تعبیر ورود پرنده به خانه در خواب

معنی ورود پرنده به خانه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، خواه کبوتر سفید-سیاه یا بلبل یا دیگران وارد اتاق شده توسط ابن سیرین.

تعبیر ورود پرنده به خانه در خواب

 1. دیدن پرنده در خواب، به دختری بسیار زیبا گفته می شود و به کنیز نیز تعبیر می شود و اشاره به کسب پول و منفعت مالی است.
 2. پرنده در خواب می تواند به مردی اشاره کند که طبیعتی بامزه، شاد و دوست داشتنی دارد، بنابراین اطرافیان سعی می کنند به او نزدیک شوند و با او بنشینند و دوست دارند به حرف های او گوش دهند.
 3. دیدن پرنده در خواب به شخصی با مقام و منزلت اشاره دارد که بر اطرافیان خود تأثیر زیادی دارد.
 4. مرد جوان مجردی که می بیند شخصی به او پرنده می دهد، این را به نزدیکی رابطه عاطفی توضیح می دهد
 5. مرد متاهلی که می بیند شخصی به او پرنده می دهد، اگر همسرش باردار باشد این را به جنین ماده تعبیر می کند
 6. هر که دید پرنده وارد خانه شد و فرح بود، اشاره به بازگشت غایبان و دیدار عزیزان پس از دوری طولانی است.
 7. دیدن پرنده در خانه بیانگر خیر و خرج زیاد در زندگی بیننده خواب است
 8. هر که ببیند پرندگان زیادی وارد خانه اش می شود، مژده است که بیننده بدون زحمت مال زیادی می برد، گویی ارث و جایزه یا مانند آن است.
 9. هر کس ببیند پرنده وارد قفس می شود یا داخل خانه یا اتاق می شود اما پرنده از آن فرار کرده است تعبیر خواب خوب نیست و به زودی می میرد.
 10. زن مجردی که پرنده را در حال پریدن و پرواز می بیند که انگار شاد و سرحال است، این نشان می دهد که شوهر آینده شادی خواهد بود که غم و عبوس را دوست ندارد، برعکس، سبک دل و مورد علاقه دیگران قرار می گیرد. .
 11. زن متاهلی که در خواب پرنده ای را می بیند، بیانگر حاملگی و تولد فرزند پسری است که خون سبک خواهد بود.
 12. هر کس در خواب پرنده ای را دید که مرده است، نشان دهنده جدایی از شوهر یا معشوق به دلیلی است که ممکن است طلاق یا مرگ باشد.

–تعبیر دیدن پرندگان توسط استاد ایاد العدوان – یوتیوب

تعبیر پرنده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا