تعبیر ابن سیرین دیدن موی سفید در خواب برای زن مجرد

آخرین به روز رسانی 12 نوامبر 2020

دیدن موی سفید در خواب و تعبیر آن

بسیاری از دختران در خواب موهای سفید می بینند و می خواهند معنی رشد موهای سفید را در خواب خود بدانند که در خواب او زیاد ظاهر می شود.

موهای سفید در خواب برای زنان مجرد:

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که موهایش سفید شده است، حکایت از وجود بلا و فال بد دارد. زیرا ظاهر شدن موهای سفید در خواب در دوران جوانی نمادی از ناتوانی در رسیدن به آرزوهایش در زندگی و نشان از ناتوانی و میزان مشکلاتی است که با آن روبرو خواهد شد.
 • پیدایش این رنگ مو در خواب، حکایت از نافرمانی خدا، ارتکاب گناه، انجام بسیاری از حرام ها و پیشگویی از بیماری صاحب بینایی دارد.
 • موهای رنگ شده زن مجرد، منادی نزدیک شدن به تاریخ عروسی اوست، اما وقتی تافت های سفید در موهایش نمایان می شود، نماد رزق و روزی گسترده، برکت در زندگی او و رفع نگرانی است.
 • پرخواننده ترین الان تعبیر ترس از گکو در خواب ابن سیرین را بیاموزید

  شما رویایی دارید که شما را گیج می کند، منتظر آن هستید.. در گوگل یک وب سایت برای تعبیر خواب ها جستجو کنید.

  تعبیر خواب موهای سفید برای زن متاهل:

 • زن متاهل وقتی می بیند موهایش به سفیدی تغییر رنگ می دهد، بیانگر افزایش برکت در پول، افزایش صمیمیت با شوهر و زندگی در شادی و عشق است.
 • ظاهر شدن موهای سفید روی بدن او نشان می دهد که در زندگی زناشویی سختی های زیادی وجود دارد اما بعد از مدتی از بین می رود.
 • تعبیر خواب موهای سفید برای زن باردار:

 • وقتی زن حامله ای در خواب رنگ موهای خود را سفید می بیند، مژده به دنیا آمدن فرزندی سالم و جنسیت اوست و بیانگر آینده درخشان و موفقیت او در کارش در طول زندگی است.
 • اگر ببیند قسمت جلوی سر سفید است، نشان از شناخت جنسیت جنین است و مردی به دنیا می آورد و خداوند به آنچه در رحم است می داند.
 • بیشترین خوانده شده اکنون بیش از 120 تعبیر خواب در مورد عکاسی در خواب توسط نابلسی و ابن سیرین

  تعبیر خواب موی سفید ابن سیرین:

 • ظاهر شدن موهای سفید در خواب سالمند نشان دهنده جایگاه و احترام زیاد او در بین مردم است و رنگ سفید یکی از نمادها و نشانه هایی است که منادی طول عمر، سلامتی صاحب خواب و منادی بازگشت شخص عزیز به صاحب رویا به زودی.
 • اما اگر ببیند که در حال انجام مناسک حج است و رنگ موهایش سفید است، فال نیکی است که او را به برکت و رزق فراوان و زوال عواقب بد بسیار بشارت می دهد.
 • هنگامی که رنگ موی بیننده که به سی سالگی رسیده است، تغییر کند، مژده به خیر و برکت بزرگ او و افزایش احترام او در میان مردم و نیز افزایش دانش او به دین است.
 • وقتی یک فرد ثروتمند او را در خواب می بیند، نشان دهنده پول او است و نماد تقسیم ثروت در زندگی بیننده است.
 • مو برای یک زن مژده بارداری قریب الوقوع او و نشان دهنده احساس امنیت و خوشبختی زناشویی است.
 • تعبیر کامل رنگ بنفش در خواب برای ابن سیرین چیست؟

  تعبیر دیدن موی سفید:

 • دیدن یک دسته سفید از موهای زنانه نمادی از وجود مشکلات کوچک است، اما مدت زیادی دوام نخواهد آورد و بیننده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
 • دیدن موی سفید برای دختر نماد غم و اندوه بزرگ اوست، اگر ببیند موها تماماً سفید شده است، نماد وجود مصیبت های فراوان در زندگی بیننده یا مرگ شخصی برای اوست و خداوند بالاتر است و بهترین می داند
 • منابع:-

  1- کتاب الکلام فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000.2- معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل بریدی، مکتبة الصفا. ویرایش، ابوظبی 2008.

  هم اکنون جالب ترین تعابیر دیدن موهای سفید در خواب را از طریق این ویدئو مشاهده کنید!!

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا