معنی سینه در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

مطالب: رویای سینه برای دختر مجرد برای زن شوهردار برای زن مطلقه برای مرد، اعم از آشکار شدن بزرگ، کوچک، کثیف، سفید، سیاه و غیره به ابن سیرین.

معنی سینه در خواب

 1. سينه در خواب زن مرد يا دختر اوست پس جمال او جمال اوست و فساد او فساد اوست.
 2. هر کس زنی را ببیند که از سینه آویزان است زنا می کند و بدون شوهرش فرزند می آورد.
 3. اگر مردی در سینه خود شیر ببیند اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر ازدواج نکرده باشد نشان دهنده بچه دار شدن اوست.
 4. اگر زن جوانی این را ببیند نشان می دهد که حامله می شود و حاملگی او تمام شده است و اگر لباس ثروتمندی باشد فقیر می شود و پولش خراب می شود.
 5. اگر باکره باشد و آگاه باشد نشان دهنده عروسی اوست و اگر جوان باشد و از زمان عقد دور باشد نشان دهنده مرگ اوست.
 6. هر کس در خواب ببیند زنی را شیر می دهد که او را می شناسد و نمی شناسد، دلالت بر این دارد که مدت زیادی مریض می شود، مگر اینکه زن حامله داشته باشد، پس نشان می دهد که پسر خواهد داشت.
 7. اگر زنی این خواب را ببیند دختری به دنیا می آورد
 8. اگر بیند که سینه‌هایش درشت و خوش‌نظر است، دلالت بر فرزندان و اموال او دارد.
 9. اگر بیند که افتادند، دلیل بر مرگ فرزندانش است.
 10. بزرگ شدن سینه نشان دهنده آن چیزی است که سینه بزرگ شده است و در زنان نشان دهنده فسق است.
 11. اگر کسی در خواب ببیند که سینه‌هایش به سینه‌اش می‌خورد، بیانگر این است که اگر پیر شده باشد، از کسی که او را می‌شناسد خبر بدی به او می‌رسد.
 12. اگر در بین زن و مرد جوان باشد، این نشان دهنده عشق است
 13. هر کس در خواب ببیند که یک سینه بزرگ دارد و به ناحیه شرمگاه رسیده است، زنا با حرام می کند یا نکاح حرام دارد و سینه ها در خواب دختر هستند، پس آنچه در آنها بوده تعبیر به دختران می شود.
 14. هر که در خواب ببیند که با سینه های خود سینه دارد، این اضافه دختر است
 15. هر کس در خواب ببیند که سینه دارد این مرگ دخترش است و شیری که در سینه است گرانی است و نشان دهنده پسر است.
 16. هر کس ببیند که در سینه هایش شیر است، شرف دارد که دنیا را برای او یا صاحبش بیفزاید و در مورد زنان نیز همینطور است.
 17. اگر مردی ببیند که در سینه اش شیر است، اگر مجرد باشد، ازدواج می کند و پسری به دنیا می آورد، و اگر فقیر باشد، مژده است و اگر جوان باشد، نشان دهنده طول است. از زندگی او
 18. اگر زن جوانی این را ببیند، نشان دهنده باردار بودن و وضع حمل است و بلندی سینه های مرد تا زمانی که به سینه او برخورد کنند، دلیل بر هوی و هوس بدون رضایت خداوند متعال است و گفته شد که دلیل بر این است. مرگ کودکان
 19. بلندی سینه های زن بیش از حد، نشان دهنده غم و اندوه شدید و سینه های مرد نشان دهنده حیثیت، موقعیت، سلامت و بیماری اوست. چه بسا سینه‌های مرد نشانگر برادران و دوستان و فرزندان و شوهرانی باشد که برایشان سودی ندارد و سینه‌های زن به خاطر رزق و روزی خداوند متعال دلیل بر خلاف آن باشد.
 20. اگر ببیند که سینه‌اش مانند سینه زن است و شیر از آن می‌چکد، دلالت بر این دارد که برای فرزندانش قیام می‌کند، و آنچه را که برای زنان لازم است انجام می‌دهد. شاید این نشان دهنده دین باشد، یا به بیماری مبتلا شود که از مردم خجالت بکشد، زیرا او را به این امر معروف کرده است.
 21. اگر سینه مس یا آهن شود، دلالت بر از بین رفتن اولاد و برهم خوردن اسباب یا حاملگی دارد و سینه بر سینه شوهر است و سینه زن عقیم بعد از ناامیدی به دنیا آمده است. شاید سینه به باکره نشان می داد که او چه چیزی را از جهاد، لباس یا پول زینت می دهد
 22. سینه طفل یا دختر، مرض و مرض و زخم و سینه مجرد عقد است، اگر آب یا شیر از آن نازل شود، پسر یا خواهر خود را از دست داده و سینه زن مجرد است. زن زناکار، و سینه را با تخم شترمرغ یا سیتروئن می‌زدند و سینه‌ها ممکن است مالک باشد و گفته می‌شد که پدر و مادر هستند.
 23. سینه ها نشانگر شیشه شراب است اگر شیر داشته باشد و می گویند سینه مردی سخاوتمند است.
 24. اگر زنی ببیند که نوک پستان او بریده شده، خیری در او نیست و ممکن است دخترش مرده باشد.
 25. جعفر صادق می گوید: خواب سینه به پنج صورت تعبیر می شود: پسر و دختر جوان، خدمتکار، دوست و برادر.
 26. سینه: وسعت آن در خواب دلیل بر آسودگی است و توبه است و هر که معشوق را در سینه ببیند به شکایت از او دلالت دارد.
 27. سینه در خواب بیانگر علم و رویا و موقعیت خوب است
 28. گنجایش قلب و سینه و باریک بودن آنها گویای عکس این است. چه بسا سينه او نشانگر سينه و صندوق و كيف او باشد و هر چه او بداند بهترين مال و مال او باشد، زيرا دل در آن است و دل موضوع راز هر عقد است. می گفتند: تنگی سینه نشان دهنده بخل و ظرفیت آن نشان دهنده سخاوت است.
 29. هر که در خواب سینه ببیند تعبیر به جهات شرعی و دینی و غیر آن می شود.
 30. هر کس در بیداری آنچه را انکار می کند ببیند ستوده نیست و اگر ببیند ستوده است ستوده است و هر که در سینه ببیند آنچه او را آزار می دهد مال خود را در اسراف انفاق می کند.
 31. اگر دختری در خواب ببیند که سینه هایش زخمی شده است، پیش بینی می کند که یک مصیبت او را تهدید می کند
 32. اگر آن را آلوده یا منقبض ببیند، در عشق ناامید خواهد شد و به دلیل رقابت های بسیاری خشمگین می شود.
 33. اگر سینه هایش تیره و چاق باشد، به زودی ثروتمند خواهد شد. اگر معشوق او مخفیانه از میان سینه شفافش به سینه های او نگاه می کند، او در آستانه اصرار نرم یک دانش آموز هیجان زده و دوستانه قرار می گیرد.
 34. سینه، گشاد شدن سینه و زیبایی آن در خواب، دلیل بر مسلمان شدن کافر است.
 35. شاید حسن صدر به نوع دوستی اشاره کرده است. شايد سينه نشان دهنده چيزي است كه او از علم، پول، هدايت يا گمراهي پنهان مي دارد
 36. صدر مهمان، همسر یا مقام است. سفتی سینه یک توهم است. اگر ذمی ببیند که سینه اش تنگ است، پولش را از دست می دهد
 37. گفته شد: گنجایش سینه سخاوتمند است و تنگی آن بخل است. و هر کس ببیند که سینه اش سنگ شده، سخت دل می شود. گشاد شدن سینه نیز نشان دهنده بی عدالتی است
 38. سينه جاي نگراني و شادي است، پس هر كه سينه خود را گشاد ببيند سعادت مي يابد و هر كه سينه خود را تنگ بيند تنگي و وهم مي يابد. و گفته شد: کوشش او برای اسلام و تنگ نظری او برای ظلم است
 39. و اگر کافر سینه خود را ببیند، در تجارت خود ایمن و سودمند است. و هر كه در سينه خود دردي بيند گناه كرده و به عذاب گناهش مي رسد و گفته شد: در نافرماني خداي متعال اسراف كرده است.
 40. و اگر مردی در سینه خود سینه ببیند، اگر مجرد باشد یا عاشق باشد، ازدواج کند و امر او آشکار شود.
 41. سینه پس هر که ببیند سینه اش درد می کند بدون اطاعت خدا مال اسراف می کند و عذاب می شود.
 42. سينه ها نشان دهنده دختران است و آنچه در آنها از نيكوكاري يا فساد رخ داده در دختر است
 43. سینه راست نشان دهنده پسر و سینه چپ نشان دهنده دختر است
 44. و شیرشان بر فرزند، و شیرشان نشانگر رزق و روزی و باروری است
 45. و هر کس زنی را ببیند که از سینه او آویزان است، زنا کرده و از آن فرزندی به دنیا می آورد، به روایت سفر شب.
 46. و اگر مردی در سینه‌هایش شیر ببیند، نشان‌دهنده ازدواج اوست، اگر مجرد باشد، و برای متأهل نشان‌دهنده پسر است، و فقیر نشان‌دهنده مال و چپ او، و جوان نشان‌دهنده عمر طولانی اوست. و زن جوان اگر ببیند حاکی از حاملگی و ولادت اوست و باکره دلالت بر ازدواج او دارد
 47. بلندی سینه های زن بالاتر از حد مجاز، حکایت از نهایت غم و اندوه دارد
 48. و هر کس در خواب ببیند که از زنی شیر می دهد، بیمار می شود، مگر اینکه زن حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.
 49. و اگر صاحب خواب زن باشد، دلالت بر تولد دختر دارد
 50. و اگر ببیند که شیر از سینه اش جاری می شود، دلیل است بر انفاق او برای فرزندان یا یتیمان.
 51. و اگر زن ببیند که مردی را شیر می دهد، نشانگر ازدواج اوست یا اینکه روزی او برای شوهرش است.
 52. و اگر زن ببیند که شیر سینه هایش به شکمش برگشت، مضطر و مضطر است.

تعبیر بینایی سینه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Vv6Bz8cCwjI

توضیح بینایی قفسه سینه – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zfPoMOfYbqo

تعبیر دیدن شکاف سینه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=24tlZzmerbs

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا