تعبیر خواب شراب خواری ابن سیرین و النابلسی و ابن شاهین.

تعبیر خواب شراب خواری از دید زن یا مرد متفاوت است و اگر چه شراب خواری از گناهان کبیره در اسلام است، اما وقتی انسان می بیند که مشروب می خورد و حالت مستی و مستی دارد. تعابیر بسیار دیگری دارد، بسیاری از علما آنها را ذکر کرده اند و تأیید کرده اند که تعبیر رؤیا با دیگری که در خواب دیده به تفصیل محاسبه کرده است و در تاپیک زیر در سایت Tabirgar.ir توضیح داده خواهد شد.

تعبیر خواب نوشیدن الکل

شراب خواری در خواب تعابیر متعددی دارد که با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده خواب و آنچه از نظر چشیدن، نوشیدن یا مستی می بیند مشخص می شود، اما نوشیدن شراب معنایی کلی دارد، ابن سیرین بیان کرده است که شراب در یک خواب مال حرام است و مستی به معنای جهل است و نظر نابلسی موافق با ابن سیرین است که شراب دیدن مالی است که از راه های آسان و حرام می آید.

تعبیر خواب نوشیدن مشروبات الکلی در موارد دیگر بیانگر شفا یا وقوع نزاع و دشمنی یا رقابت در راه وقوع است و چنان که در کتاب النابلسی آمده است که نوشیدن مشروب در خواب به معنای آشکار ساختن برخی از خصوصیات بیننده خواب است. اسرار یا ارتکاب زنا یا به طور کلی خوردن زنا یا فسق.

تعبیر خواب نوشیدن الکل برای مردان

 • تعبیر آن به نامحرم امری ستودنی است زیرا حکایت از ازدواج قریب الوقوع و عفت و پاکدامنی دارد که خداوند متعال به او پاداش ازدواج و پایداری خواهد داد و دیدن حالت مستی بعد از نوشیدن مشروب حکایت از عشق و دلبستگی شدید به معشوق دارد. و ارتباط نزدیک با او
 • وقتی مرد متاهل می بیند که مشروب می خورد، نشان دهنده ازدواج دوم است و وقتی می بیند که فنجانی که در آن شراب بود کف می کند، نشان دهنده بی توجهی به خانواده و دوری از امور مهم زندگی خانوادگی است. و باید به آن توجه کند تا زندگی اجتماعی و شغلی او پایدار باشد.
 • تعبیر خواب فردی که برای یک زن مجرد در موقعیت های مختلف رویایی به من نگاه می کند با ما همراه باشید

  تعبیر خواب نوشیدن مشروبات الکلی برای زنان

  تعبیر خواب نوشیدن مشروبات الکلی برای زنان مجرد یا متاهل تعابیر زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • وقتی دختر مجرد ببیند که در حال مستی است تعبیرش نزدیک شدن به عقد و مستی است و لذت شرب خمر خوشبختی با شوهر است و وقتی بدون مستی می‌نوشد تعبیر به خیر آینده است. و برآورده شدن آرزوها
 • وقتی زن متاهل می بیند که مشروب می نوشد، ستودنی نیست، مخصوصاً در حالت مستی از مشروبات الکلی، این نشان می دهد که او نمی داند در اطرافش چه می گذرد یا بر سر فرزندان و شوهرش چه می گذرد. جزییاتی است که او چیزی درباره آنها نمی داند و در معرض حواس پرتی در افکارش قرار می گیرد و این نشان می دهد که باید توجه کند.بیشتر در مورد اتفاقات خانه و جلوگیری از مشکلات
 • وقتی زن باردار می بیند که مشروب می نوشد، نشان دهنده این است که زایمان به راحتی انجام می شود و به راحتی انجام می شود و درد شدیدی نخواهد داشت، همچنین از کودک خوشحال می شود و فرزند صالح و صالحی خواهد بود. انشاء الله و در صورت متفاوت بودن نوع الکل، در تعبیر اختلافی وجود نخواهد داشت.
 • تعبیر خواب مشروب خواری برای زن مطلقه: بیانگر این است که به زودی خبرهای خوب و جبران با ازدواج و اتفاقات خوب خواهد آمد انشاالله.
 • دیدن شراب خوردن در خواب به روایت ابن سیرین

  نوشیدن شراب در خواب فواید بسیاری دارد که محقق ابن سیرین ذکر کرده است که عبارتند از:

  پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

 • اغلب نشان دهنده بهبودی برای بیماران است.
 • وقتی مرد مجردی در خواب خود را در حال نوشیدن مشروبات الکلی ببیند، بیانگر این است که ازدواج او نزدیک است و اگر فقیر باشد، خداوند به او مال می دهد.
 • وقتی عالمی در خواب خود را در حال نوشیدن مشروب ببیند، بیانگر افزایش دانش است.
 • اگر شراب از انگور درست می شد، پول آن حلال بود.
 • وقتی مرده ای را در حال نوشیدن مشروبات الکلی می بینید، مژده است که انشاءالله آن مرحوم در بهشت ​​خواهد بود، زیرا این مشروب در بهشت ​​یافت می شود.
 • تعبیر خواب استخراج طلا از زمین برای زنان مجرد و متاهل با ما همراه باشید

  تعبیر خواب شرب خمر به روایت النابلسی

  نظر نابلسی در تعبیر این خواب با نظر ابن سیرین متفاوت است و از این رو او چنین نظری داشته است:

 • النابلسی بیان کرده است که نوشیدن مشروبات الکلی در خواب بیانگر آن است که پول حرام به بیننده خواب می رسد.
 • نوشیدن مشروب بر حسب رابطه بیننده خواب با خداوند متعال، بیانگر وقوع گناه و گناه یا روزی و خیر است.
 • در خواب دیدن مشروبات الکلی و حضور کسی که بر سر آن با هم رقابت می کند، بیانگر بروز اختلاف و مشاجره است.
 • اگر کسی نهری از شراب ببیند، بیانگر آن است که بیننده خواب در این دنیا دچار نوعی وسوسه می شود.
 • وقتی مشروب کوبیده را می بیند، نشان می دهد که به فرمانروایی خدمت می کند، اما برای بیننده خواب اتفاقات خوبی می افتد.
 • تعبیر خواب شرب خمر ابن شاهین

  ابن شاهین در تعبیر خواب شرب خمر با بقیه مفسران موافق بود و نظرش این بود که وقتی بیننده خواب بیننده را در حال نوشیدن مشروبات الکلی و مستی و از دست دادن تعادل می بیند این نشان دهنده مال حرام است، این مال حرام نیست که مشکوک است، اما این امکان برای او وجود دارد که پول یک یتیم، مال مسروقه یا شخص دیگری را به دست آورد.

  تعبیر خواب نوشیدن مشروبات الکلی برای فقیر

  در هنگام رنج و تنگدستی، دیدن مشروبات الکلی در خواب بیانگر چیزهای زیادی است، مانند:

 • نوشیدن مشروبات الکلی در خواب تا حد مستی، بیانگر خیر و صلاح بیننده خواب، وسعت روزی و رسیدن مال فراوان به زندگی است.
 • همچنین بیانگر قریب الوقوع بازپرداخت قرض و ثواب نیکو برای صبر و کمبود روزی اوست.
 • تعبیر گریه در خواب ابن سیرین و النابلسی را با ما همراه باشید

  تعبیر خواب نوشیدن مشروبات الکلی برای شخص بیمار

  وقتی مریض در خواب خود را در حال نوشیدن مشروبات الکلی ببیند، بیانگر نزدیکی بهبودی و آسودگی و رهایی از ناراحتی برای بیننده خواب است و خداوند داناتر است.

  در پایان تعبیر خواب مشروب خواری زن و مرد را با توجه به موقعیت اجتماعی و فقر و بیماری آن ها ذکر کرده ایم اما جز خداوند متعال کسى از غیب خبر ندارد و تنها تلاش علماى مختلف است. برخی از آنها حاصل می شود و برخی بدون تحقیق می گذرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا