تعبیر دیدن شپش در خواب زن مجرد و متاهل ابن سیرین

آخرین به روز رسانی 12 نوامبر 2020

شپش در خواب

شپش یک حشره انگلی کوچک است که در مو رشد می کند و از خون انسان تغذیه می کند و باعث احساس خارش شدید می شود، اما دیدن شپش در خواب چه می شود که ممکن است در بسیاری از خواب هایمان ببینیم و باعث اضطراب، وحشت و اضطراب شود. انزجار برای بسیاری تعبیر دیدن شپش با توجه به موقعیتی که در خواب شپش دیده اید و اینکه بیننده مرد یا زن یا دختر مجرد بوده است متفاوت است.

تعبیر دیدن شپش در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین می گوید دیدن شپش از خواب هایی است که دلالت بر خیر بسیار دارد، دیدن شپش در مو بدون احساس نیشگون گرفتن و ناراحتی، بیانگر آن است که بیننده مال فراوان و خیر فراوان به دست می آورد.
 • شپش سر مریض گواه بر شدت بیماری و گرفتاری زیاد است اما زود تمام می شود و انشاءالله درمان می شود.
 • پرتاب شپش و بیرون آوردن آنها از سر در حالی که زنده هستند بدون اینکه بیننده آنها را بکشد دلیل بر سختی شدید مالی است اما انشاءالله به سرعت از بین می رود.
 • اگر ببينيد شپش از سينه شما پرواز مي كند، اين رؤيا به خادمي هشدار مي دهد كه از خانه فرار مي كند، ولي اگر پسري داشته باشد، اين رؤيا به خروج او از وصيت پدر هشدار مي دهد.
 • دیدن انبوه شپش که روی زمین راه می‌رود، دلیل بر افراد ضعیفی است که منتظر یاری صاحب خواب هستند.
 • اگر در خواب دیدید که شپش بر روی لباس کهنه شما راه می رود، این رؤیا بیانگر بدهی به بیننده خواب است، اما او نمی تواند آن را پس بگیرد.
 • دیدن شپش ها به شدت شما را نیش می زنند و نیشگون می گیرند نشان می دهد که گروهی به شما حسادت می کنند و می خواهند جلوی مردم شما را بدنام کنند و در مقابل مردم از شما بد صحبت کنند.
 • پرخواننده ترین ها در حال حاضر تعبیر خواب خوردن شکلات را بیاموزید

  خواب شپش سفید

 • پخش شدن شپش سفید بر سر بیننده خواب، دید خوبی است و نشان دهنده زنده ماندن از رنج و نگرانی است که مرد در زندگی خود از آن رنج می برد.
 • وقتی شپش های سفید را می بینید که روی لباس های شما راه می روند، این دید نشان می دهد که یکی از نزدیکان شما وجود دارد که شما را فریب می دهد و به او می خندد.
 • شپش در خواب زن باردار

 • ابن سیرین می گوید: دیدن شپش در خواب زن حامله از خواب های ستودنی و حکایت از نزدیک شدن به ولادت دارد، اما دلالت بر آسانی زایمان و ایمن بودن او و جنینش دارد.
 • دیدن شپش سیاه یک دید ناخوشایند است و ممکن است به نگرانی ها و مشکلات زیادی اشاره کند که خانم در زندگی خود از آن رنج می برد، زیرا جن ها و شیاطین را بیان می کند.
 • تعبیر دیدن شپش در خواب زن مجرد ابن شاهین

 • ابن شاهین می گوید دیدن شپش در خواب دختر مجرد، بیانگر وجود دوستی بدنام در زندگی اوست که می خواهد به او آسیب برساند.
 • کشتن شپش در خواب، نشانه خلاصی از شر دشمنان است، اما اگر زن از قرض رنج می برد، این رؤیا، نشانه خلاصی از قرض و دستیابی به مال فراوان است.
 • وجود شپش روی تخت برای افراد مجرد چشم انداز خوبی است، زیرا نشان دهنده پول زیاد و معیشت فراوانی است که دختر به زودی به دست خواهد آورد.
 • شانه زدن موها و بیرون آمدن شپش از آن نشان دهنده رهایی از دغدغه ها و مشکلاتی است که دختر از آن رنج می برد و در مورد مشاهده شپش روی لباسش نشانه موفقیت و برتری و ترفیع زودهنگام است.
 • پرخواننده ترین ها اکنون بیش از 20 تعبیر دیدن خواب یاس در خواب توسط ابن سیرین

  تعبیر خواب شپش مو برای خانم های مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب شپش را در موهای خود ببیند، این رؤیت دلیل بر حضور زنی است که نشان دهنده نزدیکی به او است و او یکی از سرسخت ترین دشمنان اوست.
 • تعبیر خواب شپش سیاه برای زنان مجرد

 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند که شپش سیاه نشان دهنده شیطان است.
 • برای دریافت تعبیر صحیح، یک وب سایت مصری را در گوگل جستجو کنید تا رویاها را تعبیر کنید.

  تعبیر دیدن شپش در خواب زن شوهردار نابلسی

 • امام نابلسی می فرماید: اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که شپش از سینه او پرواز می کند، این رؤیت بیانگر این است که فرزندانش واقعاً از او فرار می کنند، پس باید مراقب این دید باشد.
 • اگر زن ببیند که در حال زنده بودن شپش از سرش بیرون می آورد و می اندازد، دلیل بر این است که او خلاف شرع و اعتقاد به واقعیت انجام داده است.
 • اگر زن شوهردار روی لباس یا لباس شوهرش پخش شپش ببیند، بیانگر این است که شوهرش به او دروغ گفته و قصد فریب او را داشته است.
 • خوردن شپش در خواب زن متاهل، علامت آن است که توسط فرزندانش مورد سرقت قرار خواهد گرفت.
 • مشاهده شپش هایی که روی تخت پخش می شوند نشان دهنده مشکلات و خصومت او و همسرش است.
 • پرخواننده ترین ها اکنون بیش از 50 تعبیر دیدن چراغ در خواب توسط ابن سیرین

  من حامله ام و خواب دیدم موهایم شپش دارد

 • اگر زن حامله در خواب شپش ببیند، دلیل است که خداوند فرزندی عاری از بیماری به او عطا می کند و ولادتش آسان است.
 • اگر زن باردار در خواب شپش های بزرگ را ببیند ، نشان دهنده این است که شخصی نزدیک به او وجود دارد ، اما شر بسیار زیادی برای او به همراه دارد.
 • وقتی زن حامله خواب ببیند شپش او را گاز می گیرد، علامت آن است که شخصی در مورد او بد صحبت می کند و همیشه از او غیبت می کند.
 • تعبیر خواب شپش در مو و کشتن آنها

 • اگر شخصی در خواب ببیند که توانسته شپش را از موهایش بیرون بیاورد، بیانگر آن است که صاحب خواب به کسی بدهکار است و او می تواند آن را بپردازد.
 • اگر مردی در خواب همان رؤیایی را ببیند که حامل غم و اندوه فراوان است، دلیل بر آن است که این مرد در آینده نزدیک از غم و اندوه خود خلاص خواهد شد.
 • وقتی شخصی در خواب ببیند که موفق به کشتن شپش شده است ، علامت آن است که اطراف این شخص در محاصره گروهی از افراد فاسد قرار گرفته و می تواند آنها را از بین ببرد و از آنها دوری کند.
 • پرخواننده ترین تعبیر خواب زیتون سبز ابن سیرین و تعبیر خواب خوردن زیتون سبز و ترشی زیتون سبز در خواب است.

  شپش در خواب در مو

 • اگر انسان در خواب شپش ببیند، بیانگر آن است که صاحب خواب روزی بسیار می یابد.
 • تعبیر خواب شانه زدن مو و ریزش شپش

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حال شانه زدن شپش از او می ریزد، بیانگر آن است که گروهی از صاحبان بد هستند که در پی گسترش فساد و غیبت در بین همه هستند.
 • همین دید می تواند شاهدی بر این باشد که خواب بیننده از نگرانی ها و مشکلات زیادی رنج می برد، اما به زودی می تواند از شر آنها خلاص شود.
 • تعبیر خواب از بین بردن شپش از مو

 • اگر انسان در خواب ببیند که شپش بر روی تخت بیرون می آید، بیانگر این است که به زودی به خواب بیننده روزی زیادی می رسد.
 • اما اگر انسان در خواب ببیند که این شپش ها بیرون می آیند و روی لباس او ظاهر می شوند، بیانگر این است که مقام او در کار بالا می رود و به مقام بالاتری ارتقا می یابد.
 • تعبیر دیدن سفر در خواب ابن سیرین چیست؟

  منابع:-

  1- کتاب منتخب الکلمات فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 1379. 2- معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل براییدی. چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی، 1387. 3- کتاب الاشارات فی العالم الافابات، الامام البیان، غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمی. چاپ بیروت 1993. 4- کتاب معطر الانام فی بیان الخواب شیخ عبدالغنی النابلسی.

  بیش از ده سال است که در زمینه محتوا نویسی فعالیت می کنم، 8 سال در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو تجربه دارم، از کودکی در زمینه های مختلف از جمله خواندن و نوشتن علاقه دارم، تیم مورد علاقه من زمالک است. جاه طلب هستم و استعدادهای اداری زیادی دارم، دارای مدرک دیپلم از AUC در مدیریت کارمند و نحوه برخورد با یک تیم کار هستم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا