تعبیر کعبه در خواب

تعبیر خواب کعبه برای زن شوهردار

دیدن کعبه در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب دیدن و دست زدن به کعبه

تعبیر دیدن کعبه در خواب برای دختر

دیدن کعبه در خواب برای دختر

دیدن کعبه در خواب برای زن باردار

تعبیر دیدن کعبه از دور

دیدن کعبه در خواب و نماز خواندن در آنجا

دیدن کعبه و حرام و مقام و حجرالاسود و زمزم در خواب از خواب هایی است که در بیشتر موارد منتهی به خیر می شود و عزت و نیکی این رؤیت جزء عزت و خیرخواهی آن مکان است.

تعبیر کعبه در خواب

هر که گمان کند کعبه مقر و خانه او شده است، اگر بنده باشد آزاد می شود و اگر طلبه علم یا مقام باشد به آن می رسد.

و هر که ببیند در جوار کعبه مشغول کار است، خدمت پدر و مادر یا امیر یا همسرش می کند.

و هر که ببیند برای اولین بار وارد آن می شود بچه گربه مجردی ازدواج می کند و اگر در دین خدا نباشد خداوند او را هدایت می کند و نجاتش می دهد.

هر که نگران امری خاص بود و ترسید، سپس در خواب دید که وارد کعبه می شود، از اضطراب و ترس در امان می ماند.

و هر کس کعبه را در صورتی که مریض باشد ببیند و در نیت خدا ساکت و خالص باشد، می میرد و خداوند او را بعد از آن گرامی می دارد و خدا داناتر است.

و هر کس کعبه را در محل سکونت خود ببیند و جز او را نبیند، دلالت می کند که با زنی که مدت ها انتظارش را می کشید ازدواج می کند هر چند کعبه را در محل سکونتش ببیند.

هر که ببیند به حج می رود ولی مردم متوجه نشدند و بر او سبقت گرفتند اگر مسؤول بود برکنار می شد و اگر تاجر بود ضرر زیادی می کرد و اگر سالم بود. مریض شدن.

و هر کس در خواب ببیند که با جمعی از مسلمانان یا به تنهایی رفت و وارد کعبه شد و حج یا عمره را به جا آورد، عمر خود را طولانی می کند و حال خود را اصلاح می کند.

و هر کس خود را در حال طواف بر کعبه ببیند، همسرش مقام یا مرتبه‌ای را به او می‌سپارد.

هر که به تو می گفت خدایا تو را در داخل حرم می خواند از ترس و اضطراب در امان است و هر که در خارج از حرم نماز بخواند ترس و اضطراب او را فرا می گیرد.

هر کس در خواب ببیند که نمی‌خواهد حج را در زمانی که بر او تحمیل می‌شود انجام دهد، بیانگر بی‌توجهی به عهد و امانت است.

و هر کس در خواب ببیند که در روز عرفه در میان مردم حاضر است، دلالت بر آن دارد که صاحب بینایی از قطع کننده او فرا می رسد یا غایب نزد او می آید.

و هر کس در خواب ببیند که بالای کعبه نماز می خواند، بیانگر آن است که در دین خود دچار فساد است و باید خود را اصلاح کند.

هر کس در خواب ببیند که سوار بر کعبه است یا به سوی کعبه می رود، به هدایت بینا اشاره دارد.

و هر کس ببیند در مکانی نزدیک شهر مکه است، عمر خود را طولانی می کند و به پست ترین زندگی باز می گردد.

و هر کس در خواب ببیند که در مکه است و مرده ای را در آنجا بیابد و از او بپرسند و با او صحبت کنند، خدای تعالی را شهید ملاقات می کند و خدا داناتر است.

هر کس در خواب ببیند حجرالاسود را می بوسد یا به او توجه می کند، دلالت بر تعهد بیننده به امام اهل حجاز دارد.

هر کس در خواب ببیند حجرالاسود را برداشته و برای خود نگه داشته است، بیانگر این است که از اهل بدعت خواهد شد.

و هر کس ببیند که از آب زمزم می نوشد، برکت می یابد و بخشهای زیادی از صالحات به دست می آورد.

و هر که ببیند درختان پراکنده بسیار یافت و فقط او آن را دید، پس گرفت و در جای خود کاشت، این نشان می دهد که معتقد است خداوند او را هدایت کرده و دیگری را هدایت نکرده است.

و هر کس در خواب ببیند که به حرم آمد یا نماز را در آن برپا کرد، به احکام پایبند است.

هر كه در خواب قربانى ببيند خير مطلق و تقواى جامع است، زيرا هر كه ببيند در حج يا غير از حج قربانى مى‏كند و همسرش حامله است، خداوند او را به فرزندى عزت مى‏دهد و او يكى مى‏شود. از صالحان

و هر که ببیند گوسفند یا گاو قربانی کرد، برده ای را آزاد می کند.

و هر که در خواب ببیند که قربانی می کند اگر بنده یا غلام باشد تمام می شود و اگر اسیر باشد خداوند او را آزاد می کند.

و هر کس در خواب ببیند که پس از ذبح و قربانی، گوشت قربانی را ربوده است، بر خدا دروغگو است و اگر قربانی کند و مریض باشد، می میرد.

هر کس کعبه را در جای دیگری ببیند، اگر از فلوت دور آن خالی باشد، تعجیل در چیزی است که او را نگران می کند، و اگر منتظر عقد باشد، دلالت بر اقامه عقد دارد. پس از مدتها انتظار و اگر در حال عقد و انتظار طولانی وارد کعبه شود، او را به خوبی راهنمایی می کند زنان نزدیک واقعه همسر هستند، اما اگر به سرعت وارد کعبه شود و از راه دور آمده باشد. بعد از مشقتی که به آن می رسد وارد خانه دختر صالحی می شود، هر کس حج واجب را به جا نیاورد و کعبه را در جای دیگری ببیند، بیانگر این است که غفلت او را متذکر می شود. تعجیل در حج برای او بهتر از مردن بدون ادای فریضه است.خداوند یا امام معروفی که برای آنها از زیارت عدل می آید و ممکن است سلطان یا حاکم یا عادل و محبوب باشد که خود را ترک کند. خانه بر اثر تصادف یا دستوری که به او تحمیل شده یا مرگ شخصی برای او یا دعوا.

تعبیر دیدن کعبه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا