معنی باکتری و بیماری و آلودگی به میکروب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه و غیره برای ابن سیرین.

معنی باکتری، بیماری و عفونت با میکروب برای دختر مجرد برای زن متاهل…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا