تعبیر خواب پوشاندن صورت در خواب

تعبیر خواب پوشاندن صورت در خواب

تعبیر نقاب در خواب یکی از تعابیر متفاوت ابن سیرین و ابن شاهین است.

ابن سیرین در خواب دید که صورت خود را با حجاب می پوشاند

شایان ذکر است که تعبیر خواب پوشاندن صورت در افراد مختلف متفاوت است، بنابراین به تعبیر ابن سیرین به شما باز می گردیم:

 • اگر زنی در خواب ببیند که صورتش را پوشانده است، بیانگر آن است که دوست دارد در واقعیت پنهان شود و فروتن باشد.
 • اگر در خواب ببیند که صورت خود را با حجاب پوشانده است، این بدان معناست که کارش به موفقیت بزرگی رسیده است.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند صورت خود را با حجاب می پوشاند، بیانگر تقرب او به خداوند متعال و عبادت اوست.
 • همچنین بخوانید : تحلیل خواب حجاب در خواب

  تحلیل خواب دختران مجرد با حجاب

  بسیاری از بینندگان خواب وقتی در خواب می بینند که صورت خود را با حجاب می پوشانند، مضطرب می شوند، بنابراین به دنبال تعبیر آن می گردند که به شرح زیر است:

 • خواب زنی مجرد که محجبه است، بیانگر نزدیک شدن به روز عقد یا نامزدی است.
 • دیدن دختر مجردی در خواب به شدت بیانگر این است که شادی و نشاط به او نزدیک می شود و برای مدت طولانی او را خوشحال می کند.
 • خواب خریدن روسری خبر خوبی است که نشان می دهد اتفاق خوبی در زندگی خواهد افتاد.
 • اگر دختر مجردی در خواب خود را محجبه ببیند، بدین معناست که برای تقرب به خداوند متعال میل شدیدی به پوشیدن آن دارد.
 • تعبیر خواب زن متاهل با نقاب

  رؤیای محجبه زنی متاهل باعث اضطراب و سردرگمی می شود، بنابراین به طور خاص به سراغ شما آمدم تا تعابیری از این رؤیا به شما ارائه دهم:

 • زنی متاهل که در خواب دیدن صورت خود با حجاب، بیانگر داشتن خانواده شاد و زندگی زناشویی شاد است.
 • خواب زنی متاهل که چادر خود را برمی دارد، بیانگر این است که او تحت فشار روحی شدیدی است و همچنین بیانگر این است که بین او و همسرش اختلافات و مشکلاتی وجود دارد.
 • اگر زن شوهردار در خواب خود را در حال سوزاندن چادر ببیند، بیانگر کینه توزی و حسادت اوست.
 • دیدن سوزاندن حجاب زن متاهل در خواب، بیانگر آن است که شوهر دچار چیز شومی مانند بیماری یا تصادف می شود.
 • تعبیر خواب مردی که صورت خود را پوشانده است

  تعبیر خواب مردی که مقنعه به سر دارد، بسیار است که مهمترین آنها عبارتند از:

 • اگر شخصی در خواب خود را با حجاب ببیند و حجاب را از بین ببرد، به این معناست که دوران سختی را سپری می کند، ولی خداوند متعال او را به سرعت رفع می کند.
 • خواب دیدن مردی که چادر قرمز به سر دارد، بیانگر این است که به زنی گستاخ نزدیک می شود.
 • مرد متاهلی که در خواب همسرش را با حجاب می بیند نشان می دهد که در واقعیت چقدر او را مسخره می کند.
 • دیدن مردی که در خواب چادر زنی بر سر دارد، بیانگر این است که در حقیقت دچار ذلت و خواری شده است.
 • خواب حجاب برای دختری که بی حجاب است

  برای پسرانی که بی حجاب هستند، چندین تفسیر مختلف از حجاب وجود دارد که عبارتند از:

 • اگر زن متاهلی که محجبه نیست خواب ببیند که محجبه است، نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری است.
 • اینکه یک جوان مجرد در خواب ببیند دختری که می شناسد حجاب ندارد بلکه در خوابش حجاب دارد این نشان از نزدیکی او به دختر مودب است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که او را حجاب می کنید، این بدان معناست که او به خدای متعال بسیار نزدیک است.
 • خواب دیدن دختر مجردی که در مقابل دیگران حجاب را برمی دارد، بیانگر این است که او راز را فاش می کند و خدا داناتر است.
 • همچنین بخوانید : رویای خریدن روسری

  شرح رؤیت ابن سیرین از حجاب سوزان در خواب

  دیدن حجاب سوزان در خواب یکی از خواب هایی است که باعث تشویش و ارتباط بسیاری از مردم می شود، لذا با توضیح ابن سیرین به خدمت شما باز می گردیم:

 • زن متاهل خواب می بیند که چادر می سوزد، علامت آن است که شوهرش آسیب خواهد دید.
 • دیدن حجاب سوزان در خواب، نشانه عدم استقبال است، زیرا بیننده خواب را با خطر بزرگی مواجه می کند، پس مراقب باشد.
 • خواب دیدن حجاب و سوزاندن آن در خواب، علامت نقص در عبادت بیننده است، پس تقرب به خداوند متعال واجب است.
 • سوزاندن چادر در خواب، نشانه آن است که دختری در خواب در واقعیت رنج می برد.
 • خواب دیدن زنی متاهل که چادر خود را می سوزاند، علامت آن است که او را نسبت به حسادت و نفرت نسبت به دیگران هشدار می دهد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب برداشتن حجاب

  در پایان مقاله تعبیر خواب صورت نقابدار در خواب را به شما خواهیم داد. در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد موارد فوق می توانید در کامنت بگذارید و ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا