با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم.

با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم. – گلف پست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا