خواب مرده ای را دیدم که به دختر مجرد ازدواج کرده با زن حامله می خندد، خواه برادرم، پدرم، معشوقم، شوهرم، نامزدم، مادرم، خواهرم، با همسایگی ابن سیرین، مرده را می بینم. خندیدن، خندیدن

خواب مرده ای را دیدم که به دختر مجرد ازدواج کرده با زن حامله می خندد، خواه برادرم، پدرم، معشوقم، شوهرم، نامزدم، مادرم، خواهرم، با همسایگی برای ابن سیرین، با دیدن مرده ها. خندیدن – گلف پست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا