تعبیر دیدن قبور در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر دیدن قبر در خواب تعبیر قبر در خواب نابلسی تعبیر قبر در خواب دختر مجرد تعبیر قبر در خواب زن متاهل تعبیر قبر در خواب زن حامله تعبیر قبر باز در خواب تعبیر زیارت قبر در خواب تعبیر راه رفتن در میان قبر در خواب تعبیر قبر شخص در خواب تعبیر وجود قبر در خانه یا خانه در خواب تعبیر دیگری از نماد قبر قبر در خواب تعبیر دیدن قبر در خواب تعبیر دیدن ایستادن مقابل قبر در خواب تعبیر قبرهای مجهول در خواب

مطالب: دیدن قبر من، قبر باز در خواب برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای امام صادق، قدم زدن در میان قبور برای زن حامله، دیدن قبر در خانه، زیارت قبور برای زنان.

تعبیر دیدن قبور در خواب

 1. دیدن قبر در خواب فال بد و هشدار دهنده مرگ، آمدن بلاها، جدایی و دوری بستگان است.
 2. اگر در خواب قبر کودکی ببیند، بیانگر تولد فرزندی است که خدای ناکرده جوان از دنیا می رود.
 3. اگر شخصی در خواب قبر باز ببیند، بیانگر آن است که او دچار اضطراب و اندوه شدید می شود.
 4. دیدن قبر سفید در خواب بیانگر از دست دادن این شخص برای دوستی است که ممکن است مرگ یا فرار و جدایی باشد.
 5. ديدن قبري با گلهاي زيبا و سرسبزي، نشان از زوال نگراني و اندوه و اندوه و آغاز زندگي جديد و سرشار از بركت و بركت است.
 6. اگر انسان در خواب ببیند که به سمت قبر کسی می رود، حکایت از زوال خیر و فضل از او و یا از دست دادن مال و کاهش جایگاه و ارزش او در جامعه است.
 7. اگر انسان ببیند که بر قبر ایستاده است، بیانگر این است که این شخص دچار وسوسه ای می شود که ممکن است در دین او باشد، در خانه و خانواده اش یا در خانواده و طایفه اش.
 8. ديدن کسي که بدون مرگ در قبر دفن شده است، پيش بيني مي کند که دچار پريشاني يا پريشاني مي شود و يا به مصيبت و گرفتاري مي افتد.
 9. رؤیای بیرون آمدن شخصی از قبر، این خبر نجات و خروج او از دنیای تاریکی، فقر، جهل و بیماری است.
 10. هر که ببیند قبر می کند، یعنی با زن بخیل ازدواج می کند

تعبیر قبر در خواب توسط نابلسی

مفسر بزرگ عبدالغنی النابلسی در کتاب (عطر المخلوقات در تعبیر خواب) می گوید: قبر در خواب، حبس را نشان می دهد، همچنان که زندان در خواب گاهی بر قبر دلالت می کند.

هر که در خواب ببیند که در حال زنده بودن در قبر ساکن است، حبس می شود و هر که در خواب ببیند که قبر می سازد، خانه می سازد… گفته شد که دید. که با کلنگ یا تبر قبر می کند و اگر مجرد بود ازدواج می کرد.

و اما کسى که در خواب ببیند که بر قبر ایستاده است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ مَا تَصَّلاُوا لَهُمْ مُوْتَهِ وَ لَا أَجْعَلَ الْقَرِهِ» گناه می کند.

نابلسی می‌گوید: هر که در خانه‌ای بدون دیوار قبر کند، سرای آخرت است، پس اگر در آن داخل شود یا در آنجا ساکن شود، وقتش فرا رسیده است، نه زنده‌ها و نه مرده‌ها، زیرا خداوند به کی می‌شنود. وصیت می کند و کسانی که در قبر هستند شنیده نمی شوند.»

همچنین در تعبیر آمده است: هر که در خواب ببیند که بر بام خانه خود قبر می کند عمرش طولانی و طولانی می شود و هر که در خواب ببیند خانه ای را زیارت می کند و قبری در آن می یابد. آنگاه صاحب آن خانه زندانی یا دستگیر می شود.

و اما باران بر قبر در خواب، بیانگر رحمت خداوند متعال است و قبرها نیز حاکی از سفرهای دور و غیبت است، چنانکه گاه بیانگر ازدواج با بیگانگان و بیگانگان است.

و کسى که در خواب ببیند در خانه اش قبرى باز است و شروع به دفن کند یا خاکى شود، عمرش با برکت طول مى کشد و عمرش طولانى مى شود و تندرستى او تا به خوبى مى رسد. کهنسال.

و هر کس در خواب ببیند که او را در قبری که در خانه یا صحن خانه او کنده اند دفن می کنند، گرفتار ناراحتی یا پریشانی زیادی می شود. می‌گفتند هر که در خانه‌اش قبری را ببیند که نامش بر آن حک شده باشد، در میان خانواده و طایفه‌اش در رفاه و نیکی زندگی می‌کند.

و هر کس در خواب ببیند که قبر مرده ای را می کند، راه خود را می جوید یا از سنت و تقرب او پیروی می کند، و اگر آن مرده عالم باشد، نبش قبر، بیانگر علمی است که به آن می رسد. بینا، و اگر میت ثروتمند باشد، کندن قبر نشان دهنده رفاه و مال و رزق است.

در تعبیر ابن سیرین و النابلسی آمده است: هر که در خواب ببیند که قبر رسول خدا را می کند، آنچه را از سنت خود آموخته تجدید می کند. و هر کس در خواب ببیند که قبر کافر یا فاسق یا ظالمی را می کند، در دنیا گرفتار مال حرام می شود.

و هر کس در خانه خود قبری ببیند و آن را بکند تا در آن لاشه پوسیده ای بیابد که کرم خورده است، در مفسده یا کشنده می افتد.

تعبیر قبر در خواب دختر مجرد

 1. گفته می شد دیدن قبر در خواب زن مجرد، نشانه تنگ نظری یا ناامیدی از ازدواج و عدم امکان زندگی در ازدواج است.
 2. این می تواند به این معنی باشد که این دختر یک ازدواج ناموفق خواهد داشت
 3. خواب دختر مجرد به معنای راه رفتن و راه رفتن بین قبر است که به معنای اتلاف وقت و پول است.

تعبیر قبر در خواب زن متاهل

 1. زن متاهلی که در خواب قبر می بیند، طلاق او را پیشگویی می کند
 2. هر کس ببیند که برای شوهرش قبر می کند، هشدار می دهد که او را ترک می کند
 3. هر که ببیند شوهرش را دفن می کند، دلالت دارد که هرگز او را به دنیا نمی آورد.
 4. هر که در خواب قبر باز ببیند، پیشگویی می کند که به بیماری مبتلا می شود
 5. هر که ببیند فرزندی از قبر بیرون می آید، مژده باردار شدنش است و پسری به دنیا می آورد.

تعبیر قبر در خواب زن باردار

 1. دیدن زن حامله در قبر در خواب، فال نیک و نیک است، زیرا بیانگر آن است که تولد او آسان و طبیعی خواهد بود.
 2. دیدن زن حامله در حال کندن قبر، خبر از آمدن خیر و روزی می دهد
 3. و اما دفن قبر در خواب او، از رفتن غم و اندوه خبر می دهد
 4. دیدن او در حال قدم زدن در کنار قبر، نشانه ای از امنیت اوست
 5. در مورد ایستادن او در مقابل قبر، امید و آرزویش محقق می شود.
 6. خواب زن حامله که از قبر بیرون می آید او را به آمدن خیر و برکت بشارت می دهد و ورود او به قبر در خواب به معنای آغاز زندگی و دنیایی نو است.

تعبیر قبر باز در خواب

 1. دیدن قبر باز در خواب مرد بیانگر فقر، از دست دادن پول و بدشانسی است
 2. رویای یک زن از قبر باز در خواب، افسردگی و ظهور بدبختی ها و غم ها را پیش بینی می کند.
 3. دیدن قبر باز در خواب به معنای فساد کل جامعه و ظلمی است که بر آن وارد می شود
 4. ممکن است در مورد وقوع یک بلای طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، سیل و باران های سیل آسا یا وقوع جنگ و قحطی هشدار دهد.

تعبیر زیارت قبور در خواب

 1. اگر کسی در خواب ببیند که قبر را زیارت می کند، نشانه آن است که از دیگران بهره مند می شود
 2. اگر شخصی در خواب ببیند که به زیارت قبر پدربزرگش می رود، به این معنی است که در این دنیا زندگی می کند.
 3. زیارت قبر مادر در حالی که مادرش از دنیا رفته است به این معناست که او در شکم اوست به خاطر کار خیری که در زمان حیاتش انجام داده است.
 4. زیارت قبر برادر در خواب به این معنی است که آن شخص خانه خوبی خواهد داشت و در میان مردم جایگاه برجسته ای خواهد داشت.
 5. زیارت قبر پدر به این معناست که این شخص ازدواج می کند یا پسری خواهد داشت

تعبیر راه رفتن در میان قبور در خواب

 1. هر که در خواب خود را در حال قدم زدن در میان قبرها ببیند، این بدان معناست که این شخص در حال هدر دادن مال و وقت و عمر خود است.
 2. بنابراین، قدم زدن در میان قبور برای این شخص نشانه غفلت، سبکسری و شهوت است.
 3. قدم زدن در میان قبرها در خواب ممکن است نمادی از انزوای این شخص و زندگی بدون همراه یا معاشرت او با افراد پایین تر از سطح اجتماعی او باشد و این ممکن است نشان دهنده یک بیماری ناگهانی باشد.

تعبیر قبر شخص در خواب

 1. و هر کس قبر خود را در خواب ببیند، نشانه پایبندی او به امور دنیوی است.
 2. رؤیت یک فرد از قبر خود ممکن است مرگ او را به تصویر بکشد، یا اینکه او زندگی دشواری را خواهد داشت که ممکن است توسط یک فرد بیمار یا فقیر زندگی کند.
 3. هر که ببیند می میرد و دفن می شود، این خبر نجات او از غم و اندوه و اندوه است.
 4. در مورد دیدن زنده به گور شدن او، این نشان دهنده شکست و بدشانسی است

تعبیر وجود قبر در خانه یا خانه در خواب

 1. دیدن قبر در خانه نشانه تنهایی و اندوه است اگر این شخص بی دفاع باشد.
 2. اگر متاهل باشد، تهدید به مرگ یکی از اعضای خانواده، بیماری یا مسافرت می شود.
 3. دیدن قبر در خانه نشانه دیگری است، زیرا ممکن است به معنای فقدان و مرگ عشق بین همسران باشد
 4. قبر در خانه نشانه شکست است و ممکن است نشانه شنیدن خبرهای ناراحت کننده مانند مرگ یا بیماری فردی در خانه باشد.
 5. و دیدن قبر در خانه در خواب، نشان از بی ایمانی یا بی فکری و کم عقلی است.
 6. بیانگر وجود پسر یا شوهری نافرمان است که به وظایف خود عمل نمی کند و می تواند نمادی از وقوع جدایی و طلاق بین زوجین باشد.

این خواب ممکن است برای برخی مکرر و تکراری باشد و برای برخی دیگر یک بار در طول زندگی اتفاق بیفتد تعبیری مطلق که برای همه صدق می کند.

قبر در خانه در خواب دلالت بر پریشانی و مصیبت دارد و ممکن است حکایت از اندوه و ناراحتی داشته باشد، به ویژه اگر بیننده احساس تنهایی یا ترس کند.

هر که مجرد باشد و در خانه اش قبری ببیند در غربت یا بعد از مسافرت ازدواج می کند و این در مورد مجردها نیز صدق می کند.

و هر که در خانه خود قبری ببیند و آن قبر مال صاحب خانه باشد، قبر در اینجا حکایت از حبس یا امر ناپسند دارد.

در خواب و رویا خیری نیست که صاحب آن قبر باز در خانه خود ببیند، اگر به او نزدیک شود و مرده را بشناسد، بیانگر مرگ یکی از آشنایان، خویشاوندان یا همسایگان است.

و هر کس در خانه یا خانه خود قبری ببیند سپس داخل آن شود یا بدون دفن در آن ساکن شود، دلالت بر ساختن خانه یا خانه جدید دارد. اگر ببیند که در آن قبر در خانه خود وارد شده، سپس ببیند که قبر بسته است، این مصیبت یا پریشانی است که بیننده خواب ممکن است در روزهای آینده دچار آن شود.

هر کس در خانه خود قبر یا دفن ولی عادل را ببیند و او ازدواج کرده باشد، زنش پسر صالحی به دنیا می آورد. و هر کس در خانه خود قبر کافر یا گناهکار یا جنایتکار را ببیند به گناه یا گناهی می افتد که مستلزم حبس است، زیرا قبر در برخی از تعابیر دلالت بر حبس دارد.

و هر کس در خواب ببیند که برای همسر یا یکی از پسران یا دخترانش قبر می‌سازد، خانه‌اش زنده می‌شود و نمی‌میرد تا آن‌چه در زندگی‌اش آرزو کرده است ببیند، مشروط بر اینکه بنا باشد. دست نخورده، زیرا قبرهای پراکنده حکایت از نگرانی، مصیبت و اندوه دارد.

و هر کس در خانه خود قبر نورانی یا نورهایی را ببیند که از آن ساطع می شود، این تعبیر بشارت است.

تعبیر دیگری از نماد قبر در خواب

تعبیر خواب قبر در خواب و از خواب هایی است که ما می بینیم، اما از خواب های ترسناک و هولناک برای همه است، هر که خواب قبر ببیند با ترس و اضطراب و تنش بیدار شود و بر این اساس علاقه مند است که تعبیر این خواب را بداند و خواب قبر به طور کلی به حبس، حبس و پریشانی اشاره دارد و دانستن جزئیات خواب در معنا و تعبیر خواب تأثیر می گذارد و بنابراین او علاقه مند به دانستن تعبیر این خواب است.

تعبیر دیدن قبر در خواب

ابن سیرین در تعبیر دیدن قبر در خواب گفته است که قبر بیانگر حبس و پریشانی است، اما هر خوابی با تمام جزئیاتش نشانه هایی دارد و بر این اساس کسی که در خواب ببیند در قبر زنده است می خوابد. و نمرده است، این بدان معناست که این شخص در اثر یک عمل نفرت انگیز در واقعیت زندانی می شود، همانطور که برای شخصی که در خواب می بیند که آرامگاه را می سازد یا بازسازی می کند، این بدان معنی است که این شخص خانه ای خواهد ساخت. ساخت آن را کامل کنید یا آن را در واقعیت بازگردانید، در واقع این بدان معناست که این شخص به زودی در واقعیت ازدواج خواهد کرد.

تعبیر دیدن ایستادن مقابل قبر در خواب

ابن سیرین می گوید: کسی که در خواب ببیند جلوی قبر ایستاده و بدون اینکه حرفی بزند به او نگاه می کند، این بدان معناست که این شخص در زندگی خود اشتباه بزرگی کرده و گناهی مرتکب شده است که منجر به غضب شده است. خداوند متعال بر او، آنگاه در شیوه زندگی خود تجدید نظر کند و اشتباهات خود را تکرار نکند و به خدای متعال نزدیک شود، و اما کسی که در خواب ببیند در منطقه ای وسیع و خالی قبری ساخته است. یعنی این شخص به مرگش نزدیک شده است، ولی اگر ببیند در قبری که خودش ساخته دفن شده است، یعنی مرگش نزدیک است.

تعبیر قبور مجهول در خواب

ابن سیرین می‌گوید: کسی که در خواب ببیند قبوری را در خواب می‌بیند و برای او مجهول است، دلالت بر وجود نفاق دارد، اما اگر قبرها برای او شناخته شده و صاحبانشان معلوم باشد، دلالت بر حقیقت دارد.

تعبیر دیدن قبر در خواب – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا