طبل در خواب اثر ابن سیرین

دیدن طبل در خواب برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن حامله، برای زن مطلقه، چه دبکه به تنبور بزند، چه خرید طبل، چه صدای مشاراتی، چه طبل. رقص، و بیشتر توسط ابن سیرین

طبل در خواب اثر ابن سیرین

محمد بن سیرین در باب شماره 28 که به ذکر معانی مربوط به هدف و سرگرمی در خواب اختصاص دارد، در کتاب تعبیر خواب های بزرگ ذکر کرده است که دیدن طبل در خواب برای بیننده مصیبت و رسوایی است. همانطور که دیدن طبل در خواب، نشان از مرد متکبر، بیکار، شکست خورده ای است که به ناامیدی و بیکاری خود می بالد. طبل زدن در خواب، نشان از کارهای نادرست و شنیع کوبنده و شنیدن صدای طبل در خواب است.

طبل در رویای یک دختر مجرد

  1. طبل زدن یا طبل زدن در خواب دختر مجرد، نماد یک عمل یا عمل دروغین است
  2. طبل: اگر خبر نادرست معروفی گزارش شود. والداف: شهرت
  3. صدای طبل در خواب دختر مجرد بیانگر آن است که چیزی یا رازی فاش شده است
  4. و هر طبل در رویاها فردی است که در پی فتنه انگیزی و ایجاد فضای بدعت است
  5. و طبل زن مردی است که دین ندارد و در رؤیا خوب نیست که دختری با طبل زن ازدواج کند.
  6. اگر دختری ببیند که در مهمانی یا عروسی طبل می زند، امری ناپسند را می پذیرد که مردم یا نزدیکان او را به خاطر آن تحقیر می کنند.
  7. همچنین شنیدن صدای طبل هیچ خوبی ندارد، زیرا نشان دهنده زن بد یا رسوا است
  8. طبل نیز زنی است که عیب خود را نمی پوشاند

طبل در یک رویا

دیدن طبل یا طبل دختر مجرد یا زن مجرد در خواب، بیانگر انجام کار نادرست یا باطل یا پیمودن راه و مسیر نادرست است و صدای طبل در خواب مانند زنگ خطر و نشان دهنده آشکار شدن است. چیزی که مثلاً نمی خواهید یک شکستگی قدیمی را نشان دهید.

و اما دیدن طبل در خواب زن مجرد، نشانه آن است که شخصی عملی انجام می دهد یا بدعت ها و وسوسه ها را دنبال می کند و آنها را به انجام آن ترغیب می کند، یا نشان از مردی است که دین و اخلاق ندارد و دوست ندارد دختر مجردی را در خواب ببیند که با طبل نوازی ازدواج می کند که در آنجا اتفاق یا رفتار زن مجرد را با عملی ناپسند و ناپسند پیشگویی می کند و باعث رسوایی او می شود و اطرافیان او را طرد می کنند.

این امر در مورد دیدن دختر مجرد در خواب به گونه ای است که گویی بر طبل ایستاده و بر طبل می کوبد و طبل در خواب به طور کلی نشان دهنده زنی بدنام است.

طبل در خواب زن متاهل و باردار

به طور کلی، مفسران و علما اتفاق نظر دارند که طبل در خواب، نشانه آن است که اتفاق بدی می‌افتد یا عمل ناپسندی انجام می‌شود، در حالی که دیدن طبل در خواب زن متاهل یا باردار، نشانه تغییر است. شرایط زندگی که او اغلب در شرایط سخت مالی و نوسانات مالی زیادی زندگی می کند.دید طبل و همچنین دیدن ابوا در خواب با شکست و ضرر برای بیننده همراه بوده است.

یا نشان از بی احتیاطی و سرگرمی و سهل انگاری است چه با شوهر و چه با فرزندان و اما شنیدن صدای طبل در خواب زن شوهردار، نشانه هولناکی است و مانند پیامی است که زن شوهردار را از آن برحذر می دارد. به خطر انداختن ثبات خانه و ممدوح و منفور نیست.

دیدن زن متاهل در خواب با شوهرش در حال رقصیدن و طبل زدن، این خواب هشدار می دهد که بر اثر بی احتیاطی، انحراف و به تعویق انداختن امور مهم، به ویژه بدتر شدن اوضاع مادی تا حد زیادی، گرفتار امور وخیم می شود. دیدن طبل در خواب زن به طور کلی.

طبل زدن و رقصیدن در خواب

در مطالب قبلی ذکر کرده ایم که دیدن رقص مبتذل یا آواز بلند در خواب، علامت نامطلوبی است که چیزها و عواقب ناگواری را پیش بینی می کند، همینطور دیدن طبل، رقصیدن و آواز خواندن به صدای طبل، زیرا نشان دهنده پیروی از هوی و هوس است. نفس، یا انجام یک عمل بسیار شرم آور که بیننده را از دست می دهد، احترام دیگران را به خاطر او از دست می دهد یا به رسوایی می افتد.

تعبیر دیدن طبل در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا