تعبیر دیدن بول در خواب ابن سیرین و امام صادق و پاک کردن ادرار در خواب و تعبیر خواب ادرار در حمام.

تنها چیزی که به دنبال آن هستید این است که تعبیر دیدن ادرار در خواب را بدانید

تعبیر دیدن ادرار در خواب آیا دیدن ادرار زرد با تعابیر مختلف از ادرار سیاه یا قرمز آمیخته به خون تفسیر می شود؟، و تفسیر ابن سیرین از نماد ادرار چیست؟و آیا ادرار در خیابان در معانی آن با بول در خانه یا مسجد تفاوت دارد؟ در مورد بسیاری از رؤیاهای بول و ادرار در خواب از طی زیر.

خوابی می بینید که شما را گیج می کند، آیا منتظر آن هستید.. یک وب سایت برای تعبیر خواب در گوگل جستجو کنید

ادرار در خواب

 • بعضى از مفسران گفته اند كه علامت بول عبارت است از فرج، پس اگر بدهكار در خواب ببیند كه ادرار كرد و بعد از آن راحت شد، مال و روزى به دست مى آورد و به زودى قرض خود را ادا مى كند.
 • ابن شاهین می‌گوید: اگر مجردی ببیند که در خواب بول کرد و ادرارش با ادرار دختری که می‌شناسد و دوستش دارد مخلوط شود، تعبیر به ازدواج آن‌ها و بچه‌دار شدن بعد از ازدواج، انشاءالله است.

جایی که بیننده خواب دید که در حال ادرار کردن است نیاز به تعبیر دقیق دارد:

 • بازار: اگر بیننده ببیند که در بازار بول می کند و بول زیاد بوده، بیانگر مال فراوانی است که از کار تجارت به دست آمده است.
 • دریا: اگر بیننده خواب در دریا بول کرد و بول در سطح دریا نمایان بود تعبیر به گناهان زیاد بیننده می شود و متأسفانه ممکن است مدت زیادی از عمر خود به این گناهان ادامه دهد و تا زمانی که خواب بیننده از این رؤیت حکمت و پند می گیرد، باید به درگاه خداوند متوسل شود و از کردار خود پشیمان شود، به سوی او توبه کند تا بدی هایش زیاد نشود و پس از مرگ خود را در آتش بیابد.
 • مسجد: هنگامی که بیننده خواب در خواب وارد یکی از مساجدی که می شناسد یا برایش مجهول است، در آن بول می کند، دلالت بر آن فرزند و تولد فرزندان صالح فراوان دارد.
 • خیابان: اگر خیابانی که خواب بیننده در خواب دیده پر از جمعیت بوده و در آن ادرار کرده است، نشان دهنده شکل گیری دوستی های موفق و روابط انسانی و اجتماعی است و ممکن است خواب بیننده از این روابط درآمد زیادی کسب کند.

ادرار در خواب اثر ابن سیرین

 • ادرار از نظر ابن سیرین نمادی است که هرگز مطلوب نیست و از آن به شغل یا کار ناپسند و مال حرام و بی برکت تعبیر می شود.
 • بنابراین اگر بیننده خواب ببیند که مقداری ادرار آلوده به او می دهد، باید او را تذکر دهد، زیرا به او مال حرام می دهد و یا می خواهد که بیننده در گناهان و رفتارهایی که خداوند نهی کرده است، به او بپردازد.
 • اگر بیننده ازدواج کرده باشد و ببیند که در محراب ایستاده و در آن بول کرده است، بیانگر تولد فرزند عاقل است که از هوش بالایی برخوردار است و بعد از بلوغ و جوانی عالم می شود.
 • همچنین بول بینا در محراب به او اطمینان می دهد که فرزندش صالح و دارای اخلاق و دین است، مشروط بر اینکه ادرارش شفاف باشد و سیاه و قرمز نباشد.
 • اگر بیننده خواب در خواب بول کرد و دید که عده زیادی ادرار می گیرند و بر بدن خود می گذارند که گویی با ادرار بیننده می شویند، نشان دهنده تولد پسری است که صاحب اختیار و قابل توجه است. عده ای از مردم به او اعتماد دارند و در تمام مراحلش از او پیروی می کنند و به تعبیر روشن تر، او ممکن است فرزند خواب بیننده وزیر، رئیس جمهور یا علمای مهم و سخنی است که در کشور شنیده می شود.

بیشترین خوانده شده در حال حاضر چیزی است که در مورد تعبیر خواب نامزدی زن متاهل نمی دانید

ابن سیرین در تعبیر دیدن ادرار در خواب چه گفته است؟

تعبیر بول در خواب امام صادق علیه السلام

 • امام صادق (ع) فرمودند: فقیری که در خواب به راحتی ادرار می کند و رنگ ادرارش را زرد و شفاف می بیند، در آینده ایام نزدیک به او روزهای خوشی و پر از خیر و برکت و ثبات خواهد بود.
 • زندانی که در خواب بول ببیند یا ببیند که ادرار زلال و روشن بول کرده است بر قضا و قدر خدا صبر کرده و از زندان رهایی یافته و در آزادی و امنیت زندگی می کند.
 • اگر بیننده در خواب به سفر فکر کند و ببیند که در خواب ادرار می کند و ادرار زیاد و رنگ آن طبیعی است مانند رنگ ادرار معمولی، سود و پول و شکوه و سعادت بسیار است. رویدادهایی که رویا بیننده پس از سفر تجربه می کند.
 • و اما بیننده اگر مسافر باشد و در کشوری غیر از کشوری که در آن متولد شده زندگی کند و در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است، خداوند از او می خواهد که با آرامش و امنیت به نزد خانواده خود بازگردد. علاوه بر سود و پول زیادی که به وطن و خانواده اش برمی گرداند.

ادرار در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زنی در خواب بول کرد و بوی بول متعفن و آزاردهنده بود، بیانگر گرفتاری و سختی زندگی و غم و اندوه فراوان اوست.
 • برخی از مفسران گفته اند که بوی بد ادرار حاکی از خبر غم انگیزی است که بیننده خواب به زودی خواهد شنید.
 • و بعضى از مفسران گفتند: ادرارى كه زنان مجرد مى‌بينند و بوى نامطلوب از آن متصاعد مى‌شود، با رسوايي و فاش شدن بسيارى از اسرار آن تبيين مى‌شود.
 • اگر ادراری که بیننده خواب در خواب خود ادرار کرد پر از خون و بسیار قرمز بود، این می تواند به ضعف و بیماری تعبیر شود یا نشان دهنده غم و اندوه شدید در نتیجه شکست یا از دست دادن چیزی مهم در زندگی او باشد.
 • اگر زن مجردی در خواب طفلی را ببیند که بر او ادرار می کند، بیانگر رهایی از غم و رزق حلال و خوشبختی آینده او در زندگی عاطفی و شغلی است.

پرخواننده ترین ها در حال حاضر تعبیر خواب تخم مرغ از ابن سیرین را بیاموزید

ادرار کردن در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که ادرارش زیاد است، بیانگر بی توجهی شدید او به پول است.
 • اما اگر مجرد در دید خود ببیند که با احتیاط ادرار می کند و مقدار ادرار به فواصل زمانی از او خارج می شود و نه یک دفعه، دختری است که از صبر و تفکر عمیق برخوردار است و وارد هیچ ماجرایی نمی شود تا اینکه پس از تحصیل به منظور محافظت از خود در برابر فقدان.
 • و بعضى از مفسران گفته اند كه اگر زن مجرد در خواب مقدار كمى بول كند، و يا منقطع بول كند، تعبير به اين است كه در عمرش مال زيادى به او نمى رسد و به صورت دسته جمعى روزى به او مى رسد.

آنچه در مورد دیدن ادرار در خواب نمی دانید

تعبیر خواب ادرار در حمام برای زنان مجرد

 • تعبیر خواب بول کردن در توالت برای زن مجرد تعبیر می کند که پول خود را در جای مناسب خرج می کند و این تعبیر شبیه تعبیر مدفوع در خواب است.
 • اگر زن مجرد متوجه شود ادراری که در توالت بول کرده پر از کرم سفید است، نشان دهنده ازدواج و فرزند است، با توجه به اینکه فرزندان او بسیار زیاد و بین نر و ماده خواهد بود.
 • نابلسی می‌گوید: اگر زن مجردی در توالت بول کند و مقداری بول بگیرد و بنوشد، این عذاب و تنگدستی شدیدی است که در زندگی به او دست می‌دهد.

ادرار در خواب برای یک زن متاهل

 • تعبیر خواب ادرار برای زن شوهردار، اگر با قطرات ساده خون آمیخته شده باشد، مژده است، رؤیت حکایت از حاملگی و رفع نگرانی و بحران از زندگی او دارد انشاءالله.
 • اگر زن شوهردار ببیند که بول زیاد خانه اش را پر کرده است، با علم به این که ادرار بد رنگ و بوی بدی ندارد، نشان دهنده مال زیاد است و خداوند ناگهان به او روزی می دهد.
 • ولى اگر در خواب بول خانه او را پر كند و بوى آن ناپسند باشد و بيننده در خواب احساس ناراحتى كند، حاكى از غيبت او و آلوده كردن زندگى اوست.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که مدفوع می کند نه ادرار، به این معناست که در زندگی خود رفتار عجیب و غیرقابل قبولی انجام می دهد که او را در معرض تنبیه و انتقاد دیگران قرار می دهد.
 • وقتی زن شوهرداری در خواب می بیند که تعدادی پرنده در خانه اش ادرار می کنند، خواب بیانگر تعداد فرزندان او در آینده است، زیرا خداوند او را نسل و نسل می کند.
 • اگر در خواب ادرار زن شوهردار با ادرار خواهرش مخلوط شود، نشان دهنده نسبى است كه در آینده نزدیك بین آنها خواهد بود، مثلاً پسر بیننده خواب در واقع با پسر عمویش ازدواج مى كند.

پرخواننده ترین اطلاعات کامل برای تعبیر خواب شستن دست در خواب

تعبیر خواب ادرار کردن در لباس برای زن شوهردار

 • زن شوهردار اگر در خواب ببیند که در حال ادرار کردن خون است و ادرار لباسش را لکه دار کرد، ممکن است پسری حامله باشد و وقتی او را به دنیا آورد متوجه شود که او معلول جسمی است یا اندام او بدن کامل نیست
 • اگر بیننده در خواب ببیند که بی اختیار ادرار می کند و بر خود بول کرد و لباسش آلوده به بول شد، تعبیر می شود که از تسلط بر امور زندگی خود عاجز می شود و کنترل خود را از دست می دهد. .
 • اما اگر بیننده خواب در خواب بر لباس خود ادرار کرد و لباس را درآورد و تمیز کرد، بیانگر سختی هایی است که به زودی وارد زندگی او می شود و با این گرفتاری ها عاقلانه برخورد می کند و می تواند هر چه زودتر از شر آن خلاص شود.

تعبیر امام صادق (ع) دیدن ادرار در خواب چیست؟

ادرار در خواب برای یک زن باردار

 • نماد ادرار در خواب برای زن باردار بیانگر سهولت زایمان است، به خصوص اگر بدون احساس درد ادرار کرده باشید.
 • و اگر در حقيقت دچار خستگي شد و دردهاي شديدي در بدنش پخش شد و در خواب ببيند كه ادرار مي كند و ادرار با خون آميخته شده است، اين بدان معناست كه حاملگي او به بيماري مبتلا نمي شود. مدتی پیش مبتلا شد و خداوند او را از این بیماری شفا می دهد و فرزندش را از خطرات حفظ می کند.
 • تعبیر خواب ادرار برای زن حامله، بیانگر تعداد فرزندان او در آینده است، به این معنا که اگر مقدار کمی ادرار در یک دسته ادرار کند، تنها یک فرزند به دنیا می آورد.
 • اما اگر ببیند که مقدار زیادی ادرار و در دوره های متوالی ادرار می کند، نشان دهنده این است که در آینده بچه های زیادی خواهد داشت.

پرخواننده ترین تعبیر دیدن رقص در خواب ابن سیرین

ادرار کردن در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله ببیند که در ظرف بزرگی ادرار می کند و مشتاق است که تمام ادرار در این ظرف بیفتد، این نشان دهنده عشق او به فرزند آینده اش است، زیرا او را بزرگ می کند و از هر آسیبی محافظت می کند. و برای رفع نیازهای کودک پول پس انداز می کند و مراقبت های مادی لازم را به او می دهد.
 • و اگر زن حامله در خواب ادرار آمیخته با زعفران را بول کند، هشدار دهنده است، زیرا فرزندش با بیماری جسمی به دنیا می‌آید و مدتی از عمر خود را بیمار می‌گذراند و معالجه می‌شود.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که ادراری که بول کرده حاوی توده های شعله و آتش است، تعبیر به مفاسد اخلاقی پسر آینده او می شود، زیرا ممکن است تابو کند و بی حق پول مردم را بدزدد.

تمیز کردن ادرار در خواب

نماد ادرار آمیخته با گل و خون یا حشرات سیاه به پریشانی و بحران تعبیر می شود و پاک کردن ادرار پر از ناخالصی در خواب بیانگر پاک شدن جان بیننده از مالیخولیا و مصیبت و غم است و اگر بیننده عضوی از آن را دید. ادرار کردن خانواده اش که در خواب بوی زننده ای می دهد و ادرار را تمیز می کند تا زمانی که بوی آن از بین برود. برای همیشه ناخوشایند است، به بهبود زندگی آن شخص کمک می کند و او را از نگرانی خلاص می کند.

تعبیر خواب ادرار در حمام

تعبیر خواب بول در توالت، حکایت از پوشاندن دارد، اگر بیننده ببیند که در حمام ادرار می کند و احدی او را نمی بیند.

مهمترین تعابیر دیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب ادرار در رختخواب

هر کس در خواب ببیند بر بالین خود بی آنکه کسی او را ببیند، پولی را که از کارش به دست می آورد نگه می دارد و پس انداز می کند، همچنان که این پول مبارک و حلال می شود. برای آنها جز اینکه آنها رویاهای لوله ای و از صحبت های روح هستند.

تعبیر خواب ادرار زیاد

اگر زن متاهل خواب زن غریبه ای را ببیند که در مقابل شوهرش زیاد ادرار می کند، بیانگر آن است که زنی در زندگی شوهرش وجود دارد که می خواهد با او رابطه حرام برقرار کند، زیرا می داند که خواب نشان دهنده اخلاق بد این زن است. زیرا شوهر بیننده خواب را تعقیب می کند تا زمانی که به گناه بیفتد و با او زنا کند و چون مرد در دیده شود با سگی که زیاد بر او ادرار می کند می خوابد، زیرا خوابی است تا حد زیادی مذموم و زشتی ها را آشکار می کند. از رفتار بیننده خواب چون متعلق به قوم لوط است و با مردان بداخلاقی می کند راه های مذهبی و اجتماعی غیر قابل قبول.

پرخواننده ترین تعبیر خواب ناخن کشیدن ابن سیرین و ابن شاهین

ادرار زرد در خواب

اگر بیننده در خواب شخص معروفی را دید و در بینی آن شخص بول کرد و رنگ ادرار بسیار زرد بود، تعبیر می‌شود که بیننده به این شخص آسیب می‌رساند و در زندگی حرفه‌ای یا مادی به او آسیب می‌رساند. و بینایی برخی از خصوصیات بیننده را آشکار می کند، زیرا او در زندگی بیننده دخالت می کند برخی دیگر آزاردهنده و مزاحم هستند.

خروج ادرار در خواب

مرد متاهلی که در خواب ببیند در کاسه ای ادرار می کند، با زن دوم ازدواج می کند و اگر ادرار بوی بدی بدهد، با زنی که با او بیگانه است نزدیکی می کند، یعنی کار بزرگی می کند. گناه که زنا است و اگر بیننده ببیند که به سختی ادرار می کند و در حالی که ادرار از او بیرون می آید درد شدیدی می کند نشان دهنده مصیبت هایی است که در دوران آینده می بیند و می تواند حل کند. مشکلات او پس از رنج و تلاش های فراوان.

دقیق ترین نشانه های دیدن ادرار در خواب

نگه داشتن ادرار در خواب

اگر بیننده ببیند که اندکی ادرار می کند و مقدار زیادی ادرار در خواب می ماند و دفع نمی کند، اندکی خرج می کند و مقدار زیادی پس انداز می کند و ممکن است خواب به حل برخی از بحران های بیننده تعبیر شود. بقای دیگران بخشی از دارایی خود و بخشی دیگر را نگه می دارد.

تعبیر خواب ادرار سیاه

ادرار سیاه به شخصیت بیننده و درجه ایمان او به خدا تعبیر می شود، رنگ ادرار مانند رنگ طبیعی آن شد، زیرا به زودی نگرانی های او از زندگی اش خارج می شود و در آرامش و آسایش زندگی می کند. به خواست خدا.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا