تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین

تعبیر خواب بول بر زمین در تعبیر آن برای زن و مرد یا دختر مجرد متفاوت است و تعبیر آن با توجه به وقایع رویت و حالت بیننده در خواب بول تعیین می شود. یک پدیده سالم است که از طریق آن بدن از شر بسیاری از سموم و ترشحات اضافی خلاص می شود و برای این منظور از طریق سایت Tabirgar.ir با تمام تعابیر مورد توافق در مورد این خواب آشنا می شویم.

تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین

خواب ادرار بر روی زمین تعابیر مختلفی دارد که بر اساس محل ادرار و شرایط بیننده در واقعیت و در رویا مشخص می شود تعابیر مرتبط با این خواب به شرح زیر است:

 • اگر بیننده خواب خود را در حال ادرار در کف حمام ببیند، نشان دهنده این است که از نگرانی شدیدی که از آن رنج می برد و باعث ایجاد وضعیت بد روانی برای او شده بود خلاص می شود.
 • اگر بینا در مقابل مردم ادرار کند، دلیل بر این است که در دوره آینده با مشکلی مواجه خواهد شد.
 • دیدن ادرار به رنگ عجیب ادرار نشان دهنده بروز تغییرات منفی در زندگی بینا است و این نتیجه عدم خرد کافی و ناتوانی او در تصمیم گیری صحیح است.
 • ادرار کردن روی تخت در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در زندگی کاری خود به موفقیت های زیادی دست می یابد و توانایی او در دستیابی به اهداف و جاه طلبی ها را دارد.
 • وقتی جوانی مجرد در خواب می بیند که ادرار می کند، دلیل بر ثبات زندگی او و رهایی از مشکلاتی است که از آن رنج می برد.
 • اگر زن شوهردار ببیند که شوهرش بر او ادرار می کند، دلیل بر نزدیک شدن حاملگی اوست.
 • هر كه بيند بيش از يك مرتبه در جاي بول بول كرده است، دليل است كه اگر فقير باشد، رونق مالي خواهد داشت.
 • دیدن یک دختر مجرد که مردی را که می شناسد بر روی زمین ادرار می کند، نشان دهنده احتمال ازدواج با این مرد یا یکی از بستگان اوست.
 • وقتی شخصی در حالی که ازدواج نکرده است در خواب ادرار می کند، نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ ازدواج اوست.
 • ادرار
 • پاک کردن آثار ادرار در خواب بیانگر توانایی بیننده در رهایی از بسیاری از مشکلات و مشکلات زندگی و لذت بردن از زندگی آرام و با ثبات است.
 • این خواب همچنین نشان دهنده موفقیت خواب بیننده در غلبه بر دشمنان، شکست دادن آنها و احیای حقوق خود است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین برای مجرد

  وقتی یک دختر مجرد می بیند که روی زمین ادرار می کند یا کسی را می بیند که روی زمین ادرار می کند، این تعابیر مختلفی دارد که به شرح زیر است:

 • اگر زن مجرد جلوی خانواده اش روی زمین ادرار کند: این همیشه به معنای یک مناسبت شاد است که با خانواده او جشن می گیرید.
 • دختر مجرد در لباسش ادرار می کند: این خواب حکایت از نزدیک شدن تاریخ ازدواج این دختر با مرد خوبی دارد.
 • اگر زن مجرد جلوی مردم ادرار کند: اگر در مقابل عده ای غریبه روی زمین ادرار کند، دلیل بر تأخیر ازدواج این دختر است.
 • وقتی یک دختر مجرد می تواند میزان ادرار را کنترل کنداین نشان می دهد که این دختر از خرد و توانایی خود در تصمیم گیری درست در زندگی و کمک به اطرافیان خود لذت می برد.
 • وقتی خود زن مجرد را می بینید که به راحتی و زیاد ادرار می کند: این نشان از بهبود وضعیت مالی او و رهایی از بدهی ها و بحران های مالی بسیاری دارد که از آنها رنج می برد و باعث ایجاد وضعیت بد روانی برای او شده بود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب ادرار کردن در خواب

  تعبیر خواب ادرار بر زمین برای زن شوهردار

  این خواب تعابیر مختلفی در مورد زندگی یک زن متاهل دارد که به شرح زیر است:

 • زن در خواب جلوی شوهر ادرار می کند: این خواب بیانگر اعتماد زیاد زن به شوهر و علاقه شدید او به او است همچنین این خواب بیانگر این است که این زن فرزندان خوب زیادی دارد.
 • اگر زن بیمار است و می بیند که ادرار می کند: چنانچه زن بیمار در خواب در توالت ادرار می کند، بیانگر این است که به زودی از بیماری بهبود می یابد و به امر خداوند متعال حال او بهبود می یابد، همچنین این خواب بیانگر آن است که این زن از بدهی های مالی خود خلاص می شود و بهبود می یابد. شرایط مالی او
 • دیدن زن در حال ادرار کردن روی زمین در حضور مردماین خواب بیانگر این است که این زن در معرض افشای راز خود در مقابل مردم قرار دارد.
 • زن در خانه اش روی زمین ادرار می کند: نشان می دهد که او پول زیادی را برای چیزهای بیهوده خرج می کند.
 • دیدن ادرار همسر روی زمین: و آن در اتاق خواب او بود، زیرا این بیانگر حقانیت فرزندانش و نیکی آنان نسبت به او است.
 • زن متاهلی که در خواب برای ادرار کردن وارد حمام می شوداین نشان می دهد که او از بسیاری از مشکلات و موانعی که در زندگی با آن روبرو بود خلاص شد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین برای یک زن باردار

  خواب های زیادی برای زن باردار وجود دارد، زیرا این امر در نتیجه تفکر بیش از حد او در مورد بسیاری از مسائل مربوط به بارداری، سلامتی و سلامت جنین خود رخ می دهد و بنابراین این خواب برای زن باردار تعابیر زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • زن باردار روی زمین ادرار می کند: نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان و رهایی آن از خستگی و سختی در تمام دوران بارداری است.
 • اگر در محل کار ادرار می کنید: این نشان می دهد که او در کار خود با مشکلاتی مواجه است.
 • دیدن ادرار کردن بر زمین در مکان معروف: این خواب بیانگر آن است که خداوند فرزندی به این زن خواهد داد که انشاالله در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
 • زن باردار در حال ادرار کردن روی زمین جلوی مردماین خواب نشان دهنده رنج سلامتی او در دوران بارداری و اینکه او از یک وضعیت بد روانی رنج می برد.
 • مشاهده باردار که بیش از یک بار ادرار می کند: بیانگر این است که او بیش از یک فرزند خواهد داشت و خداوند اعلم دارد و این خواب نیز بیانگر آن است که شوهرش از یک تجارت پول و سود زیادی خواهد گرفت.
 • تمیز کردن نگهدارنده ادرار روی زمین: این خواب بیانگر وقوع تغییرات مثبت زیادی در زندگی این زن و غلبه بر موانع بسیاری است که از آن رنج می برد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب ادرار در توالت

  تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین برای مطلقه ها

  بسیاری از خواب هایی که زن مطلقه در خواب می بیند مربوط به وضعیت روحی و روانی او است که وقتی این خواب را در خواب می بیند به تعبیر زیر اشاره دارد:

 • طلاق در حال ادرار کردن روی زمین در خواب: این نشان می دهد که یک زن مطلقه در حال گذراندن مرحله جدیدی از زندگی خود است و تغییرات مثبت زیادی رخ داده است که او را خوشحال می کند.
 • زن مطلقه جلوی شوهر سابقش روی زمین ادرار می کند: اشاره به وقوع آشتی بین آنها و بازگشت آنها برای ازدواج مجدد است.
 • ادرار کردن روی زمین در مقابل یک مرد شناخته شده: این خواب بیانگر آن است که زن مطلقه با این مرد یا یکی از بستگان او ازدواج خواهد کرد.
 • ادرار کردن به مقدار زیاد روی زمین: حکایت از آن دارد که زن مطلقه روزی فراوان خواهد داشت و منبع جدیدی برای امرار معاش خواهد داشت.
 • کاملاً دیدن کسی که ادرار می کنداین خواب بیانگر این است که زن مطلقه از این شخص کمک خواهد گرفت.
 • زن مطلقه جلوی خانواده اش روی زمین ادرار می کند: این نشان می دهد که خانواده اش همیشه در کنارش بوده و از او حمایت کرده اند.
 • ادرار کردن در توالت: بیانگر موفقیت زن مطلقه در رهایی از تمام فشارهای روحی و روانی است و این خواب نیز حکایت از دستیابی به تمام اهدافی دارد که انشاالله به دنبال آن بوده است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین برای مرد

  برای مرد، خواب ادرار کردن روی زمین نشان دهنده موارد زیر است:

 • مردی که جلوی دوست دخترش ادرار می کند: اشاره به ازدواج او با اوست.
 • مرد روی زمین ادرار کرد: نشان می دهد که به شغل معتبری دست خواهد یافت، از طریق آن شغل می تواند درآمد زیادی کسب کند و مرد از شر بدهی ها خلاص می شود.
 • اگر مرد به تجارت مشغول باشدخواب ادرار کردن روی زمین به معنای دستیابی به سود مالی بزرگ است.
 • مرد جلوی همسرش ادرار کرد: به این معنی است که ممکن است در دوره آینده هدایای ارزشمند زیادی به همسرش بدهد.این خواب همچنین بیانگر قدرت صمیمیت و وابستگی متقابل بین آنها و لذت بردن آنها از یک زندگی زناشویی شاد است.
 • اگر مردی دوره ای پر از موانع را پشت سر می گذارد: اشاره به دفع او از آن دوران و بهبود شرایط اوست.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب ادرار در خواب

  تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین توسط ابن سیرین

  ابن سیرین فقه خاص خود و تعابیر متمایز خود را در مورد این خواب دارد که تعبیر ابن سیرین به شرح زیر است:

 • ابن سیرین بر این باور است که خواب بول کردن بر روی زمین بیانگر خیری است که برای بیننده در پیش است.
 • این خواب همچنین تعبیر به رهایی از غم و غصه‌ها و نگرانی‌ها در دوره‌ی آتی زندگی‌اش بود.
 • ابن سیرین معتقد است که بول کردن بر زمین در مکان نامعلومی برای بیننده، بیانگر آن است که وی از منابعی غیر از کار خود، مانند به دست آوردن ارث یا اعانه، به دست آورده است.
 • ادرار کردن زیاد روی زمین در خواب بیانگر این است که او پولی به دست می آورد و از بدهی هایی که او را مضطرب و متشنج می کرد خلاص می شود.
 • مشاهده عجله همان فرد برای ادرار کردن بر روی زمین، نشان دهنده این است که او از مشکلات و موانع کار خود خلاص خواهد شد.
 • ادرار کردن روی زمین در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که دستاوردهای زیادی در زندگی و برتری او رخ خواهد داد.
 • ابن سیرین معتقد است که ادرار کردن به رنگ قرمز در خواب نشان دهنده وضعیت بد روانی بینا و قرار گرفتن او در معرض مشکلات زندگی یا کار است.
 • اگر زن متاهلی ببیند رنگ ادرار روی زمین قرمز است، نشان دهنده این است که یکی از فرزندانش در درس خواندن دچار لغزش شده است.
 • ادرار کردن زن مطلقه روی زمین به این معنی است که او به فکر ازدواج مجدد است.
 • دیدن مرد متاهل در حال ادرار کردن در مقابل مردم دلیل بر این است که او شهرت خوبی دارد و مردی است که همه او را دوست دارند.
 • خواب دیدن مرد جوان مجردی که در خواب روی زمین ادرار می کند، بیانگر وضعیت خوب و برتری او در تحصیل یا کار است.
 • ابن سیرین در خواب مردی را که بر زمین ادرار می کند تعبیر کرده است که به امر خداوند متعال به سرعت بهبود می یابد.
 • اگر محبوس ببیند بر زمین بول می کند، دلیل بر نزدیک شدن روز آزادی و رسیدن به برائت و ظهور حق است ان شاء الله.
 • خواب بول بر زمین با توجه به عمه های بیننده خواب و وقایع خواب به نشانه های مختلفی اشاره دارد، اما باید در نظر داشت که همه این تعابیر فقط فقه برخی از علمای تعبیر خواب است، چنانکه نباید. بیش از حد تحت تأثیر قرار گیرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا