تعبیر خواب گل رز

مطالب: گل رز در خواب برای مجردها هدیه گل رز صورتی قرمز به زن متاهل به زن باردار دسته گل رز

تعبیر خواب گل رز

 1. دیدن گل رز در خواب بیانگر مرد شریفی است که به شما نزدیک است یا غایب از سفر می آید اگر در خواب گل رز درست کنید به معنی عشق است هر که در خواب ببیند گل رز زرد برمی دارد پس این بدان معنی است که او یک زن بیمار را می بوسد، و اما گل رزهای زیاد، نشان دهنده بوسه است.
 2. گل رز سبز نماد دوست است و می گویند اگر در خواب گل رز سبز ببینید دوستی را می بینید که دلتان برایش تنگ شده و مدت زیادی است که ندیده اید.
 3. گل رز در خواب نماد خاطرات خاص، به ویژه خاطرات دوران کودکی یا عروسی است.
 4. گل رز سیاه در خواب بیانگر افسردگی، اندوه، ناامیدی و گاهی مرگ است و گاهی نشان دهنده این است که شما از اضطراب دائمی در مورد موضوع خاصی رنج می برید.
 5. گلهای آبی در خواب نماد آرامش است.
 6. گل رز قرمز نشان دهنده احساسات است و معمولا نماد عشق و عاشقی است، اما آنها همچنین نشان دهنده خشم یا حسادت هستند.
 7. گل رز صورتی معمولاً نشان می دهد که شخصی از راه دور با شما معاشقه می کند و شما را دوست دارد، اما تحسین خود را برای شما آشکار نمی کند.
 8. گل رز زرد نماد شادی، شادی و شادی است.
 9. گل رز سفید نشانه پاکی، عشق و ازدواج است.
 10. گل سرخی که در خواب شما پژمرده می شود نماد خود غمگین شماست برای احیای آن باید تلاش کنید.
 11. تعبیر گل سرخ در خواب غلبه امر و ظلم برای مردان است و برای زنان گل سرخ در خواب مژده و اطاعت شوهر از او است.
 12. از نظر خواب رز سفید معمولاً این خواب مثبت است زیرا اگر دختری او را ببیند نشان دهنده ازدواج است و اگر جوانی او را ببیند یار او موفقیت است و همچنین گل رز سفید نشان دهنده غرور و بزرگواری است و گاهی اوقات نشان دهنده آن است. پیروزی
 13. گل بنفشه در خواب، کار شیطان را نشان می دهد و هر کس در خانه خود گل بنفش ببیند، یعنی مال حرام می خورد و مرتکب گناه و نافرمانی می شود.
 14. اگر انسان در خواب یاس را ببیند، تعبیر خواب نیکو است که بیانگر مال و رزق است، ولی برخی در این خواب گفتند که آن نزاع و نزاع و تفرقه است.
 15. یاس در خواب دلالت بر مرد صالح یا پسر و برادر صالح است و تعبیر آن پسندیده است و هر که در خواب فلفل ببیند چیزهای نیکو می بیند.
 16. گل رز در خواب بیانگر مردن زنی، تجارت زیانده یا شادی است که از دنیا می رود، و اما کسی که مجرد بود و تاج گلی بر سرش دید، ازدواج می کند.
 17. استفاده از روغن گل رز در خواب بیانگر هوش و صمیمیت با مردم است، چنان که بیانگر شادی و لذت است، اما اگر درخت گل رز قطع شود، نشانه نگرانی و اندوه است.
 18. گل رز قرمز در خواب بیانگر زیبایی و زینت است و گل رز سفید برای پول

تعبیر گل رز در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا