تعبیر خواب خروج آب از خانه و پایین آمدن از دیوارها در خواب

تعبیر خواب خروج آب از خانه یکی از خواب هایی است که خیلی ها درباره آن می پرسند و امروز از طریق سایت Tabirgar.ir آن را به تفصیل با شما تعبیر می کنیم.علم تعبیر خواب دنیایی پر از ابهام و پرس و جو است. زیرا این یکی از خواب هایی است که توسط بسیاری از افراد دائماً تکرار می شود، همانطور که تعبیر خواب از فردی به فرد دیگر با توجه به موقعیت اجتماعی فرد و با توجه به محل خارج شدن آب، همانطور که خواهیم گفت متفاوت است. در سطور زیر توضیح دهید

تعبیر خواب خروج آب از خانه

 • تعبیر خواب خروج آب از خانه بسیاری از تعبیر کنندگان خواب بیانگر این است که تعبیر خواب خروج آب از خانه بیانگر غم و اندوه و نگرانی از خروج صاحب آن خانه است.
 • بیرون آمدن آب از دیوارها نیز بیانگر از دست دادن یکی از ساکنان آن خانه ای است که در خواب از آن آب خارج می شود.
 • تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

 • محقق ابن سیرین ذکر کرده است که تعبیر خواب غرق شدن خانه، بیانگر آن است که به زودی بلای بزرگی برای صاحب آن خانه که در خواب غرق می شود، پیش می آید یا فرو رفتن آن خانه، بیانگر حالت کلی است. نگرانی و اندوه برای اعضای آن خانه که برعکس تعبیر خواب خروج آب از خانه است.
 • هر کس در خواب ببیند خانه ای که در آن زندگی می کند در آب فرو رفته است، اما آب در همه جای خانه جاری است، نشان می دهد که خیر و سودی نصیب صاحب آن خانه می شود.
 • همینطور هر کس در خواب ببیند آبی که در آن خانه فرو رفته آب سیاه و متعفن است، بیانگر ازدواج با زنی است که خیری در آن نیست یا زن بد نامی است.
 • اما اگر ببیند از روی آبی که خانه در آن غوطه ور است می گذرد، بیانگر این است که صاحب خواب با مشکلات سلامتی زیادی مواجه است، اما انشاءالله از آن مشکلات شفا می یابد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب استخراج طلا از زمین برای زنان مجرد و متاهل

  تعبیر خواب آب در خانه

 • در تعبیر خواب خروج آب از خانه اشاره شد که بیانگر این است که اهل آن خانه با مشقت زیادی مواجه خواهند شد، خواه آن سختی در سطح مالی باشد یا اجتماعی.
 • غرق شدن خانه ممکن است حاکی از فوت سرپرست آن خانواده ساکن در آن خانه باشد، خواه فوت پدر یا مادر باشد.
 • فرو رفتن خانه در خواب نیز بیانگر این است که ساکنان آن خانه در معرض نگرانی و اندوه هستند.
 • اما اگر در خواب ببیند که خانه در حال غرق شدن است، اما به آن شخص آسیبی نرسیده است، بیانگر نجات از مشکلات و خطراتی است که صاحب آن خانه با آن مواجه خواهد شد.
 • تعبیر خواب آب در اتاق

 • تعبیر خواب آب در اتاق ممکن است بیانگر این باشد که شخصی که در آن اتاق زندگی می کند غرق در عمل گناه است و باید خود را مرور کند و به درگاه خداوند متعال توبه کند.
 • غرق شدن اتاق در خواب نیز بیانگر این است که ساکن در آن اتاق از افرادی است که فقط به فکر منافع شخصی خود است، حتی اگر به ضرر دیگران باشد و تعبیر او با تعبیرش متفاوت است. تعبیر خواب خروج آب از خانه
 • غرق شدن در داخل اتاق نیز نشان دهنده این است که صاحب آن اتاق به زودی خواهد مرد، به خصوص اگر آن فرد بیمار بود.
 • تعبیر خواب آب در خانه

 • اگر آبی که در خانه است، آب پاکیزه باشد، نشان دهنده خیر و معیشت زیادی است که به اعضای آن خانه تعلق می گیرد، اما اگر آبی که در آن خانه یافت می شود، آب کثیف و ناپاک باشد، بیانگر این است که صاحب این خواب با زنی ازدواج کرده است زنی بد نام.
 • اما اگر آبی که در خانه ظاهر می شود تمیز نباشد و خانه متعلق به زن شوهردار باشد، ممکن است بیانگر این باشد که شوهر مال حرام می کند و آن پول را خرج زن و بچه کرده است.
 • همچنین، اگر زن باردار ببیند که آب در همه جای خانه در حال سرازیر شدن است، ممکن است نشان دهنده این باشد که بارداری برای آن زن به سلامت کامل نشده است.
 • همچنین آب موجود در خانه ممکن است نشانه آن باشد که صاحبان آن خانه با برخی مشکلات سلامتی مواجه خواهند شد و یا خود صاحب رویا با این مشکلات مواجه شود.
 • و اگر آبی که در خانه ظاهر می شود در یکی از اتاق ها باشد، این نشان دهنده این است که شخصی که در آن اتاق زندگی می کند در آن مدت دچار مشکل می شود.
 • تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

 • همه تعبیر کنندگان خواب متفق القول هستند که فرو رفتن کامل خانه یکی از نشانه های بدبختی و بدبختی است که صاحبان آن خانه با آن مواجه خواهند شد.
 • امام صادق(ع) ذکر کرده اند که فرو رفتن کامل خانه از داخل ممکن است نشانه بروز مشکلات و رقابت های فراوان بین برادران یک خانه باشد.
 • فرو رفتن خانه در خواب برای زن متاهل نیز ممکن است بیانگر این باشد که بین آن زن و شوهرش مشکلات زیادی وجود دارد که ممکن است منجر به طلاق شود که منجر به از دست دادن خانه آن زن می شود.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب ذکر کرده اند که فرو رفتن گودال ممکن است نشانه مرگ صاحب خانه باشد، چه پدر و چه مادر.
 • و اگر صاحب خواب در آن مدت کار می کرد، خانه به طور کامل زیر آب می رفت و این نشان می دهد که آن شخص شغل فعلی را که در آن کار می کند ترک خواهد کرد.
 • و اگر صاحب خواب دید که توانست آب به دست آورد و خانه غرق نشد، این نشان دهنده توانایی او برای رویارویی با مشکلات و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب شوهر در خواب با زن باردارش توسط ابن سیرین

  تعبیر خواب سیل آب در خانه

 • امام ابن سیرین ذکر کرده است که دیدن سیل و آب در خواب، بیانگر آن است که در آن شهر بیماری همه گیر شدیدی نازل شده و به مردم آن شهر آسیب زیادی می رساند، اما این در صورتی است که فقط به رنگ قرمز خونی باشد. و تعبیر خواب خروج آب از خانه مقداری از سیل خروجی است برای بیماری همه گیر از خانه یا روستا.
 • اما اگر سیل وارد شهری شد و آن را به کلی غرق کرد، این نشان دهنده هجوم لشکرها و موفقیت سربازان در ورود به آن شهر است، اما اگر مردم از آن سربازان نترسیدند، نشان دهنده این است که آنها سالم وارد شده اند، اما اگر مردم از آنها می ترسیدند، این نشان دهنده حمله دشمنان است و نشان دهنده ظلم آنهاست و اگر آب تمام شهر یا روستا را فرو برد، نشان دهنده سیل قریب الوقوع یا سربازان ظالم است.
 • هر کس در خواب ببیند که سیل یا سیل را از خانه خود برمی دارد، نشان می دهد که در مقابل دشمن ایستادگی می کند و او را از آسیب رساندن به اهل خانه آن مرد باز می دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سیل یا سیل بسیار شدیدی وجود دارد و آن سیلاب اجساد و مردار را نیز حمل می کند، بیانگر عذاب و خشم شدید خداوند متعال است که بر آن روستا و اهل آن خواهد رسید.
 • ولى اگر کسى در خواب ببیند که در شهر یا روستاى محل سکونتش سیل آمده است، ولى مى تواند در آن سیل شنا کند، بیانگر آن است که این شخص از ظلم و اجبار حاکم آن شهر نجات مى یابد. و اگر شنا بلد نباشد نشان می دهد که از مجازات حاکم آن شهر نمی گریزد.
 • تعبیر خواب نشت آب به خانه در خواب برای دختر مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که آپارتمان را به خوبی تمیز می کند، اما در بیش از یک جا آب پیدا می شود و دختر برای خلاصی از آن اقدام می کند، این نشان می دهد که زمان وصول سهم او نزدیک است. او از این امر خوشحال می شود و خداوند متعال و داناست.
 • چنانکه در تعبیر دختر مجرد آمده است، اگر در خواب ببیند که آب زیادی وارد خانه اش شده و نمی تواند یا موفق می شود جلوی آن را بگیرد و آب تمام خانه را پر کرده است، بیانگر این است که خداوند حق تعالی به اهل آن خانه آنقدر آبی عنایت می کند که از آن شگفت زده شوند و خداوند بالاتر و داناتر است و اما تعبیر خواب آب بیرون آمدن از خانه در این مکان ستودنی نیست.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب خوابیدن در کنار مرده و نظر تعبیر کنندگان خواب در تعبیر آن رؤیت.

  خلاصه موضوع

 • تعبیر خواب خروج آب از خانه، بسیاری از تعبیرگران خواب بیانگر غم و نگرانی از خروج صاحب آن خانه است.
 • تعبیر خواب غرق شدن خانه در آب، بیانگر این است که به زودی بلایی بزرگ برای صاحب آن خانه که در خواب غرق می شود، پیش می آید.
 • اگر یک زن باردار ببیند که همه جای خانه آب در خانه جاری شده است، ممکن است نشان دهنده این باشد که بارداری برای آن زن به سلامت کامل نشده است.
 • خانه کاملاً زیر آب رفته بود، یکی از نشانه های بدبختی و بدبختی که صاحبان آن خانه با آن مواجه خواهند شد.
 • اگر دختر مجرد در خواب ببیند که آپارتمان را به خوبی تمیز می کند، اما در بیش از یک مکان آب وجود دارد و دختر شروع به خلاص شدن از شر آن می کند، این نشان می دهد که زمان جمع آوری سهم او نزدیک است و او خوشحال خواهد شد.
 • شما می توانید با افزایش مقالات تعبیر خواب و رؤیا که توسط پلتفرم Tabirgar.ir در اختیار شما قرار می گیرد، از همه چیز مربوط به تعبیر خواب مطلع شوید.

  در نهایت تعبیر خواب خروج آب از خانه یکی از تعابیری است که بیش از یک تعبیر دارد و با توجه به وضعیت فرد با توجه به آنچه در خواب می بیند و با توجه به محل خروج آب از خانه متفاوت است. و خداوند متعال و داناست.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا