آیا می توان خدا را در خواب دید؟

آیا می توان خدا را در خواب دید؟ خدا به چه شکلی در خواب ظاهر می شود؟ عده ای می گویند خداوند متعال را در خواب دیده اند اما معلوم نیست این حدیث درست است یا نه، بنابراین از طریق سایت Tabirgar.ir روشن خواهیم کرد که آیا این موضوع ممکن است اتفاق بیفتد یا خیر.

آیا می توان خدا را در خواب دید؟

برای بسیاری از ائمه در مورد دیدن خداوند متعال در خواب سؤال شده است، اما ممکن است این گفته صحت نداشته باشد یا درست باشد، شایان ذکر است که پاسخ ائمه نافی جواز دیدن خداوند در خواب نیست.

در پاسخ های دینی بر اساس مبانی دینی و شرعی گفته شده است که می توان خداوند را در خواب دید و این امر فقط برای برخی از مؤمنان اتفاق می افتد، بر اساس آنچه که نووی در شرح مسلم از قاضی ایاد ذکر کرده است.

اما در پاسخ به اینکه آیا می توان خداوند را در خواب دید، بر موضوع مهمی تاکید شد و آن این است که تصویر خاصی وجود ندارد که بر اساس آن خداوند در خواب دیده شود، دیدن خداوند متعال در هر شرایطی امکان پذیر است. در تمام تصاویر

قول ابن تیمیه درباره دیدن خدا در خواب

ابن تیمیه در پاسخ به اینکه آیا می توان خداوند را در خواب دید گفت که او را به هر شکلی می توان دید و شکل ظاهر شدن خداوند در خواب بر حسب حال بیننده فرق می کند خواه عادل باشد یا نباشد. اگر عادل باشد، خداوند به او ظاهر می شود، پس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را در بهترین حالت خود دید.

وی همچنین تصدیق کرد که مؤمن بر حسب قوت ایمان، پروردگار خود را در خواب می بیند و بر این اساس، اگر در ظاهر نیکو ظاهر شود، ظاهری نیکو دارد و اگر ایمانش ضعیف باشد، ظاهر می شود. به شکلی شبیه به ایمان او.

و اما حکم آنچه در خواب می بیند، با حکم واقعیتی که می بیند فرق می کند، هر خوابی تعبیر خاص خود را دارد که با تعبیرهایی که بر اساس علائمی که در خواب ظاهر می شود و قدرت بیننده خواب، تعبیر می کند. ایمان.

همچنین بخوانید : دیدن نور خدا در خواب

نشانه های حقیقت دیدن خدا در خواب

نشانه هایی وجود دارد که با ظهور آنها صحت یا غیر آن رؤیت را تأیید می کند، زیرا یکی از مهم ترین رؤیایی است که بیننده خواب می بیند. خداوند در خواب، لازم است در دسترس بودن این علامت عبارت است از:

 • آیا او به شکلی مشابه ظاهر نمی شود، پس خداوند در رؤیتش به خلق تشبیه نمی شود.
 • رؤیت باید مشروع باشد، یعنی چیزی در آن نیست که خلاف شرع باشد، پس در آن زمان مشهود شیطان است نه خدای متعال.
 • این مطلب بر اساس آنچه در گروهی از فتواهای ابن باز آمده است که در آن گفته شده است ذکر شده است:

  رؤیت در خواب ممکن است برای پیامبران و برخی از صالحان به گونه ای پیش بیاید که شبیه خلقت نباشد، سبحان الله، چنانکه در حدیث معاذ – رضی الله عنه – آمده است و اگر به او امر کند. کاری خلاف شرع انجام دهد، این نشانه آن است که او پروردگارش را ندیده، بلکه شیطانی را دیده است، پس اگر او را دید و به او گفت: دعا نکن، خرج تو را ببخشد، یا می‌گوید: زکات نداری، یا روزه ماه رمضان را نمی گیری، یا پدر و مادرت را اکرام نمی کنی، یا می فرماید: بر تو در مصرف ربا گناهی نیست… همه اینها و امثال آن است. نشانه های آن است که او شیطان را دید نه پروردگارش.“.

  پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

  دیدن خدا در خواب و سخنان ائمه و بزرگان

  در مورد دیدن خداوند در خواب و در پاسخ به این سوال که آیا می توان خداوند را در خواب دید، بسیاری از ائمه پاسخ دادند و در ادامه سخنان ائمه را برای شما شرح خواهیم داد:

 • امام حافظ ابن حجر می فرماید که دیدن او جایز است و اشکالی که خداوند در خواب ظاهر می شود ممکن است متفاوت باشد، از جمله سلطان که گاهی به صورت استاد ظاهر می شود، گاهی اوقات و صورت های دیگر.
 • امام بغاوی فرمودند دیدن خدا در خواب جایز است.
 • امام الدریمی فرمودند که در هر شرایط و شکلی دیده می شود.
 • امام غزالی می فرماید ممکن است به صورت نور یا چیز دیگری ظاهر شود، اما شکلی که در آن ظاهر می شود ربطی به واقعیت ندارد.
 • امام عبدالله بن عبدالرحمن الدرامی فرمودند که حلال است و هر که در خواب ببیند وارد بهشت ​​می شود.
 • همچنین بخوانید : دیدن رسول در خواب بدون دیدن چهره او

  رؤیت پیامبر از پروردگارش در خواب

  در یکی از احادیث شریف آمده است که پیامبر – صلی الله علیه و آله – خداوند را در خواب دید و در سند این حدیث اختلافات فراوانی وجود دارد و فرمولها و روشهای بسیار دارد. و گفته شد:

  معاذ بن جبل گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز صبح هنگام نماز صبح از ما کناره گرفت تا اینکه تقریباً شاخ خورشید را دیدیم سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و درود فرست، سریع بیرون آمد، لباس نماز پوشید، نماز خواند و نمازش را ادامه داد، چون سلام کرد، گفت: چون در صف خود هستی، پیش ما آمد، گفت: آنچه مرا از آن باز داشت به تو می گویم. تو در صبح: شب برخاستم و به اندازه ای که برایم مقدّر شده بود دعا کردم…»

  «…پس در نمازم خوابیدم تا آن که سخت شد و آنگاه خود را در نزد پروردگارم به نیکوترین شکل یافتم، گفت: ای محمد، مجالس عالی درباره چیست؟ عرض كردم: نمى دانم، گفت: اى محمد، مجالس اعظم درباره چه بحث مى كنند؟ گفتم: پروردگارا نمی دانم، پس دیدم کف دستش را بین شانه هایم گذاشت تا اینکه سردی سر انگشتانش را بر سینه ام احساس کردم و همه چیز برایم روشن شد و دانستم، پس گفت: ای محمد، چه آیا شوراهای عالی بحث دارند؟ گفتم: درباره کفاره ها و درجات…»

  «… فرمود: کفاره ها چیست؟ عرض كردم: حركت پا به نماز جماعت، نشستن در مساجد بعد از نماز، و كاملاً وضو گرفتن در مكروحات، فرمود: چه مراتبى دارد؟ گفتم: طعام دادن و آهسته سخن گفتن و نماز خواندن در حال خواب، فرمود: بپرس…».

  «…گفتم: خدایا از تو می خواهم که کار نیک انجام دهی و بدی ها را ترک کنی و فقرا را دوست بداری و مرا ببخش و بر من رحم کن و اگر می خواهی بین قومی وسوسه کنی. بی آنکه وسوسه شوم بمیرم و از تو محبت و محبت هر که تو را دوست دارد و عشق به کار که مرا به محبت تو نزدیک کند می خواهم.رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند. : درست است مطالعه کنید و یاد بگیرید“.

  همچنین بخوانید : تعبیر دیدن مرگ در خواب

  تعبیر دیدن خدا در خواب

  این رؤیا حاکی از خوبی های بسیاری در زندگی بیننده است، این خواب مانند نعمتی است که خداوند به بنده خود که با آن انتخاب کرده است عطا کرده است، با پاسخ به این سوال که آیا می توان خداوند را در خواب دید. که تفاسیرى است که علما درباره آن رؤیت و آنچه دلالت دارد و بدان اشاره کرده اند.

 • مؤمن روزی فراوانی خواهد یافت.
 • برخی از علما گفتند مژده ورود به بهشت ​​است.
 • دیدن آن به صورت نور دلیلی بر خیر و زندگی شاد و توبه ای است که بیننده خواب از آن لذت خواهد برد.
 • حاکی از خوش اخلاقی بیننده خواب است.
 • برخی گفتند که دلیل بر ترک گناه و معصیت و توبه بر آن و جایگزینی آن با اعمال نیک است.
 • رویا مژده و دلیلی بر مقام عالی بیننده در نزد پروردگارش دارد و اگر خدا به صورت نیکو ظاهر شود، نشان دهنده قوت ایمان اوست.
 • اگر او را به کاری که خلاف شرع است، مانند قتل یا کارهای مشابه، امر کند، شیطان است، نه خدا، بلکه در صورت خداست و نباید این خواب را باور کرد.
 • شیطان ممکن است در خواب به صورت خدا ظاهر شود و به اعمال ناپسند فرمان دهد، اما در صورت پیامبر صلی الله علیه و آله ظاهر نشود و این بر اساس آنچه در احادیث شریف نبوی آمده است. .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا