تعبیر بوسیدن دست در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر بوسیدن دست در خواب تعبیر بوسیدن دست مرده در خواب تعبیر بوسیدن مرده در خواب تعبیر بوسیدن دست کسی در خواب تعبیر بوسیدن دست معشوق در خواب تعبیر بوسیدن زمین در خواب تعبیر بوسیدن مرد در خواب تعبیر بوسه در خواب

تعبیر بوسیدن دست چپ یا راست من یا دست پدر مرده و مادر فوت شده و کسی که در خواب دست مرا می بوسد ابن سیرین

تعبیر بوسیدن دست در خواب

 1. رویت دست بوسیدن معانی زیادی دارد پس هر که ببیند دست مادر، پدر، پدربزرگ یا یکی از اقوام و بستگان را می بوسد، مشروط بر اینکه مسن باشد، دلالت بر این دارد که مادرش اهل احترام است. بزرگتر از او سخنان آنها را می شنود و اطاعت می کند
 2. هر کس ببیند که دست همسر یا معشوقش را می بوسد، نشانگر عشق شدید بین آنهاست.
 3. گاهی بوسیدن دست نشان دهنده ذلت و خواری است
 4. در مواقع دیگر، بوسیدن دست نشان دهنده عذرخواهی و تلاش برای قرار دادن چیزی است که به خوبی پیش نرفت.
 5. هر که ببیند دست زنی را می بوسد، نشان می دهد که دختری می گیرد و بچه دار می شود و ازدواجش موفق می شود و در زندگی به خوشی زندگی می کند.
 6. هر کس ببیند که دست بن را می بوسد، نشان می دهد که بیننده ان شاء الله روزی خوب و بزرگی خواهد یافت.
 7. هر که ببیند دست ناشناس را می بوسد، نشان می دهد که صاحب خواب کوچک و ضعیف و تابع امر دیگران است.
 8. هر کس ببیند که دست شخص شناخته شده ای را می بوسد، ممکن است نشان دهنده قدردانی و احترامی باشد که برای آن شخص قائل است.
 9. هر کس در خواب ببیند که دستی را می بوسد، ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب نیاز به کمک و کمک دارد
 10. اما اگر بیننده خواب ببیند که انگشتان دست را گاز می گیرد، بیانگر اعمالی است که انجام می دهد، اما به آنها راضی نمی شود و پشیمان می شود.

تعبیر بوسیدن دست مرده در خواب

 1. هر که در خواب ببیند مرده ای را می بوسد، در تعبیر عقد را طی می کند
 2. اگر بیننده در خواب ببیند که دست مرده را می بوسد، بیانگر آن است که بیننده از کسی که دست او را پذیرفته، فضل یا پولی می گیرد، مثلاً از او ارث می گیرد یا تجارتی سودمند. برخورد با فرزندان شخصی که در خواب ظاهر شده است.
 3. بوسیدن دست فرد متوفی ممکن است نشان دهنده بهره مندی صاحب خواب از دانش و دانش این شخص باشد.
 4. دیدن بوسه در خواب مژده و رزق و روزی بسیار خوب و مژده ای است که به زودی در زندگی به بیننده خواب خواهد رسید.
 5. هر که در دل خود حاجتی داشته باشد که به آن امید دارد و در خواب ببیند مردی را می بوسد، بیانگر آن است که آرزویش برآورده می شود.
 6. هر که نگران شد و در خواب دید که مردی را می بوسد، بیانگر تسکین و تسهیل از جانب خداوند است.
 7. هر کس زیباترین زن را در حال بوسیدن یک زن ببیند، نشان می دهد که زندگی او شادی خواهد بود، اما از نظر دینی غیر مذهبی خواهد بود.
 8. هر که ببیند دست کسی را می بوسد، خاشع می شود
 9. هر کس در خواب ببیند که دست کسی را می بوسد، به سود او امیدوار است و خدا داناتر است.

تعبیر بوسیدن متوفی در خواب

و اگر ببیند مرده او را می بوسد، از مال آن مرده یا از حسنات او به او می رسد.

تعبیر بوسیدن دست کسی در خواب

و هر کس در خواب ببیند دست کسی را می‌بوسد، خاشع می‌شود، و شاید هم دلالت بر چهارپایان و بوسیدن زانو بدون آن و بوسیدن مرد را بدون آن داشته باشد.

تعبیر بوسیدن دست معشوق در خواب

و هر کس در خواب ببیند که دست محبوب خود را می بوسد، این تسلیم و خواری در برابر اوست.

تعبیر بوسیدن زمین در خواب

و هر کس در خواب ببیند زمین را برای کسی که نیازی به بوسیدن ندارد می بوسد، خیری در او نیست.

تعبیر بوسیدن مرد در خواب

و هر کس ببیند که مردی را می بوسد یا با او می خوابد یا با او در می آمیزد، تفسیرش مانند تعبیر نکاح است، جز این که از نظر قوت زیر اوست، و اگر بوسه با شهوت نباشد. آنگاه فاعل از اثر خیر به دست می آورد.

تعبیر بوسه در خواب

اگر خواب ببينيد كه كودكان را در حال بوسيدن مي بينيد، اين به معناي اتحاد شاد در خانواده و كار متقاعد كننده است. اگر در خواب ببینید که مادر خود را می بوسید، در کارهای خود موفق خواهید بود و دوستانتان به شما احترام می گذارند و شما را دوست خواهند داشت. اگر برادر یا خواهری را قبول دارید، این به معنای لذت و خوبی در معاشرت شماست. اگر معشوقه خود را در تاریکی ببوسید، این به معنای خطرات و درگیری های غیر اخلاقی است. اگر او را در نور ببوسید، این نشان دهنده نیات محترمانه ای است که همیشه در مورد زنان ذهن شما را به خود مشغول می کند. اگر یک زن غریبه را ببوسید، این به معنای از دست دادن اخلاق و از دست دادن یکپارچگی است. اگر خواب دیدید که یک جنایتکار را می بوسید، این به معنای سرگرمی های خطرناک است. افراط در اشتیاق منحط منجر به تراژدی در خانه های پایدار می شود. اگر دیدید رقیبتان در حال بوسیدن معشوقه شماست، در خطر از دست دادن احترام او هستید. اگر زوج های متاهل خواب ببینند که یکدیگر را می بوسند، این بدان معنی است که هماهنگی در زندگی خانه قدردانی می شود. اگر خواب دیدید که گردن کسی را می بوسید، این به معنای تمایلات عاطفی و ضعف خود کنترلی است. اگر در خواب ببینید که دشمنی را می بوسید، در آرام کردن دوست خشمگین پیشرفت خواهید کرد. اگر دختری در خواب ببیند که کسی او را در حال بوسیدن معشوقش می بیند، بیانگر آن است که یک دوست دروغین نسبت به او حسادت پر از نفرت دارد. اگر ببیند که معشوق دیگری را می بوسد، امیدش به ازدواج ناامید می شود.

بوسیدن دست در خواب – یوتیوب

تعبیر دیدن بوسیدن مرده در خواب با استاد ایاد العدوان – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا