تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

لیسیدن و شیرخواران از گردن، بدن، لب، سینه و سینه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، مکیدن برای آلت مرد، فرج، غذا و بستنی برای ابن سیرین، برای یک مرد جوان مجرد، برای یک مرد متاهل، و بیشتر

تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب

 1. لیسیدن در خواب رزق کوچکی است از ذات آنچه در خواب لیسیده است
 2. هر که در خواب ببیند که انگشتانش را می لیسد، اندکی نیکی می کند
 3. هر کس در خواب ببیند که مردم زبانش را می لیسند، بیانگر آن است که از علم او بهره می برند.
 4. مکیدن پول می خواهد، برای مکیدن سینه از همسرش پول می گیرد
 5. هر کس ببیند نر انسان یا حیوانی را می مکد، مکنده با ذکر صاحب مرد و نام او (یعنی صاحب خواب با عنایت و حمایت شخص آلت تناسلی زندگی می کند) زندگی می کند و اگر ببیند که آلت ختنه شده (یعنی پاک شده) دینش نیکو است
 6. هر که در خواب ببیند که انسان آن را می مکد، از او پول می گیرد
 7. اگر دماغش را بمکد از جیبش پول می گیرد
 8. و مکیدن نر شوهر بیانگر تسلیم شدن مادر و پدر در برابر امیال و تمایلات فرزندان است.
 9. هر کس در خواب ببیند که آلت تناسلی را می مکد، آسودگی و مال اندک و مردی بیکار به دست می آورد.
 10. اگر کسى ببیند که زهره زنى را مى مکد یا از آن مى مکد، نشان مى دهد که در دنیا زهره به دست مى آورد، ولى ضعیف است.
 11. و اگر ران خود را بمکد از طایفه خود پول می گیرد
 12. دیدن زنی در حال مکیدن واژن زن بیانگر رسیدن به خیر و آرامش است.
 13. مکیدن گردن به این معنی است که شما پولی را از دست خواهید داد یا برای کسی که این کار را انجام داده خرج خواهید کرد
 14. مکیدن شیر یک یا دو مکیدن یا سه مکیدن، بیننده فطره نماز می خواند، روزه می گیرد و زکات می دهد.
 15. مکیدن اگر بر لب کسی باشد که انسان او را دوست دارد در خواب و بیداری خوب است و اگر در جایی باشد که مناسب او نیست قدردانی نمی شود.
 16. شخصی که در خواب می بیند که در حال مکیدن چوب نیشکر است، رؤیای او نشان می دهد که بیننده خواب خود را در موقعیتی قرار داده است که مجبور می شود سخنان نامعقول زیادی به زبان آورد و در بین مردم پخش کند.
 17. مکیدن شکلات در خواب به معنای رزق و روزی از جانب خداوند متعال بدون خستگی است
 18. در مورد مکیدن نی و آنچه خورده می شود، کاری غیر ممکن را به سرعت انجام می دهد
 19. فردی که از سینه زنی شیر می مکد، گویی او را در خواب می شناسد، اما هرگز این زن را در زندگی واقعی خود ندیده است، به این معنی است که او با یک مشکل سلامتی و بیماری دشوار زندگی خواهد کرد.
 20. هرکس بخواهد چیزی را بمکد اما موفق به انجام آن نشود، این بدان معناست که می خواهد مقداری پول به دست آورد، اما نمی تواند و بدون هیچ سودی باعث خستگی جسمی و تخلیه انرژی خود می شود.
 21. قلاب در خواب به یک صورت توضیح داده نمی شود، زیرا این رؤیت بر حسب مردم و محلی که می بینید تعبیر می شود، اما تعبیر این رؤیت به معنای عام دلالت بر خیر ندارد، زیرا دلالت بر این دارد که صاحب بینایی اشتباهاتی دارد که امور، سلامتی، خوشبختی، پول و ملکه او را خراب می کند
 22. لیسیدن عسل یعنی رزق و روزی فرد بینا افزایش می یابد، پولش زیاد می شود، همه مشکلات مالی او حل می شود و زندگی اجتماعی او تأثیر مثبت می گذارد.
 23. لیسیدن پا به این معناست که آبروی بینا در جامعه هوس آلود می شود و غفلت هایی انجام می دهد که باعث اهانت او می شود و به همین دلیل در نظر مردم کوچکتر می شود و مرتکب خطاهایی می شود که مردم به خاطر آن سرزنش می کنند.
 24. لیسیدن انگشتان یعنی بینا در تاریکی و تنگی فرو می رود و در تاریکی می ماند و روزی می رسد که به دیگران نیاز دارد و روزهای سختی از او می گذرد و مجبور می شود بدون پول و بدون غذا زندگی کند و بدبختی ها و اتفاقات بدی پیش می آید که قدر چیزها را می دانید
 25. حس نمک این بینش حاکی از شادی و لذت در زندگی اوست، برای اینکه صاحب بینایی در زندگی خود شاد باشد، کارهای مختلفی را امتحان می کند و کارهایی را انجام می دهد که قبلاً نمی دانسته است.
 26. حس بستنی، کسب و کار و زندگی بینا به راه او پیش می رود و به دلیل سود دائمی که به دست می آورد، در درون ثروتمندان و برکت و لذت قرار می گیرد و دچار پریشانی نمی شود. در سختی ها زندگی نمی کند و از چیزی محروم نمی ماند و پتانسیل بالایی خواهد داشت
 27. و هر که ببیند شیر او را می لیسد و او را نوازش می کند، این نشانگر تفکر و نزدیکی او به مسئولی است و سخنانش شنیده می شود و از او خیر و منفعت و بر نعمت زیاد می شود.
 28. و لیسیدن چیز خوبی که نزد صاحب خواب محبوب است، به دست آوردن چیزی گران قیمت و گرانبها یا با ارزش است.
 29. لیسیدن آب یا شیر و امثال آن، دلالت بر رزق و روزی آسان و کسب درآمد بدون خستگی دارد
 30. اگر ببینی سگ صورتت را می لیسد، یکی از صاحبان سرمایه می شوی
 31. و اگر سگ سیاه شانه شما را لیسید تعبیر خیانت به فرزندان است
 32. و هر کس خواب ببیند که انگشتان خود را می لیسد، به دو صورت تعبیر می شود، یا تهی بودن مدتش یا خالی بودن روزی او از آن مکان.
 33. لیسیدن عسل در خواب و نوشیدن آن دلیل بر بهبودی بیمار است
 34. و هر کس در خواب ببیند که از آسمان عسل می لیسد، با هر لیسیدن سوره ای از قرآن می آموزد و هر کس عسل را از کاسه لیس بزند، ازدواج می کند.
 35. لیسیدن آبنبات چوبی در خواب بیانگر غافلگیری، تجربیات جدید و ماجراجویی است، زیرا نمایانگر خوش‌گذرانی، احساسات و جنبه‌های خوشایند زندگی است. از سوی دیگر، خواب به این معنی است که باید در رابطه یا موقعیتی با احتیاط پیش بروید.
 36. هر کس در خواب ببیند که دیگری از سینه او شیر می دهد و او را می شناسد، آن دو نیز خیری ندارد.
 37. هر که ببیند زنی به او شیر می دهد، مریض می شود یا غم و غصه می خورد یا برای یکی از آنها حبس می شود یا سختی زندگی که گریبان هر دو را می گیرد.
 38. اگر زن ببیند که از سینه‌اش شیر می‌دهد، این غم و غم و وهم و مرض است و اگر به مردی که می‌شناسد شیر دهد، به زور و اجبار به اندازه‌ای که او را شیر داده، از او می‌گیرد.
 39. ولى اگر به فرزندى شير دهد، ناراحتى در زندگى، فقر يا غم و اندوه است، و اگر شير باشد، ارث دخترش است، يعنى فوت دخترش.
 40. هر کس در خواب ببیند که از مادرش شیر می خورد، این برای او عزت و مقام و منزلت او در میان مردم و یا والایی در کارش است.
 41. و اما شیر دادن هر زن حامله یا شوهردار یا دختر مجردی که ببیند از مردی شیر می دهد، خیری در آن نیست زیرا برای فقر و اضطراب یا بیماری و نیاز شدید ضرر دارد.
 42. شير دادن به زن از سينه زن، بعضى مى ​​گويند تسكين و آسانى آنى است و بعضى آن را مذموم تعبير كرده اند كه داراى فقر و وسوسه از زبان زن است.
 43. اگر در خواب مریض را شیر دهند، شفای بیماری اوست و اگر سینه بسیار بزرگ باشد و از آن شیر خورده باشد، آن مرگ از بیماری اوست.
 44. هر کس از مردان ببیند که گروهی از زنان را طواف می کند و از آنها یا بیش از یکی از زنان شیر می دهد و سینه های آنها را می مکد، مردی است که لواط را دوست دارد یا در آن می افتد.
 45. اگر مردی خواب ببیند یا زنی ببیند که از آلت مردی شیر می‌دهد، هم برای هر دو خوب است و هم به یکباره و برآورده شدن حاجات و خواسته‌ها یا قسمتی از آنها خشنود می‌شود.
 46. هر کس گمان کند از حیوانی که خوردن گوشتش حلال است به او شیر می دهند، این بدان معناست که مال و روزی و مال به دست می آورد.
 47. و اما کسى که حیوان حلالى را شکار کرده و از آن شیر خورده، دنیا براى او آزاد مى شود و پس از مدتى به دوران قبل خود باز مى گردد.
 48. هر کس ببیند که شخص یا حیوانی به او شیر می دهد و آن را مایع نرمی می بیند، خواه مزه آن برای او پسندیده یا ناپسند باشد، به قدری است که مال او را دوست دارد.
 49. اگر مزه را دوست نداشته باشد، پول کمی است، اما اگر مایعی که از سینه خارج می شود بسیار لزج یا تقریباً جامد باشد، این فقر و نداری است و گفته می شود که منفعت است به شرط آن. از سینه تکان نمی خورد یا روح در آن است.
 50. اگر شیر می دهد بیننده ای را که شیر می دهد دوست داشته باشد برای او سود یا تولد فرزند صالح است و اگر او را دوست نداشته باشد مصیبت یا اندوه است و اگر بچه دار شود. ، او عادل و صالح نخواهد بود.

تعبیر لیسیدن در خواب

(لیسیدن) آب یا شیر و مانند آن، دلالت بر سستی یا کسب آسانی دارد و چه بسا لیسیدن عطر دلالت بر زالو گرانبهای جواهر یا آنچه به انسان می چسبد.

تعبیر مکیدن آلت تناسلی و لیسیدن آلت تناسلی در خواب – یوتیوب

تعبیر مکیدن سینه و لیسیدن سینه در خواب – یوتیوب

تعبیر مکیدن فرج و لیسیدن اندام زن در خواب – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا