تعبیر افتادن در چاله در خواب

خواب افتادن در گودال در خواب دختر مجرد و زن شوهردار و زن باردار نوشته ابن سیرین

تعبیر افتادن در چاله در خواب

 1. هر که در خواب ببیند که در خواب به گودالی افتاد زن خود را طلاق می دهد
 2. هر کس در خواب ببیند که در چاله ای بی منیز افتاده و در آن غایب است، به اندازه و عمق گودال او را در کاری فریب دهد.
 3. هر کس در خواب ببیند که در گودالی افتاده است و از کسی که او را بلند می‌کند یاری می‌طلبد و کسی نزد او نمی‌آید، آن گودال اوست.
 4. هر کس در خواب ببیند که بر لبه گودالی است و در آن نیفتد، بین او و همسرش اختلاف می‌شود، پس با هم آشتی می‌کنند.
 5. هر که در خواب ببیند از سوراخ کوچکی که در آن افتاده بیرون آمده، اگر مریض باشد شفا می یابد یا اگر اسیر باشد آزاد می شود.
 6. کسی که می بیند در چاله ای در شرف افتادن است و بدون افتادن در آن از خواب بیدار می شود، نشانه نجات از نگرانی ها و مشکلات و غلبه بر آنهاست.
 7. هر که در خواب ببیند که زمین می کند، به اندازه حفر پول می زند و اگر خشک باشد به قدر خاک می زند.
 8. اگر خیس باشد با مالی که چیزی جز خستگی از او عایدش نمی شود نقشه می کشد و خستگی بر اساس رطوبت خاک است و کندن فریب و فریب است. شاید او سم را کشته است
 9. هر کس در خواب ببیند که زمین می کند و خاک بیرون می آورد و مریض است یا مریض دارد قبر اوست و اگر مسافر باشد سفر اوست و خاک در این سفر درآمد اوست.
 10. هر کس در خواب ببیند که چاه یا کانالی می کند یا گمان می کند که برای هدایت آب می کند، اگر برای خودش باشد، رزق شخصی است.
 11. هر که در خواب ببیند که از زمینی که کند می خورد، به همان اندازه که از آن خورده، به مال می خورد و مالی که از حیله به دست می آورد برایش ضرر می آورد.
 12. هر که دید در چاله است زنش را طلاق داد
 13. هر کس در خواب ببیند که در چاله ای است و در آن فرو نمی رود، بین او و همسرش نزاع پیش می آید، پس با هم آشتی می کنند.
 14. هر که در خواب ببیند از سوراخ کوچکی بیرون آمد، اگر مریض یا زندانی باشد، از آنچه در آن است بیرون می‌آید.
 15. هر کس در خواب ببیند که در سوراخی ناپدید می شود که خروجی ندارد، به مقدار و عمق و ظرفیت سوراخ او را نقشه می کشد.
 16. حفره ها دلالت بر سفر نزدیک دارد و سوراخ ها طرح است و نیز پیشه ای از مشتق آن است و سوراخ زنی فقیر و بی پوشش است. شايد حفره دلالت بر امنيت از ترس، و نجات از ناملايمات، به خصوص براي دشمني باشد كه در آن پنهان شده است.

رویای افتادن در یک سوراخ – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا