معنی سیاهدانه یا سیاهدانه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اعم از خوردن، خوردن، خریدن از عطار در بازار، آسیاب کردن و بیشتر توسط ابن سیرین

معنی سیاه دانه یا سیاهدانه برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اعم از خوردن، خوردن، خریدن از عطار در بازار، آسیاب کردن و بیشتر توسط ابن سیرین – گلف پست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا