تسبیح در خواب و تعبیر خواب تسبیح قهوه ای و زرد ابن سیرین

آخرین به روز رسانی 9 اکتبر 2021

ظهور تسبیح در خواب و تعبیر رؤیت آن

تسبیح گردنبندی است با مهره های بسیار و از چوب یا مهره های رنگین یا کریستال ساخته می شود و در ساخت آن سنگ جواهر مانند تسبیح فیروزه یا مرجان است و در یاد خدا بعد از پنج نماز روزانه یا در تمام روز. در هر زمان در دسترس است.

تعبیر خواب استخر:

 • اگر بیننده خواب تسبیح را در خواب ببیند، بیانگر این است که خداوند در زندگی خود زنان صالحی به او عطا کرده است، خواه خواهر، دختر، مادر و همسرش باشند.
 • وقتی یک بیننده مجرد می بیند که تسبیح جدیدی خریده است، دلیل بر این است که با زنی ازدواج می کند که دارای صفات نیکوکاری و تقوا باشد.
 • زن حامله ای که در خواب تسبیح رنگارنگ ببیند، دلیل بر این است که ماده به دنیا خواهد آورد و اگر تسبیح را بدون اینکه رنگ آن را مشخص کند در خواب ببیند، دلیل بر آن است که تولد او آسان ترین است. و نیازی به ترس و نگرانی از این روز نیست.
 • زن متاهل وقتی تسبیح را در خواب می بیند، بیانگر این است که زندگی او آرام است و از آن لذت می برد.
 • اگر زن شوهردار ببیند که شوهرش تسبیح سفیدی به او می دهد، نشان دهنده میزان سازگاری و محبت بین آنهاست.
 • دیدن تسبیح در خواب برای مرد، دلیل بر این است که او به خدا بسیار ایمان دارد و همواره در پی کسب رضایت و پنهانی از خداوند است.
 • بینایی که منتظر است تا خداوند دلش را با حاملگی پیش رو شاد کند، رؤیت تسبیح او تأیید می کند که از این خبر خوشحال می شود و فرزند خوبی به دنیا می آورد.
 • مردی که از بی پولی و تنگ نظری رنج می برد و در خواب دید که تسبیحی به رنگ آبی و دانه های آن درشت است، این گواه بر خیر بزرگی است که خواهد برد و عطای خدا برای او بزرگ خواهد بود. او را به خاطر آن ستایش خواهد کرد.
 • تسبیح گلگون در خواب دانش آموز گواه برتری و موفقیت او در بالاترین درجات تحصیلی است که برای رسیدن به دانشگاه به آن می پیوندد.
 • اگر غریبه ای از وطن و خانواده اش در خواب ببیند که تسبیحی آبی روشن در دست دارد، گواه آن است که پیروز و با خیر و برکت برای تمام خانواده اش به خانه خود باز خواهد گشت.
 • بینایی که در حقیقت پول زیادی از دست داد، و در خواب دید که بر تسبیح آبی تسبیح می کند، این دلیل بر این است که خداوند چند برابر پولی که در واقعیت از دست داده است – انشاءالله – به او عطا خواهد کرد.
 • بیشترین خوانده شده در حال حاضر شرح دیدن شنیدن صدای مردگان از طریق تلفن توسط ابن سیرین و ابن شاهین

  تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین چیست؟

 • ابن سیرین گفت: دیدن تسبیح در خواب، رؤیایی امیدوارکننده است; زیرا دلالت بر رزق و روزی و عیش و نوش و نیز حکایت از نسل خوب دارد.
 • دیدن خواب بیننده که تسبیح در دست یا در جایی از خانه اش است، دلیل بر برکتی است که بر او و همه اعضای خانواده اش خواهد رسید.
 • مجردی که تسبیح را در خواب می بیند، بیانگر ازدواج او با دختری است که شهرت دارد و در میان مردم محبوبیت دارد. به خاطر اخلاق بی عیب و نقصش.
 • دادن تسبیح بیننده خواب به کسی که در خواب می شناسد، دلیلی بر این است که بیننده خواب مردی است که به مردم خدمت می کند و با تمام وجود تلاش می کند تا کمک ها و مزایای مورد نیاز آنها را فراهم کند.
 • مرد متاهلی که در خواب تسبیح می بیند، بیانگر این است که همسرش زنی شریف و صالح است.
 • تسبیح در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن تسبیح یک زن مجرد، گواه بر اخلاق والای او و استقامت او در نماز و روزه است.
 • تسبیح سیاه در خواب زن مجرد، دلیلی بر ازدواج او با مردی متعادل است که از درجه دین و صفای دل بالایی برخوردار است و محبت خدا و رسولش آنها را به هم نزدیک می کند.
 • در مورد تسبیح سبز در رویای یک زن مجرد، گواه بر این است که او دختری پاک است، چه از نظر درونی و چه ظاهری.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن نان قهوه ای و سفید در خواب ابن سیرین

  تعبیر تسبیح در خواب

 • اگر خواب بیننده در خواب به عنوان هدیه آمد و وقتی آن را باز کرد، تسبیح بزرگ و محکمی پیدا کرد، دلیل بر این است که خیری که به زودی خواهد گرفت بسیار خوب خواهد بود و آن رؤیا تأیید می کند که بیننده در آن زندگی خواهد کرد. سلامت و تندرستی است و از هیچ بیماری شکایت نخواهد کرد.
 • دیدن قرآن با تسبیح در خواب، دلیل بر آن است که بیننده خواب هیچ یک از واجبات الهی را تا انجام آن ترک نمی کند، این رؤیت بیانگر میزان پیوند و پیوند محکمی است که بین خداوند وجود دارد. و رویاپرداز
 • اگر مجرد واقعاً شخصی را دوست داشته باشد و او را در خواب ببیند که تسبیح به او می دهد، دلیل بر این است که شریعت پروردگار ما آنها را گرد هم می آورد و به زودی ازدواج می کنند.
 • دادن تسبیح به شخص متوفی در خواب، دلیلی بر این است که بیننده خواب نیاز به ذکر خدا دارد. برای تقویت رابطه بین او و پروردگارش، و یکی از فقها تأکید کرده است که اگر بیننده خواب ببیند که مرده به او تسبیح داد و مرده در خواب لبخند زد، نشان دهنده پایان خستگی و از بین رفتن اوست. نگرانی ها.
 • اگر بیننده خواب ببیند که او و یکی از دشمنانش در خواب او را تجلیل می کنند، نشان دهنده آن است که دشمنی بین آنها به زودی پایان می یابد.
 • دیدن تسبیح دختری که در اواخر سن ازدواج است در خواب، بیانگر این است که خداوند تعجب ازدواج با مردی را برای او در نظر می‌گیرد که سال‌ها صبر او را جبران می‌کند و با سعادت و خوشبختی با او زندگی می‌کند.
 • اگر در خواب مهره سبز از بین برود، دلیل بر آن است که بیننده به لذایذ دنیوی علاقه مند بوده و عبادت خدا را ترک کرده است، این رؤیت حکایت از آن دارد که بیننده در آینده مرتکب گناهان بسیاری خواهد شد.
 • گم شدن تسبیح آبی در خواب، دلیلی بر دزدی یا خرج کردن زیاد بیننده است که موجب ضرر و کاهش سود بیننده می شود.
 • اگر مهره سفید گم شود و بیننده خواب آن را در خواب بیابد، به خواب بیننده از بیماری یکی از فرزندانش هشدار می دهد.
 • پرخواننده ترین ها الان تعبیر مو بور در خواب ابن سیرین را بیاموزید

  دادن تسبیح در خواب

 • وقتی زن مجردی در خواب می بیند که پدرش تسبیح به او داده است، این دلیلی است بر این که پدرش توصیه های بسیار ارزشمندی به او می کند تا از تجربیات زندگی او بهره مند شود و از طریق آنها بتواند در دنیا زندگی کند.
 • اما اگر بیننده خواب ببیند که در خواب به کسی تسبیح می دهد، بیانگر این است که بیننده به دیگران کمک می کند و به آنها نصیحت می کند و این بینش مؤید آن است که بیننده دانش فراوانی دارد که به درد دیگران می خورد.
 • قطع شدن استخر در خواب

 • اگر در خواب تسبیح قطع شود، بیانگر این است که بیننده به گناه کبیره ای می افتد که باعث قطع رابطه او با پروردگارش و خشم خداوند بر او شده است.
 • اگر در خواب تسبیح زن مجرد را بریده اند، بیانگر اغوای یکی از جوانان فاسد است، یا نامزدی، مؤید جدایی او از نامزدش است.
 • از دست دادن تسبیح مرد در خواب دلیلی بر این است که او در معرض یک بحران مالی قرار خواهد گرفت که باعث فقر شدید او می شود.
 • قطع شدن تسبیح قهوه ای نشان از از دست دادن موقعیت او.
 • پرخواننده ترین ها در حال حاضر 50 تعبیر مهم رویا در مورد آغوش مرده در خواب توسط ابن سیرین

  یک سایت تخصصی مصری که شامل گروهی از بهترین مترجمان رویاها و رویاها در جهان عرب است.

  تعبیر تسبیح در خواب امام صادق علیه السلام

 • امام صادق(ع) تصدیق می کند که زن مجردی که در خواب تسبیحی از کریستال می بیند، دلیل بر خیر حلال او و خانواده اش است.
 • اگر دختری در خواب تسبیح قرمز ببیند، نشان دهنده خوشبختی او در ازدواج است.
 • تسبیح نقره در خواب زن مجرد دلیل بر رزق و روزی است که غم و اندوه او برطرف می شود.
 • تسبیح رنگی در خواب زن متاهل بیانگر این است که او پسران و دختران زیادی به خصوص دختر دارد.
 • تسبیح زن شوهردار بر تسبیح او که از سنگهای قیمتی گرانبها ساخته شده دلیلی بر این است که خداوند به او اجازه می دهد در آینده نزدیک به زیارت بیت الحرامش برود.
 • تسبیح قرمز در خواب یک مرد نشان از پول فراوانی است که به زودی صاحب آن خواهد شد.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند تسبیحی که در دستش گذاشته شده از دو رنگ مختلف است، دلیل بر این است که او دوقلو به دنیا خواهد آورد.
 • اگر زن باردار ببیند که شوهرش برای او تسبیح قرمز خریده است، این نشان می دهد که او زن حامله است.
 • وقتی زن حامله در خواب ببیند تسبیح می‌زند و با صدایی شنیدنی به یاد خدا می‌افتد، دلیل بر این است که به سلامت زایمان می‌کند و نوزادش سالم است.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن خمیر در خواب ابن سیرین

  تعبیر تسبیح در خواب برای مرد متاهل چیست؟

 • اگر مردی در خواب تسبیح زردی ببیند، نشانه فراوانی خیر او است که به زودی به او خواهد رسید.
 • تسبیح قهوه ای در خواب یک مرد متاهل تأیید می کند که او در موقعیت ها و موقعیت های بالایی در جامعه خواهد بود.
 • اگر متأهل در زندگی دچار اضطراب و تنش شد و در خواب تسبیحی به رنگ آبی دید، دلیل بر بازگشت دوباره آرامش و آرامش به زندگی اوست.
 • قطع شدن نخ تسبیح در خواب:

 • قطع شدن نخ تسبیح گواه بسیاری از مشکلات است، اگر خانم باردار ببیند که نخ تسبیح قطع شده است، نشان دهنده سختی و طاقت فرسایی بارداری او است.
 • اگر نخ تسبیح یک زن متاهل قطع شود، این نشان دهنده اختلاف شدید بین او و همسرش است.
 • اگر نخ تسبیح را قطع کردند و بیننده خواب توانست آن را ببندد و دانه های افتاده روی زمین را جمع کند تا تسبیح دوباره بازگردد، این دلیل بر آن است که مدتی عبادت خدا را ترک می کند. به زودی دوباره به آن برگرد
 • منبع:-

  1- کتاب منتخب الکلمات فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 1379. 2- معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل بریدی، 1379. چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا