تعبیر خواب گرفتن لحاف در خواب چیست؟

تعبیر خواب گرفتن لحاف در خواباگر خواب شما را آشفته کرده است، ترس یا اضطراب از این رویا دارید و می خواهید تفسیر یک چشم انداز گرفتن لحاف در خواب چند خط بعدی را بخوانید تا تعبیر صحیح خواب را بدانید

تعبیر خواب گرفتن لحاف در خواب

 • گرفتن لحاف در خواب ممکن است نشانه آن باشد که صاحب رویا محبت و مهار عاطفی را از طرف مقابل دریافت خواهد کرد.
 • گرفتن لحاف در خواب ممکن است نشانه دریافت کمک از شخصی باشد که لحاف از او گرفته شده است.
 • گرفتن لحاف از شخصی که صاحب خواب را می شناسد از نشانه های حمایت از این شخص است.
 • تعبیر خواب لحاف سفید در خواب

 • لحاف سفید ممکن است یکی از نشانه های رزق و روزی وسیع و فراوان باشد که بر سر راه بیننده خواب قرار می گیرد.
 • لحاف سفید در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که این زن و جنین از سلامتی برخوردار هستند.
 • لحاف سفیدی که در خواب یک فرد مطلقه دیده می شود نشان می دهد که خبرهای خوش آینده او در راه است.
 • تعبیر خواب لحاف کثیف در خواب

 • تعبیرگران خواب تاکید می کنند که لحاف کثیف در خواب بیانگر مشکلات و بحران های زیادی است که صاحب خواب در زندگی خود با آن مواجه خواهد شد.
 • لحاف کثیف را ابن سیرین نشانه بد شهرتی می داند که صاحب خواب را مشخص می کند.
 • لحاف کثیف در خواب بیانگر آن است که صاحب خواب در روزهای آینده با مشکلات سلامتی پی در پی مواجه خواهد شد.
 • لحاف استفاده شده توسط دختر مجرد یکی از نشانه های ورود او به یک داستان عاشقانه است که برای او دردسرهای زیادی ایجاد می کند.
 • تعبیر لحاف الیاف آبی در خواب

 • لحاف آبی در خواب ممکن است نشانه ای از وجود مسائل اسرارآمیز زیادی در زندگی بیننده خواب باشد.
 • لحاف آبی در خواب ممکن است نشانه حضور برخی افراد حسود در زندگی بیننده باشد.
 • لحاف آبی در خواب زن حامله نشان می دهد که این خانم دختری به دنیا آورده است.
 • تعبیر خواب لحاف دادن در خواب

 • هدیه دادن لحاف از مرد به همسر در خواب بیانگر این است که او تمام تلاش خود را برای خوشحالی همسرش می کند.
 • دیدن لحافی که در خواب توسط دختری مجرد از معشوق داده می شود، بیانگر این است که او رسماً با این معشوق پیوند خواهد داشت.
 • بسیاری از صاحب نظران تعبیر بر این باورند که هدیه دادن لحاف از نزدیکان صاحب خواب نشان دهنده این است که این شخص در حال پوشاندن عیوب صاحب خواب است.
 • تعبیر خواب لحاف قرمز در یک رویا

 • لحاف قرمزی که روی دختر مجرد ظاهر می شود ممکن است نشانه ای از ورود او به یک رابطه عاشقانه جدید باشد.
 • لحاف قرمز در خواب زن باردار بیانگر این است که این خانم دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • و اما ظاهر شدن لحاف قرمز در خواب مرد، بیانگر این است که او زود عصبانی و زودرنج است و باید مراقب آن بود.
 • تعبیر خواب لحاف سبز در یک رویا

 • لحاف سبز در خواب ممکن است نشان دهنده رزق حلال زیادی باشد که صاحب خواب به آن دست می یابد.
 • لحاف سبز دختر مجرد حکایت از موفقیت این دختر در رسیدن به آرزوهایش دارد.
 • لحاف سبزی که در زن مطلقه نمایان می شود، خبر از رزق و روزی فراوان و پیشرفت او در کار فعلی او می دهد.
 • تعبیر خواب لحاف نو در خواب

 • ابن کثیر معتقد است که هر کس در این دوره از زندگی خود کار نکند، لحاف جدید در خواب او نشان می دهد که فرصت شغلی خوبی پیدا می کند.
 • لحاف جدید در خواب مرد جوان مجرد یا دختر مجرد از نشانه های نزدیک شدن به ازدواج برای آنهاست.
 • لحاف جدیدی که زن متاهل در خواب می خرد نشان دهنده بارداری قریب الوقوع این زن است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا