تعبیر خواب ادرار در خواب

تعبیر خواب ادرار در خواب از جمله خواب هایی است که تعبیر کنندگان در بیان آن اختلاف نظر داشتند.

تعبیر خواب ادرار در خواب زنان مجرد

 • دیدن ادرار برای زنان مجرد نشان دهنده این است که او از نگرانی و ناراحتی خلاص می شود.
 • و اما ديدن بول بر شخص ديگر، بيانگر تبادل علايق بين آنها و انتقال تجربيات بين آنها و شخص در خواب است.
 • این خواب همچنین نشان می دهد که منفعت و خوش شانسی از این شخص حاصل می شود.
 • اما اگر زن مجرد ببیند در خیابان ادرار می کند، نشان دهنده عجله مجرد در تصمیم گیری ها و بی ثباتی است.
 • اگر زن مجردی ببیند که مرد غریبه ای روی او ادرار می کند، نشان دهنده ازدواج بین آنهاست.
 • همچنین تعبیر خواب یک زن مجرد که در حمام ادرار می کند، بیانگر رهایی از غم و غصه است.
 • این خواب همچنین بیانگر آن است که زن مجرد به جایگاه برجسته ای خواهد رسید.
 • اگر دختر مجردی ببیند که در مکان های عمومی ادرار می کند، نشان دهنده این است که بیننده خواب در زندگی خود باعث ایجاد مشکل، اختلاف نظر و تصمیم گیری های حساب نشده می شود.
 • تعبیر خواب ادرار و دفع ادرار بیانگر اخلاق نیکو برای زنان مجرد است.
 • برای اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی این لینک به وب سایت Tabirgar.ir مراجعه کنید: تعبیر نام امل در خواب

  تعبیر خواب ادرار در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب خود را در حال ادرار ببیند، بیانگر این است که از مشکلات بین خود و شوهرش خلاص می شود و با هم آشتی می کنند.
 • اما اگر ببیند شوهرش روی او ادرار می کند، این نشان دهنده بارداری به زودی است ان شاء الله.
 • اما اگر ادرار شوهرش در رختخواب روی او بود، نشان دهنده این است که برخی از آنها رازهایی را در میان می گذارند، آنها را حفظ می کنند و نصیحت می کنند.
 • تعبیر خواب پل که با خود ازدواج کرده است، بیانگر این است که او از مسائلی که حل آنها برای او دشوار است و باعث دردسر او می شود خلاص می شود.
 • اما اگر زن شوهردار ببیند که بر افرادی که نمی‌شناسد ادرار می‌کند، نشان‌دهنده این است که بیننده خواب در کار و دنیا به جایگاه برجسته‌ای رسیده است و اطرافیان او از جایگاهی که به آن ارتقا می‌یابد سود می‌برند.
 • در مورد ديدن شوهر در حال ادرار كردن در خواب بيرون از دستشويي، بيانگر مشكلاتي است كه ازدواج به دليل عجله و عدم فكر كردن قبل از تصميم گيري ممكن است ايجاد كند.
 • تعبیر دیدن ادرار شوهر در خیابان حکایت از مشکلات عدیده شوهر به دلیل احساسات محاسبه نشده او دارد.
 • اما اگر ببیند شوهرش دوبار روی او ادرار می کند، نشان دهنده بارداری دوقلو است.
 • تعبیر خواب ادرار در خواب برای زن باردار

 • مشاهده ادرار زن باردار، بیانگر آن است که انشاءالله بارداری آسان می شود.
 • اما اگر ادرار شوهر بر زن حامله حاکی از حاملگی او در پسر باشد.
 • اما اگر ادرار جنین را در شکم مادر مشاهده کردید نشان دهنده مشکلات دوران بارداری است.
 • تعبیر خواب یک زن باردار که در رختخواب ادرار می کند، بیانگر زایمان سریع و بی حساب است.
 • دیدن یک زن باردار که روی او ادرار می کند نشان دهنده تغییر در زندگی او است و پول زیادی نصیب او می شود.
 • برای اطلاعات بیشتر در مورد آن با کلیک بر روی این لینک به وبسایت Tabirgar.ir مراجعه کنید: تعبیر خواب دیدن سجاده در خواب

  تعبیر خواب ادرار در خواب برای زن مطلقه

 • دید مطلق ادرار نشان می دهد که او از یک بحران روانی خلاص می شود.
 • اما اگر ادرار از طرف شوهر باشد، نشان دهنده تلاش برای بازگشت مجدد است.
 • اگر مرد غریبه ای را ببیند که روی او ادرار می کند، نشان دهنده تبادل علایق و کسب پول از طریق این شخص است، این خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج با این شخص باشد.
 • دیدن یک زن مطلقه در حال تمیز کردن ادرار در محل کسی که دوستش دارد نشان دهنده کمک او به این فرد برای رهایی از مشکلات و نگرانی ها است.
 • تعبیر خواب ادرار در خواب برای مرد

 • دیدن مردی که در خیابان ادرار می کند نشان دهنده عصبی بودن و بی ثباتی روانی است.
 • اما اگر در خواب ببیند که دختری بر دختری ادرار می کند، نشانگر ازدواج با همان دختر است.
 • دیدن ادرار در حمام نشان دهنده این است که مجرد از نگرانی ها و مشکلاتی که متحمل می شود خلاص می شود.
 • اما اگر در خواب ببیند که خود را ادرار می کند، بیانگر آن است که بخشی از پول را از دست می دهد.
 • تعبیر خواب ادرار در محل کار، بیانگر مشکلات در کار است.
 • سایت امتحان کنید توصیه می کند ببینید: تعبیر خواب مرگ مادر در خواب

  تعبیر خواب ادرار در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب بول کردن در خواب با احوال شخصی به دیگری متفاوت است و تعابیر مربوط به خواب ادرار کردن با ممدوح و غیر ممدوح متفاوت است و در زیر به توضیح بسیاری از آنها می پردازیم. نشانه ها و تعابیر مختلف در مورد تعبیر خواب ادرار در خواب.

 • می بیند که دیدن ادرار در خواب، بیانگر رهایی از ناراحتی و مشکلات مادی است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در حمام بیانگر شدت تسلط بیننده بر گروه و عدم ایجاد مشکل است.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده وضعیت خوب بیننده باشد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب بیانگر ساختن مشکلات و عصبیت است.
 • و اما دیدن بول از غریبه به بیننده، بیانگر آن است که آن را با آنها تقسیم می کند و روزی فراوان و وسیعی به دست می آورد.
 • مردی که می بیند روی همسرش ادرار می کند، نشان می دهد که بین آنها اعتماد وجود دارد و دائماً اخبار و زندگی خود را با او در میان می گذارد.
 • اما اگر زن ببیند شوهرش بر زن دیگر ادرار می کند، نشان دهنده خیانت شوهر است.
 • دید زن از ادرار کردن فرزندش در خیابان نشان می دهد که پسرش اغلب مرتکب مشکلات و اختلافات می شود.
 • تعبیر خواب ادرار در خواب ابن شاهین

  ابن شاهین بر این باور است که تعبیر خواب ادرار کردن در خواب از جمله خواب هایی است که معانی و تعابیر مختلفی را به همراه دارد که ذهن بیننده را به خود مشغول می کند.

 • می بیند که دیدن خواب بیانگر بهبودی از بیماری هاست.
 • تعبیر خواب ادرار در زمین کشاورزی حاکی از سود فراوان از این زمین است.
 • همچنین مشاهده ادرار شوهر را بر روی زن می بیند که حکایت از وقوع حاملگی دارد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
 • و از دانستن مطالبی که در موضوع ذکر شد غافل نشوید: تعبیر خواب بول در خواب مرد به روایت ابن سیرین و النابلسی.

  بدین ترتیب تعابیر مربوط به تعبیر خواب بول در خواب را برای زنان مجرد، متاهل، زنان مطلقه، زنان باردار، ابن سیرین و ابن شاهین به پایان رساندیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا