تعبیر طلا در خواب توسط گوستاو میلر مشهورترین تعبیر خواب آمریکایی

تعبیر طلا در خواب توسط گوستاو میلر مشهورترین تعبیر خواب آمریکایی

تعبیر طلا در خواب ممکن است با تعبیر منطقی طلا در دل ما متفاوت باشد، زیرا با شنیدن کلمه (طلا) ابتدا به فکر پول و کالاهای لوکس می افتیم، اما این رویای طلا نیست. تنها توضیح تعابیر دیدن طلا در خواب بسیار متفاوت است. تمام توضیحات معروفی که علمای بزرگ در تعبیر خواب و اوهام ذکر کرده اند و نشانه ای دال بر وجود طلا در خواب و نماد آن است.

به گفته النبوسی، او طلا را در خواب توضیح داد

النابلسی دید که دیدن طلا در خواب در برخی رؤیا مذموم است، اما در رؤیاهای دیگر نیکو است، پس چنین توضیح داد:

1 – هر کس او را در خواب ببیند که شمش طلا به دست می آورد، او را به طلایی که به دست آورده است بزند وگرنه ولی بر او خشم می گیرد و او را جریمه می کند.

2- اگر کسى او را در خواب ببیند که جامه زرین بر تن دارد، در آینده براى درماندگان مساعد است.

3. اگر کسی او را در حال تامین مالی ببیند، در مورد چیزهای نامطلوب بحث می کند و مردم نسبت به این موضوع نگرش منفی پیدا می کنند.

4. اگر کسي متوجه شود که کسي مقدار زيادي طلا به او داده است، به درجه معيني از قدرت دست مي يابد.

5- هر که در خواب دیناری بیابد شاهد چهره ملک یا سلطان است بدون اینکه از او صدمه ای ببیند.

6 – اگر کسى در خواب طلا بیندازد، دچار شر و ضرر مى شود.

7. اگر کسى ببیند که خانه او از طلا است، خانه او را مى سوزانند.

8. اگر انسان در خواب ببیند که دستانش طلایی است، از حرکت باز می ایستد و بی مصرف می شود.

9- اگر کسى در خواب ببیند که چشمانش از طلا است، چشمانش از کار مى افتد و بیناى خود را از دست مى دهد. 10. اگر کسي او را در گردنبندي از نقره، طلا يا مهره بيابد، ولايت مي شود و اعتماد مي کند.

11- تبدیل طلا به نقره در خواب بیانگر تغییر وضعیت است، نشان دهنده این است که تعداد افراد در این وضعیت از افزایش به کاهش افزایش یافته است و بالعکس. و چون نقره در رویاها به طلا تبدیل می شود، برای کسانی که به آنها اشاره می کرد، خواه شوهر باشد، خانواده یا گروه، وضعیت بهتر شد.

12- دیدن چیزهای بافته شده با طلا و امثال آن، حکایت از قرب خداوند متعال، تسبیح و تسبیح او دارد و طلاکاری دیده شدن، بیانگر تقلید از انسان است.

13ـ دیدن طلا یا نقره مصری در خواب بیانگر اخلاص شخصی، رفتار صحیح و نیت پاک است.

14. دیدن چیزهایی که با طلا یا نقره بافته شده اند، معیشت را نشان می دهد و چیزهای مسی و آهنی گسترش یافته است.

همچنین بخوانید : خواب دزدی طلا برای زنان مجرد، متاهل و باردار را توضیح دهید

به قول ابن شاهین: طلا در خواب

به گفته ابن شاهین، دیدن طلا در خواب تعابیر زیادی دارد که از آن جمله می توان به تعبیر منفی و مثبت اشاره کرد.

1- هر که در خواب خود را در معدن طلا ببیند به همان اندازه از معدن طلایی که او را دیده یا به خشم ولی او دچار اضطراب و ضرر و زیان می شود.

  1. اگر مردی در خواب طلا ببیند خوب نیست ولی برای خانم ها فرق می کند. هر کسی که در خواب خود طلا می بیند (مخصوصاً آنهایی که طلا می پوشند) مفاهیم خوبی دارد.

3. اگر انسان در خواب ببیند که در حال خوردن طلا است، به این معنی است که برای فرزندانش پول پس انداز می کند.

4- اگر انسان در خواب خود را در حال آب شدن طلا ببیند، به این معنی است که مردم به فکر تهمت زدن به او هستند.

وقتی ابن سیرین (ابن سیرین) طلا در خواب

ابن سیرین در خواب تعابیر زیادی از طلا دارد، گفت: طلا در خواب برای صاحبش شر است و چنین می گوید:

1- اگر انسان در خواب ببیند دستبندی که می بندد طلا است، آن را به ارث می برد.

2- هرکس در آرزوی کسب مدال طلا باشد با کسی که لیاقت او را ندارد ازدواج می کند.

3 ـ پول يعنى مال زيان شود و شرور شود اگر در خواب شمش طلا بيابد حاكم خشمگين مى شود.

4- اگر در خواب ببیند که در خانه طلایی زندگی می کند خانه اش در آتش می گیرد.

5- انسان می ترسد یا بلایی به او می رسد، مثلاً اگر در خواب ببینید خلخال می بندید دستگیر یا زندانی می شوید، پس می گویند خلخال های پای انسان شبیه زنجیری است که آنها را به هم متصل می کند.

6- اگر انسان در خواب انگشتری بیابد ممکن است معنای خوبی نداشته باشد.

همچنین بخوانید : توضیح خواب های طلایی برای خانم های متاهل، مجرد و باردار

گوستاو میلر طلا را در خواب توضیح می دهد

گوستاو میلر آمریکایی (گوستاو میلر) یکی از معروف ترین مفسران رویا است که دایره المعارف تعبیر خواب ها را نوشته و تعبیر خواب خود را از جنبه های مختلفی توضیح داده است که بررسی کردیم.

1- اگر کسی در خواب ببیند که صاحب معدن طلا است، بدون اینکه مواظبت کند، حق دیگران را سلب کرده است.

2. اگر فردی در آرزوی داشتن طلا باشد، می تواند در پروژه ها و تجارت به موفقیت های بزرگی دست یابد.

3- زنی که در خواب هدیه طلایی می گیرد با زنی ثروتمند اما حریص ازدواج می کند.

4. طلا نشان دهنده این است که انسان توانایی ها و استعدادهای زیادی برای یافتن طلا در رویاهای خود دارد که او را ثروتمند می کند.

5- سکه های طلا در خواب ممکن است بیانگر این باشد که اگر شخصی در خواب ببیند که سکه های طلا گم شده است، فرصت عالی برای تغییر زندگی خود را از دست داده است.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب زنان باردار

طبق تعبیر برخی از مفسران مختلف طلا در خواب

برخی از مفسران تعابیر متفاوتی از دیدن طلا در خواب دارند و با مفسران مشهوری مانند ابن سیرین اختلاف دارند و معتقدند طلا در خواب نیز معانی مثبت دارد نه صرفاً منفی. ما برای شما بررسی خواهیم کرد.

1- شخصی تعبیر کرد: اگر در خواب طلا بپوشد ترسو است ولی اگر گردنبند طلا ببندد جرم است. 2- برخی می بینند که فردی که در خواب زره می پوشد، نشانه آن است که جانش در خطر است.

3. بعضی ها هم می بینند که آدم بسیار فعال است و به مسافرت می رود، پس اگر در خواب دیدند که کفش طلایی بپوشند، مسئولیت های زیادی بر دوش خواهند داشت.

4- برخی از مفسران بر این باورند که اگر شخصی در خواب ببیند که تاج زرین بر سر دارد، چه سزاوار آن باشد و چه نباشد، قدرت یا اعتبار می یابد.

5. بسیاری از مفسران معتقدند که اگر شخصی در خواب خود را در حال خوردن قاشق طلا ببیند، منافق و دروغگو است.

  1. مردی که در خواب او را در حال خوردن از بشقاب طلا دید، برخی از مفسران گمان کردند که او از این نوع غذا سودی ندارد.

7. اما اگر انسان با یک فنجان طلا بنوشد، می بیند که این نشان می دهد که زندگی فرد او را فریب داده است.

8- مفسران اتفاق افتاده اند که هر که در خواب خانه طلا ببیند آتش بگیرد.

9- این مفسران همچنین توضیح داده اند که وقتی دختر مجردی در خواب انگشتر طلا می بیند، نشان دهنده این است که او کاملاً به چیزهایی که افکار او را کنترل می کند وسواس دارد.

همه می دانیم که خداوند همه چیز را برای ما مهیا کرده است و بدون فرمان او به هیچ چیز نمی رسیم و هرگز نباید فراموش کنیم. در پایان امیدواریم در مقاله خود در مورد توضیح طلا در خواب کمکی به شما کرده باشیم و امیدواریم تعابیر بسیاری از منتقدان در مورد وجود طلا را برای شما شرح داده باشیم. طلا در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا