تعبیر سقط جنین یا سقط جنین

مضمون: خواب سقط جنین در خواب زن حامله، دختر مجرد و زن شوهردار، افتادن جنین از شکم مادر، برای امام مجرد.

تعبیر سقط جنین یا سقط جنین

 1. سقط جنین برای زن باردار، مگر اینکه نگران این موضوع باشد، نشان دهنده این است که در زایمان با دردسرهایی مواجه خواهد شد و این برای همه طبیعی است.
 2. دیدن سقط جنین بین دو مورد برمی گردد، اگر بخواهد سقط جنین کند با نزدیک شدن به تاریخ تولد دچار حالت ترس و اضطراب می شود، اما هیچ یک از نگرانی های او نیست.
 3. اگر از دیدن سقط مضطرب، غمگین یا ترسیده به نظر برسد، یعنی مجبور شده باشد یا در خواب به آن فکر نکرده باشد، به زودی وارد مرحله زایمان کاذب خواهد شد.
 4. و اگر در اوایل بارداری است، باید به خوبی از بارداری خود مراقبت کند، زیرا این برای او نشانه خستگی درونی است.
 5. و اما زن حامله وقتی در حین سقط خون ببیند بدون اینکه خود جنین را ببیند خوب و نیکو است و ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوی او باشد.
 6. دیدن خون و جنین با آن پس از سقط، نشان دهنده رزق و روزی نوزاد به شوهر یا خانواده او یا خیری است که در خانه او تأثیر می گذارد.
 7. اگر در واقعیت باردار هستید و در خواب سقط جنین دیده اید، ممکن است به دلیل اضطراب و ترس شما از از دست دادن جنین و عدم موفقیت در بارداری باشد.
 8. اگر در واقعیت باردار بودید و در خواب دیدید که سقط خود را بدون اینکه باعث آن شده باشید، به این معنی است که بارداری شما به خوبی ادامه خواهد داشت.
 9. اگر در خواب باردار هستید و می بینید که با تصمیم خود جنین خود را سقط کرده اید، بیانگر مشکلاتی است که در روزهای آینده به دلیل رفتار بد شما برای شما به وجود می آید.
 10. اگر در خواب خون قاعدگی را دیدید نترسید در صورتی که باردار هستید، هرگز نشان دهنده سقط جنین و از دست دادن جنین نیست، بلکه برای شما مژده ای است زیرا نمادی از تحقق خواسته های شماست.
 11. اگر زنی در خواب ببیند که با سقط جنین برای خود یا یکی از آنها موافقت کرده است، به این معنی است که کاری است که او انجام می دهد یا به آن می پردازد که باعث رسوایی او و بدبختی او می شود.

تعبیر سقط جنین در خواب زن متاهلی که باردار نیست

اما در صورت مشاهده زن متاهلی که به دلیل سقط جنین باردار نیست، ممکن است نشان دهنده باردار بودن او باشد و اگر مدت زیادی است باردار نشده و زایمان نکرده باشد، ممکن است موضوع نباشد. یک رویا باشد، بلکه مربوط به افکارش و خالی شدن درونش باشد، ساده بودن در زندگی زناشویی او ناشی از کارهایی است که چند وقت پیش انجام داده است و اگر همراه با درد نباشد، یک دوره زندگی شادی را پشت سر می گذارد. اگر به یاد داشته باشد، سن حاملگی او را قبل از سقط تخمین زده است

و زن شوهردارى كه حامله نباشد اگر هنگام سقط جنين با خون همراه بوده باشد چيزى كه آرزو مى كند يا سعادتى در انتظارش است و اگر در خواب خون نباشد مدت آن است. بی پولی و سختی های ساده به یکباره ممکن است در خانه اش حاکم شود، اما بهتر از قبل آزاد می شود.

تعبیر سقط جنین در خواب زن مجرد

وقتی از دختر مجرد و مجردی نام می برند، اگر ببیند حامله است و سقط جنین کرده است، اگر درد سقط جنین را بدون دیدن خون احساس کند، در چیزی که در زندگی دارد دچار لغزش می شود یا کار ناخواسته ای انجام داده که پشیمان می شود و اگر دردی نداشته باشد و خون ببیند به سعادتی می رسد که دلش را شاد می کند یا زندگی ای که او را خوشحال می کند در روزهای آینده و اگر جنین بعد از سقط جنین دیده می شود، در این صورت ممکن است برای زن مجرد امری دال بر خواستگاری یا شادی باشد که خانه خانواده یا امرار معاش او را تامین کند، زیرا جنین نشانه رزق و روزی است.

تعبیر سقط جنین در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا