تعبیر خواب زخم دست

تعبیر خواب زخم دست بیش از یک معنی دارد، زیرا برای بیننده دلالت بر خیر و رزق و روزی در ازای مال زیاد دارد، اما با توجه به حال شخص می توان آن را به شر تعبیر کرد، بنابراین تعبیر با آن فرق می کند. دختر مجرد و زن متاهل، شوهر یا حتی مرد جوان مجرد، در اینجا با آنها آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب زخم دست در خواب برای زنان مجرد

زن مجرد خواب های زیادی را در خواب می بیند و همیشه در پی آن است که تعبیر آنها را بداند که بیشترین مقوله است، جامعه علاقه مند به دانستن تعبیر است و او این دید را این گونه تعبیر می کند:

 • خواب زخم چاقو بیانگر رزق و روزی زیاد است یا اینکه وارد معامله جدیدی می شود که درآمد زیادی به همراه دارد.
 • در صورت خونریزی زیاد، بینایی نشان دهنده دروغ گفتن فردی عزیز است.
 • بریدن تمام دست در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده رفتار نادرست او در تصمیم گیری است.
 • اما اگر دختر مجردی در خواب دست خود را با شیشه برید، بیانگر خاطرات دردناکی است که در زندگی خود پشت سر گذاشته است و نمی تواند فراموش کند.
 • اگر یک دختر مجرد شرم را در دست خود ببیند، اما بدون خون، پس این نشان می دهد که او تجربه عاطفی ناموفقی را پشت سر گذاشته است یا با اسراف کردن و خرج کردن پول برای چیزهایی که ارزشی ندارد، برای او ارزش قائل است.
 • به طور کلی، دیدن زخم دست یک دختر مجرد بدون خونریزی نشان می دهد که اتفاقات بدی خواهد افتاد، اما به سرعت از بین می روند.
 • اگر دختر زخمی در دست راست ببیند، نشان دهنده رزق و روزی فراوان است.
 • اگر دختری در خواب ببیند که در دست چپش زخمی است، بیانگر آن است که از گروهی از زنان درآمد زیادی به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب زخم دست برای متاهل

  اگر یک زن متاهل در خواب از یک دختر مجرد زخمی در دستان خود ببیند، بینش متفاوت است، زیرا این نشان دهنده موارد زیر است:

 • زخم روی دست و خونریزی نشان دهنده فراوانی روزی و باروری پس از سختی و ریاضت و یا به طور کلی رهایی از مشکلات است.
 • دیدن زخم بدون خون روی دست زن متاهل نشان دهنده این است که او در زندگی با مشکلاتی مواجه است.
 • ریختن خون نیز نشان دهنده این است که او در معرض بحران مالی قرار خواهد گرفت، بنابراین باید مراقب باشد.
 • دیدن خون در دست راست زن بینا نشان دهنده پایان مشکلات زناشویی است.
 • اگر زنی ببیند که خودش جلوی خونریزی را گرفته است، نشان دهنده پایداری او در برابر مشکلات و راه حل های سریع است.
 • اگر خونریزی ادامه پیدا کند نشان دهنده لجبازی زیاد در زندگی زناشویی اوست.
 • اگر یک زن متاهل زخمی در پا ببیند، نشان دهنده بحرانی است که در محل کار رخ خواهد داد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب زخم پا در خواب

  تعبیر خواب زخم دست برای باردار

  به طور کلی زخم برای یک زن باردار نشان دهنده نزدیک شدن به موعد زایمان اوست.زن باردار معمولاً در این دوران پر از رنج و خستگی، انعکاس اضطراب و ترس خود را می بیند، تعبیر آن با آنچه قبل از آن بود متفاوت است، زیرا نشان می دهد که ذیل:

 • اگر او زخمی در دست خود دید، اما دردی را احساس نکرد، این نشان می دهد که او یک فرزند سالم و عاری از بیماری به دنیا خواهد آورد.
 • دیدن زخم بدون خون در دست نشان دهنده این است که او به زودی به دنیا خواهد آمد.
 • دیدن زن حامله ای با زخم هایی بر بدنش نشان دهنده این است که افرادی هستند که از او بد می گویند، در صورتی که زخم ها زیاد باشد.
 • تعبیر خواب زخم دست برای مطلقه ها

  معمولاً زن مطلقه به دلیل آنچه در دوره قبل از درد جدایی کشیده و زندگی زناشویی شکست خورده دوران سختی را پشت سر می گذارد، اما تعبیر بینش او کاملاً متفاوت است، چنان که نشان می دهد:

 • او به دلیل آنچه در شکست زندگی زناشویی خود پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی از زندگی اش شده، در معرض اندوه قرار می گیرد.
 • وجود زخم در دست بدون خونریزی نشان دهنده ثبات، بازگشت زندگی او به حالت عادی یا بازگشت او به همسرش و بازگشت احساساتی است که بین آنها وجود داشت.
 • اگر زن مطلقه ببیند که همسر سابقش در حال مرهم کردن زخم هایش است، نشان دهنده این است که او هنوز تمام عشق به او را در دل دارد.
 • تعبیر خواب زخم دست برای مرد

  اگر بیننده مرد باشد، تعبیر آن کاملاً متفاوت است، بنابراین به ندرت مردی خوابی می بیند و در پی آگاهی از تعبیر آن است، اما برخی از آنها به آن علاقه دارند و به طور کلی رؤیت نشان می دهد:

 • اگر مردی در خواب از یک جسم تیز مانند چاقو زخمی در دست خود ببیند، بیانگر آرزوهای فراوان در زندگی اوست.
 • هر که در خواب ببیند که برخی از اعضای بدنش مانند دست خود را بریده است، از خانواده و فرزندان خود دور می شود.
 • قطع کامل دست در خواب بیانگر ترک نماز بیننده خواب است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که دستش بریده شده است، بیانگر آن است که عمل بدی را که انجام می‌داد به نفع خود تغییر می‌دهد.
 • اما اگر بیننده در خواب ببیند که دست خود را با چاقو بریده است، بیانگر تعجب او از چیزی است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب خون روی دست

  موارد رایج برایتعبیر خواب زخم دست

  تفسير معاني زيادي دارد، چنانكه گاهي بيان كننده ي خير و برخي بيان كننده ي بدي است، گاهي دلالت بر اين دارد كه غيبت كنندگان و غيبت كنندگان هستند و به طور كلي تفسيرها چنين است:

 • بیننده امانت خود را به کسانی که سزاوار آن نیستند نمی دهد و گاهی حکایت از دوره ای از زندگی پر از آزمایش دارد که باید برای گذر از آن دعا کند.
 • اگر زخم شیشه ای در دست وجود داشته باشد، این نشان دهنده تعداد مشکلات و مشکلاتی است که بیننده با آن مواجه است و همچنین نشان می دهد که فرد از بیماری که از آن رنج می برد بهبود می یابد.
 • اگر بر دست زخمی بود که خون بیرون آمد، دلیل بر گناهانی است که مرتکب شده و راه حق را ترک کرده است و نیز حاکی از تصدی مقام و شغلی معتبر است.
 • تعبیر خواب زخم دست توسط ابن سیرین

  ابن سیرین شیخ الاسلام ابوبکر انصاری مولای انس بن مالک عموی رسول خدا – صلی الله علیه و آله – بهترین تعبیر خواب است و او پیرو بزرگی است. و امامی توانا در تفسیر، و تفسیر او از این بینش این است:

 • زخم دست و بیرون آمدن خون نشان می دهد که بیننده از کاری که خدا نهی می کند چه می کند.
 • زخم در دست و خونریزی در خواب به معنای جبران پول است.
 • اگر در خواب زخمی باشد و خونریزی کند، بیانگر آن است که باید بدهی پرداخت شود.
 • اما اگر زخم خونریزی نداشته باشد نشان دهنده شناخت دیگران است.
 • زخم در دست راست به این معنی بود که منطقه کنترل او گسترش می یابد.
 • اگر خواب بیننده زخمی در انگشت شست دست راست ببیند، نشان دهنده نگرانی و اندوه فراوانی است که با آن همراه است.
 • ابن سیرین در این بینش چیزی خوش‌بینانه برای زن شوهردار نمی‌دید، زیرا می‌دید که بیانگر ضرر است، چه در پول باشد و چه در مردم.
 • خونریزی مداوم نشانه ای از درماندگی پس از تلاش های ناموفق برای ترمیم رابطه است.
 • خونریزی در خواب بسته به جزئیات بینایی نشان دهنده پول غیرقانونی یا دروغگویی است.
 • تعبیر خواب زخم دست برای نابلسی

  النابلسی هفت سال از عمر خود را صرف مطالعه آثار معنوی فقهای صوفیه که از مکتب حنفی است گذراند و خواب های خود را با رویکرد دینی قرآن و سنت تعبیر کرد و در این بینش گفت: ذیل:

 • دیدن خون در خواب به مال حرام یا عمل گناه تعبیر می شود.
 • نزول خون شخص را بر روی شیطان خود نشان می دهد که به صورت جریان خون از او جاری می شود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب سوختن در دست

  تعبیر خواب زخم دست نزد ابن شاهین

  او خلیل بن شاهین الظهری مورخ و نویسنده ممالیک و از راویان حدیث است.

 • هر که ببیند خون از او بیرون می‌آید، پولش زیاد می‌شود و اگر در سفر باشد، سالم برمی‌گردد.
 • اما اگر ببیند که از رگهایش خون بیرون می آید، نشان از بی پولی دارد.
 • هر کس ببیند از بینی اش خون بیرون آمده، نشان می دهد که به مال حرام مبتلا شده است.
 • رؤیا یا رویا مجموعه ای از خیالاتی است که هنگام خواب به سراغ ما می آید و وسیله ای است که انسان برای ارضای خواسته های خود به آن متوسل می شود که دستیابی به آن در واقعیت ممکن است دشوار باشد و همه این تعابیر چیزی جز این نیست. سخت کوشی افرادی که آنها را تفسیر کردند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا