خواب برای زن مجرد

در اینجا نکات زیر تفسیر رؤیت آب روان برای دختر مجرد است:

 • اگر دختر مجردی در خواب آب روان ببیند، این خواب به این معنی است که می تواند به آرزوها و اهداف زیادی در زندگی خود دست یابد.
 • دختر مجردی که در خواب آب روان ببیند و از آن بنوشد، می تواند در درس خود سرآمد باشد.
 • دیدن آب روان در خواب زن مجرد، بیانگر اخلاق نیکو و دل و جان پاک است.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که روی آب روان راه می رود، در زمینه کاری خود به موفقیت بزرگی دست می یابد.
 • جاری شدن آب در خواب دختر مجرد بیانگر این است که مردم برای یک اتفاق خوشایند در زندگی او جمع می شوند، شاید به زودی ازدواج او.
 • هنگامی که یک زن مجرد در خواب خود آب روان ببیند، می تواند زندگی پر از شادی و راحتی داشته باشد.
 • برخی از مفسران بر این باورند که دیدن آب ناپاک در خواب یک دختر مجرد، نشانه آن است که او در زندگی خود با مشکلاتی روبرو خواهد شد، اما به زودی می تواند از شر آنها خلاص شود.
 • آب زلال در خواب دختر مجرد بیانگر درستی و دوری او از گناهان و معصیت هاست.
 • زن مجردی که در خواب آب را روی زمین می‌بیند، ممکن است بیانگر این باشد که او مرتکب اعمال زشتی شده و از راه راست منحرف شده است.
 • دختر نامزدی که در خواب آب جاری را ببیند، به دلیل داشتن همسری مناسب و همسر بزرگ، در زندگی با شریک زندگی خود با برکت خواهد بود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر بیرون آمدن آب از دیوار خانه و تعبیر دیدن آب برای زن مجرد، زن متاهل یا باردار

  2- تعبیر دیدن آب در خواب برای زن شوهردار

  خواب آب روان زن شوهردار را چنین تعبیر کرده اند:

 • زن متاهل در خواب آب روان و پاکیزه بودن آب را می بیند، بیانگر آسایش روحی و توانایی او در رهایی از اختلافات خانوادگی است، همچنین این بینش نشان دهنده بهبودی از بیماری ها است.
 • اگر زن متاهلی در خواب آب روان ببیند و با آن وضو بگیرد، این خواب بیانگر آن است که از ارتکاب دوباره گناه دوری می کند و به درگاه خداوند متعال توبه می کند.
 • اگر زن متاهلی در خواب آب روان ببیند و این آب را بنوشد، بر غم و اندوه و نگرانی هایی که در زندگی با آن روبه رو می شود، غلبه می کند.
 • رؤیای آب روان به زن متاهل بدون فرزند، احتمال باردار شدن به زودی را گوشزد می کند.
 • دیدن زنی متاهل در حال نوشیدن آب در خواب، بیانگر این است که وضعیت مالی او بد است، اما به دلیل اینکه شوهرش در محل کارش ترفیع می گیرد، به زودی بهبود می یابد.
 • وقتی زنی متاهل در خواب می بیند که شوهرش در حال نوشیدن آب از شیر آب است، این خواب به این معنی است که او را عمیقا دوست دارد و همیشه به دنبال مراقبت از او و فرزندانشان است.
 • جاری شدن آب در خواب زن متاهل بیانگر معاش فراوان و خیر فراوان است.
 • می‌گفتند دیدن آب روان در خواب زن متاهل، بیانگر این است که رابطه او با دیگران با صمیمیت و شفقت است.
 • 3- تعبیر دیدن آب در خواب برای زن باردار

  پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

  تعابیر در مورد خواب آب روان برای زن باردار را در نکات زیر برای شما ذکر خواهیم کرد:

 • زن باردار وقتی در خواب ببیند که آب روان می نوشد، زایمان آسانی خواهد داشت و جنین سالمی خواهد داشت.
 • اگر زن باردار در خواب خود آب روان ببیند، می تواند به سرعت و با خیال راحت از شر مشکلات جسمی و روحی که در دوران بارداری با آن مواجه بوده خلاص شود.
 • آب روان آلوده در خواب دختر باردار نوید خوبی نمی دهد، زیرا ممکن است نشان دهنده این باشد که او در دوران بارداری با مشکلاتی مواجه خواهد شد و خدا بهتر می داند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب غرق شدن در استخر و سپس زنده ماندن

  تعابیر مختلف از خواب آب روان

  بعد از اینکه با تعبیر دیدن آب روان در خواب برای موقعیت های اجتماعی آشنا شدیم، تعابیر مختلفی از این خواب را به شرح زیر برای شما ذکر می کنیم:

 • نوشیدن آب روان در خواب بیانگر افزایش وضعیت مالی و بهبود شرایط سخت است.
 • اگر ببینی آب جاری است و با وجود سرد بودن در آن غسل می‌کنی، یعنی به دست آوردن سلامتی و رهایی از همه بیماری‌ها.
 • هر کس در خواب آب روان و زلال ببیند، رزق و روزی فراوان و خیر می یابد، اما هر کس آب کثیف و آلوده را ببیند، در زندگی اش آسیبی می بیند.
 • راه رفتن روی آب روان در خواب، بیانگر این است که برخی از چیزهایی که بیننده خواب منتظر آن بوده، آن گونه که او می خواهد پیش می آید.
 • دیدن آب گرم در خواب، بیانگر رهایی از غم و شنیدن مژده است.
 • تماشای غرق شدن خود در آب در خواب بیانگر مواجهه با بدبختی است، اما این بدبختی به سرعت از بین خواهد رفت.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب شنا در آب زلال

  تعبیر دیدن آب در خواب از ابن سیرین

  محقق ابن سیرین نیز تعبیر خواب آب روان را بیان کرده است که در موارد زیر به تفصیل برای شما توضیح خواهیم داد:

 • دیدن آب جاری در خواب، به این معناست که اتفاقی در انتظار بیننده است که برای او خیر و برکت خواهد بود.
 • مشاهده جریان آب در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها پس از پشت سر گذاشتن بسیاری از حوادث آشفته و احساس خستگی شدید است.
 • اگر انسان در خواب ببیند که در آب جاری غسل می کند، از تمام گناهان خود توبه می کند و می تواند از مشکلات دور خود خلاص شود.
 • دیدن آب روان در خواب بیانگر ثبات در زندگی عاطفی و شغلی شماست.
 • جاری شدن آب در خواب نماد خوبی است چرا که برای صاحبش مضامین فرخنده زیادی به همراه دارد و بدون شک آب عنصر مهمی در زندگی است و دیدن آن در خواب امری ستودنی است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا