تعبیر قفل در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر خواب تعبیر قفل در خواب نابلسی تعبیر قفل در خواب ابن شاهین تعبیر خواب کلید در خواب تعبیر گم شدن کلید در خواب تعبیر قفل در خواب مجرد. زنان تعبیر قفل در خواب برای زن متاهل تعبیر قفل در خواب حامله تعبیر قفل در را با کلید در خواب تعبیر باز کردن در با کلید در خواب

دیدن قفل برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار برای زن مطلقه، خواه کلید شکسته باشد، خرید قفل، قفل کردن یا باز کردن درها، خانه قفل شده که با کلید باز می شود و بیشتر برای ابن سیرین، النابلسی و امام صادق

تعبیر قفل در خواب

 1. هر کس قفل را در خواب ببیند در امر دین و امور دنیوی صلاح است و آن را با فوریت آسان می کند.
 2. هر کس در خانه اش را قفل کند به همسرش علاقه دارد
 3. هر کس قفل را در دست اهل تقوا ببیند، افزایش خیر است و اگر در دست اهل نفاق باشد، افزایش ظلم است.
 4. هر کس قفل را در حال کراهت بشکند، ستودنی نیست و اگر شکرگزاری باشد، ستودنی است.
 5. دیدن باز شدن قفل در خواب اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر خرج عروسش شود او را باز می کند پس کلید به او یادآوری می کند و قفل همسرش است.
 6. و اما اگر زندانی شود با دعا نجات پیدا می کند، خداوند متعال می فرماید: {اگر فتح می خواهی، فتح به تو رسیده است.} یعنی دعا کن که پیروزی نصیب تو شد.
 7. و اگر در منازعه ای باشد که در آن پیروز شد و حکم به او داده شد، خداوند متعال می فرماید: {همانا ما پیروزی آشکاری را برای شما گشودیم}.
 8. و اگر فقیر باشد و نتواند، از دنیا به روی او باز می شود که به واسطه زن یا شرکت یا مسافرت و قفل از آن بهره می برد.
 9. و اگر حاكم باشد و قادر به حكومت يا مفتي نبوده و نتواند به او فتوا دهد و يا رهگذري كند و نتواند امري را صادر كند، بر او ظاهر مي شود كه او را بسته است. او ممکن است با توجه به وسعت بینش، بین همسر یا شرکا، درست یا نادرست، تفاوت قائل شود
 10. و اما کلید، بیانگر پیشرفت با قدرت و پول و حکمت و درستی است و اگر کلید بهشت ​​در دین یا بسیاری از اعمال صالح به مقام عالی رسید یا گنج یا پول حلال به عنوان ارث یافت.
 11. و اگر کلید کعبه مخفی باشد سلطان یا امام بزرگی حجاب می شود و پس از آن در مفاتیح چنین است.
 12. و رؤیت مفاتیح قدرت و پول و خطر بزرگ است و آنها افسار هستند خداوند متعال فرمود { افسار السموات و الارض از آن اوست} یعنی تسلط بر آسمانها و زمین و گنجهای آنها.
 13. به همین ترتیب، آنچه در قارون می‌گوید: «کلید او این است که با گروه یا نیرویی تحریک نشود» که به وسیله آن مال و گنج خود را بیان می‌کند.
 14. هر کس در خواب ببیند که کلید یا کلیدها را زده است، به اندازه آن تحت تأثیر قدرت یا پول قرار می گیرد.
 15. و اگر ببیند که دری را با کلید می گشاید تا آن را بگشاید، کلید در آن وقت دعایی است که برای او و پدر و مادرش یا دیگران در آن مستجاب می شود و به خواسته ای که می خواهد می رسد. یا از دیگری یاری می جوید و آن را به دست می آورد.
 16. آیا ندیدی که در را وقتی بخواهد با کلید باز می شود، اگر چه تنها کلید بود، با آن باز نمی کرد و از دیگری برای این کار استفاده می کرد؟
 17. همچنین اگر در خواب ببیند که برجی را با کلید باز کرد تا آن را باز کرد و وارد آن شد، با دعا و کمک دیگران به او آسودگی و خیر بزرگی می رسد.
 18. و قفل ضامن است و قفل در با آن ضامن دادن است، باز کردن قفل آسودگی و خروج از ضمان است و هر بسته شدنی مایه نگرانی و هر باز شدنی مایه آرامش است.
 19. و گفته شد که قفل دلالت بر ازدواج دارد و باز شدن قفل را جعلی گفته اند و کلید آهنین مردی است قوی
 20. و هر کس در خواب ببیند که دری را گشوده یا روزی میخ را بسته است، به خاطر فرموده خداوند متعال: نصرتی از جانب خدا و گشایشی به زودی.

تعبیر قفل در خواب نابلسی

 1. او مرد مورد اعتماد است و قفل را برای کسانی که او را معالجه می کردند، زنی باکره می گفتند
 2. و اگر زندانی ببیند که قفلی باز کرده است از زندان فرار می کند
 3. و اگر ذی‌ربط قفلی را بگشاید، دغدغه او برطرف می‌شود و قفل عدد و حجت و قوت است و قفل شخصی است که برای نگه‌داشتن ودیعه به آن متکی است و هر تعطیلی دغدغه آنهاست.
 4. و هر روزنه‌ای و قفل‌های آهنین نشان‌دهنده رمزگشایی نمادها و معرفت‌ها و قفل‌ها نشان‌دهنده غفلت است، خداوند می‌فرماید: «آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند یا قفل‌هایشان بر دل‌هاست؟»
 5. و قفل ضامن است و قفلهای آهنین حکایت از نگاهداری کسانی که بر آن دلالت دارند و قرض محکم است. چه بسا دلالت بر جلال و عزت دارد و قفل های چوب نشانه نفاق و تردید در گفتار و گرفتن رشوه است.

تعبیر قفل در خواب ابن شاهین

 1. كليد كسى است كه امور مردم در دست اوست و هر كه ببيند كليدهاى زيادى در دست اوست، حاكى از مقام والاي و عظمت شرافت اوست، به فرموده خداوند متعال: {او را دارد. افسار آسمانها و زمین.}
 2. گفته شد که هر چه با کلید باز شود نیکو است و بستن بر خلاف آن است و گفته شد که بستن نشان دهنده ازدواج است.
 3. گفته شد کلید درخواست حاجت از خداوند متعال، تضرع و استغفار است.
 4. و هر کس در خواب ببیند که کلیدی از دستش افتاده، در نماز غفلت می کند. می‌گفتند خواب کلید، گشایش امور سخت، رهایی از گرفتاری، شفای بیماری، رسیدن به آرزو، قوت در دین، برآورده شدن حاجت، اجابت دعا، علم و دانش است.
 5. و هر کس در خواب ببیند که کلید یا کلیدهایی به او اصابت می کند، به اندازه کلید از مال و اختیار و خیر بزرگ تأثیر می پذیرد.
 6. و اگر زنی در خواب ببیند که کلیدی به او داده است، مردی با او ازدواج می کند.
 7. و رؤیایی که کلید شکسته یا چیزی از دندانهای او باشد در آن خیر نیست.
 8. و گفته شد که خواب گذاشتن کلید در اسکلت عقد بود و اگر نو بود زود بود و اگر کهنه بود ثواب داشت.
 9. و گفته شد کلید آهنین مرد نیرومند است و فتح ستوده است و ظفر و نصرت به خاطر فرموده خداوند متعال: «نصر از جانب خداست و فتح نزدیک است».
 10. و هر کس در خواب ببیند که در دستش کلید است، به خاطر فرموده خداوند متعال پولی به او می رسد:
 11. شاید قصد فتح با مفتاح دلالت بر درخواست حاجت به دعا دارد، زیرا وحیدی در تفسیر قرآن به معنای فرموده حق تعالی فرموده است: «إِنَّکُمْ تَتْتَعُواْ فَتَوْتُ فَتَحْتَهُ. برای تو.”
 12. و اما قفل، دلیل بر رسیدن به خواسته های دین و دنیا و درستی شرایط آن است.
 13. و هر که در خواب ببیند که نمی تواند قفل را بگشاید، سخت است و کارش بسته می شود، به طور کلی، خواب قفل به جهات حصول امر، قوت، حجت، منفعت، تعبیر می شود. زن و وابستگی به مرد صالح
 14. شاید خواب کار قفل دلالت بر دلیل داشته باشد و گفته اند که خوب و محفوظ است.
 15. و هر کس ببیند چیزی از آن به او وارد شده، با زنی ازدواج می کند و ممکن است دلالت کند که حفظ کرده است.
 16. و هر کس ببیند که قفل دری را می بندد، به همسرش مشتاق است
 17. و هر کس ببیند که قفلی بر جعبه یا جعبه یا ظروف مانند آن قفل می کند، همتای اوست.
 18. و هر كه بيند قفل سنگينى بر گردن او نهاده، خيرى در آن نيست، گذاشتن آن بر ساق، همان معناى دستبند كردن است كه در بالا گفته شد.
 19. و هر کس قفلی از فلز ببیند، زنی است منسوب به آن قسم که در صورت اموال ذکر شده است.
 20. و اما قفل چوبی در آن خیری نیست و گفته شد که قفل اگر در دست یکی از منافقین باشد افزایش ظلم است.
 21. و اگر در دست یکی از اهل بخل باشد، افزایش بخل و ذلت است.
 22. و اگر در دست یکی از صالحان باشد خیر و برکت است
 23. و هر کس ببیند که در مغازه ها قفل گذاشته اند، برای اهل آن کسالت و قیود در کارشان است.
 24. و هر کس در خواب ببیند که قفلی شکسته است، دو قسم است: اگر چیزی باشد که در بیان آن ناپسند باشد، ستوده نیست.
 25. و اگر چیزی برای شکرگزاری باشد، ستودنی است

تعبیر کلید در خواب

کلید دلالت بر رزق و دعای مستجاب دارد و ممکن است دلالت بر فرزندان و گشودن باب علم داشته باشد و نیز به معنای پیروزی از جانب خداوند متعال است و در مورد آن گفته شد که آنها را تسکین می دهد و اندوه، شفای بیماری، قوت در دین و حصول وصیت او و در ذیل تعابیر دیگر دیدن مفتاح است;

هر کس کلیدی در دستش ببیند دلالت بر وضو دارد و اگر از آن بیفتد در نمازش غفلت می کند گنج یا پول دیدن کلید شکستن خوب نیست کلید در خواب زن حامله بیانگر تولد یک مرد زیرا نمادی از کودکان است و همچنین به این معنی است که او تولد این پسر را تسهیل می کند.

تعبیر گم شدن کلید در خواب

به معنای از دست دادن کلید در خواب برای به هم ریختن امور او و نرسیدن به خواسته خود است

تعبیر قفل در خواب برای زنان مجرد

اگر ببیند که قفل به آسانی باز شده، برای آسان شدن کار و ازدواج با مرد نیکوکار است و با دیدن قفل یا مفاتیح با مجردی ازدواج می کند.

تعبیر قفل در خواب برای زن متاهل

در ادامه در مورد تعبیر خواب قفل کردن با کلید برای زنان مجرد صحبت می کنیم، در صورتی که زن متاهل در خواب قفل را ببیند، مخصوصاً درب بسته برای خود و همسرش، بیانگر این است که زن. با زندگی خانوادگی خود احساس ثبات و امنیت می کند و در صورت بسته نبودن در، دلیلی بر تهدید زندگی زناشویی او و نگرانی و ترس از زندگی خود با همسرش است.

و در صورت بسته شدن در آهنی، دلیل بر رزق و روزی فراوان است، با افزایش نگرانی ها و مشکلات پیش روی انسان.

تعبیر قفل در خواب زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب در بسته را دید و این در آهنی بود نشان دهنده آن است که آن زن پسری به دنیا می آورد زن حامله در دوران بارداری اگر زن حامله ببیند که در بسته را می زند. به سختی در و تلاش برای باز کردن آن نشان می دهد که او با صبر و اراده تمام با سختی های بارداری روبرو است و از درد زایمان عبور خواهد کرد.

تعبیر بستن در با کلید در خواب

قفل کردن در با کلید باعث ایجاد احساس ترس و اضطراب در افراد مجرد می شود، تعبیر کنندگان خواب در خلاصی از وحشت و ترسی که در معرض آن قرار می گیرد خیر و در مورد شر، طرد و انکار است و تفاوت دارند. مواجه شدن با مشکلات و مشکلات

تعبیر بازکردن در با کلید در خواب

رویای مجرد نشان دهنده باز شدن در با کلید است، زیرا گواه رزق و روزی گسترده و خیر فراوانی است که آن مجردها درو خواهند کرد و یکی از مهم ترین عوامل معیشت است.

دید قفل یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا