تعبیر خواب مدفوع در خواب

تعبیر خواب مدفوع در خواب یکی از متداول ترین خواب هایی است که بیننده را از گفتن این رؤیا احساس انزجار و مأیوس می کند، اما با وجود این، ذهن بیننده به تعبیر نمادهای این خواب آگاهی پیدا می کند. و از این رو در ادامه از طریق وب سایت جربه تعابیر مربوط به خواب را توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب مدفوع در خواب برای زنان مجرد

 • تعبیر خواب مدفوع بر روی خود در خواب، بیانگر آن است که او مرتکب گناهان و گناهانی شده است.
 • تعبیر خواب دیدن مدفوع در حمام، بیانگر رفع مشکلات و نگرانی است.
 • تعبیر خواب مدفوع بر کسی که او را می شناسد در خواب، بیانگر این است که بین آنها مشکلی پیش می آید و رسوایی می رسد و دیگران خبر را می شنوند.
 • دیدن یک زن مجرد که داخل محل دفع مدفوع است، بیانگر این است که وارد دوران سختی پر از مشکلات و نگرانی می شود و شرایط زندگی برایش سخت می شود.
 • همچنین دیدن مدفوع یک زن مجرد در حمام نشان می دهد که او به زودی از شر بیماری، نگرانی و مشکلات خلاص می شود.
 • اگر زن مجرد در خواب ببیند که مدفوع را پاک می کند، نشان دهنده این است که دوران نگرانی را از بین می برد و مشکلات را حل می کند.
 • دیدن زن مجرد که بر روی مدفوع راه می رود، بیانگر آن است که او به دنبال گناه و مشکل است، دیدن زن مجرد که در خواب به سختی مدفوع می کند، بیانگر آن است که از مشکلی خلاص می شود و دختر دیگر نیازی به آن نخواهد داشت. .
 • سایت Tabirgar.ir توصیه می کند ببینید: تعبیر خواب دیدن افراد مشهور در خواب

  تعبیر خواب مدفوع در خواب برای زن متاهل

 • دیدن اجابت مزاج زن متاهل بر روی خود بیانگر این است که او مرتکب مشکلات و گناهان شده است.
 • دیدن حاجت زن شوهردار در جایگاه نماز، بیانگر سهل انگاری در امور دینی و ارتکاب گناه است و باید به درگاه خداوند توبه کند.
 • دیدن اجابت مزاج زن متاهل در حمام در حالی که بیمار بود نشان دهنده بهبودی نزدیک است.
 • اجابت مزاج در اماکن عمومی نشان از ساختن مشکلات و بد نامی دارد.
 • تعبیر خواب مدفوع بر همان حکایت از ارتکاب گناه دارد.
 • مشاهده اجابت مزاج همسر در رختخواب بیانگر بروز مشکلاتی است که منجر به جدایی می شود.
 • ديدن ناخواسته فضولات در رختخواب و عدم تميز كردن آن نشان دهنده يك دوره بيماري است.
 • تعبیر خواب مدفوع در خواب برای زن باردار

 • مشاهده مدفوع زن باردار بر روی خود نشان دهنده این است که او دچار مشکل بارداری خواهد شد.
 • تعبیر خواب مدفوع حامله بر روی خود در خواب بیانگر سقط جنین است.
 • تعبیر خواب فضولات شوهر بر زن باردار، بیانگر آن است که بین آنها و تعامل و خیانت شوهر، مشکلاتی پیش خواهد آمد.
 • تعبیر خواب مدفوع در حمام بیانگر این است که دوران نگرانی را از بین می برد و امور زایمان را آسان می کند.
 • تعبیر ورود زن حامله به محل مخصوص دفع مدفوع، بیانگر نافرمانی و گناهانی است که مرتکب می شود.
 • تعبیر خواب فضولات در خواب برای زن مطلقه

 • دیدن اجابت مزاج زن مطلقه بر روی خود، بیانگر این است که او مرتکب گناه و معصیت شده است.
 • تعبیر مدفوع شوهر سابق بر زن بیانگر این است که زن مطلقه بین خود و شوهر دچار مشکل خواهد شد.
 • تعبیر خواب خوردن فضولات در خواب، بیانگر ورود پول حرام به زندگی بیننده است.
 • دیدن فضولات خوردن نشان می دهد که بیننده عصبانی است و نشان دهنده این است که بیننده در حال خوردن جادو است.
 • خوردن فضولات در خواب نیز بیانگر شرکت پول در کارهای حرام مانند ربا است.
 • دیدن زن مطلقه که لباسش را از مدفوع عوض می کند، بیانگر قبولی توبه است.
 • دیدن مسح محل فضله و صیقل دادن محل، بیانگر پذیرش توبه از بیننده و درستی حال بیننده نزد خداوند است.
 • و نباید از دانستن آنچه در این موضوع ذکر شد غافل شوید: تعبیر خواب طلاق برای زن متاهل در خواب

  تعبیر خواب مدفوع در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب مدفوع در خواب یکی از مهمترین خواب هایی است که در زندگی بیننده تشویش زیادی ایجاد می کند و همچنین هنگام بیدار شدن باعث خجالت شدید می شود و اضطراب زیادی را در بیننده به همراه دارد. تا تفسیر و معرفت شناخت نمادهای الهی که هنگام خواب به ذهن می رسد به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب مدفوع در خواب بیانگر پریشانی و مشکلاتی است که بیننده در آن قرار دارد.
 • تعبیر خواب دفع بیننده در خواب، بیانگر آن است که بیننده مرتکب گناه و بدی شده است.
 • تعبیر خواب فضولات بیننده و خوردن از این فضله، بیانگر اعمال نظری است که در گناهان و حرام خوردن و کار در تجارت حرام نمایان می شود.
 • تعبیر خواب فضولات بیننده بر کسی، بیانگر ایجاد مشکل برای دیگران و ارتکاب گناه به آنان است.
 • تعبیر خواب مدفوع پس از رنج بیانگر بهبودی و رهایی از نگرانی پس از خستگی مفرط است.
 • تعبیر خواب تمیز کردن محل فضله، بیانگر قبول توبه است.
 • تعبیر خواب شستن لباس از مدفوع، بیانگر تغییر حالت گناهان بیننده خواب است که عبادت است.
 • تعبیر خواب شستن لباس از مدفوع بیانگر بهبودی پس از بیماری شدید است.
 • تعبير ديدن مدفوع جايي را پر مي كند و بيننده وارد اين مكان مي شود سپس آن را مي بندد، دلالت بر اين دارد كه بيننده مرتكب گناه شده است و بعد مدت زيادي در زندان است.
 • تعبیر دیدن مدفوع در جایی و دوری از آن حاکی از حال خوب بیننده و دوری او از ارتکاب گناه است.
 • تعبیر فضولات در حمام و سپس پاک شدن حاکی از حال خوب بیننده و خلاصی او از شر کسانی است که ذهن را به خود مشغول می کنند.
 • تعبیر خواب مدفوع در خواب ابن شاهین

  ابن شاهین معتقد است که خواب مدفوع در خواب با توجه به وضعیت هر یک از نظرات من در تعبیر آن متفاوت است و تعبیر خواب مدفوع در خواب دارای تعابیر بسیار ستودنی است که در ادامه با آنها آشنا می شویم:

 • دیده می شود که تعبیر خواب غوطه ور شدن در خواب، بیانگر تغییر حال بیننده به خیر و آسایش است.
 • تعبیر خواب پرتاب مدفوع در خواب، بیانگر رهایی بنده از گناهان است.
 • تعبیر خواب مدفوع بیننده در خواب، بیانگر این است که بیننده فجایعی کرده است، دیدن زن شوهردار که مدفوع به سوی شوهر می اندازد، بیانگر متهم شدن شوهر به خیانت و ایجاد مشکلات ناعادلانه است.
 • تعبیر خواب مدفوع در خواب نابلسی

 • دیدن فضولات در لباس، بیانگر این است که بیننده خواب به خاطر گناهانی که انجام می دهد دچار مشکل می شود.
 • ديدن بيننده در حال شستن مدفوع و پاك كردن دستهاي بيننده پس از شستن، حاكي از توبه و دوري بيننده از ارتكاب فجايع و تجارت حرام است.
 • از این رو با تعبیر خواب دیدن دلفین در خواب آشنا می شویم

  بدین ترتیب تعابیر مربوط به تعبیر خواب مدفوع در خواب زنان مجرد، متاهل، زنان مطلقه، حاملگی، مردان، ابن سیرین، ابن شاهین و نابلسی را به پایان رساندیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا