تعبیر تف از دهان در خواب

خواب تف را به چند صورت می بینیم، مانند دیدن آب سفید یا زرد که با خون یا آب دهان به صورتم تف می کند یا مرده به محله یا شوهر محبوب، واعظ، برادر، پدر، مجرد می ریزد. متأهل، حامله، مطلقه، ابن سیرین، نابلسی، امام صادق و تعابیر بیشتر در زمینه مقاله.

دیدن تف به طور کلی در خواب در بیشتر موارد به پولی است که بیننده خرج می‌کند و در واقعیت به روش‌های خرج می‌شود و مواردی نیز که تف در خواب می‌بیند ممکن است نشان دهنده منبع این پول باشد. حکم آن اگر در خواب خود را در حال تف کردن ببینید، به معنای پایان ناخوشایند نامزدی است که به نظر موفقیت آمیز بود. و اگر کسی به شما تف کند، این به معنای مشکلات با شما، اختلاف نظر و تغییر در احساسات نسبت به شخص دیگری است

تعبیر تف از دهان در خواب

و هر کس در خواب ببیند که تف می کند، دلالت بر این دارد که حرفی می زند که شرعاً جایز نیست. و هر که دید: تف بر زمین می اندازد، حکایت از جمع مال و ضرر دارد. و هر كه ديد: تف بر درختى بيف كرد، بيانگر عهدشكنى است، و چه بسا دروغ باشد، و گفته شد كه تف گرم حاكى از طول عمر اوست، و تف سرد بر اوست. تف سیاه کدر است و تف زرد یک بیماری در بدن است. و هر كه ديد: تف از دهانش خشك شد، دلالت بر فقر او دارد و ضرب المثلي است. و اما بزاق، دلالت بر شیرینی تلفظ دارد، پس هر که ببیند آب دهانش زیاد است، دلالت بر این دارد که منطق را عذاب می دهد و مردم کلام او را دوست دارند. و هر كه ديد: آب دهانش خشك است، بر خلاف آن است. و هر کس در خواب ببیند که آب دهانش مایع است و به لباسش نرسیده است، بیانگر بهره مندی او از علم است که با مردم سخن می گوید. و هر که در خواب ببیند: تف به صورتش می زند، به اهل خانه خود چاقو می زند. و هر کس در خواب ببیند که آب دهانش خون برگردانده است، بیانگر این است که با علم دروغ می گوید. و هر كه ببيند: تف آميخته به خون بيفكند، حاكي از خوردن حرام و دروغ و پيمان شكني است. دیدن پفک ها دمیدن با تف از دهان است که نشان دهنده رویای جادو است.

تف کردن در خواب بیانگر قوت مرد است، پس هر که آب دهانش را خشکیده ببیند، از آنچه همتایانش می‌خواهد عاجز است و سخن و سخنش کمتر است. و هر كه ببيند: كف و كف از دهانش بيرون آمد، حاكي از دروغي است كه مي‌گويد يا دروغي كه مي‌كند، و تف كردن مال و توان مرد است، پس هر كه بيند به ديوار تف مي‌كند. مال خود را در جهاد خرج می کند یا در تجارت مشغول می شود، اگر آب دهانش را بر زمین بخرد یا زمینی بخرد، اگر تف به درختی بیندازد، نذر را بشکند یا سوگند را بشکند، و اگر آب دهانش را بر روی کسی بیندازد. او را تف می دهد و تف داغ گواه طول عمر است. و اما تف سرد دلیل بر مرگ است و بزاق خشک در دهان فقر است و تف کردن فضیلت گفتار و علم یا پول است. ممکن است نشان دهنده سلامتی یا بیماری باشد. اگر انسان بیند که آب دهانش تغییر کرد، بیانگر بدخلقی او است و تف کردن در خواب ممکن است بیانگر قطع آسایش و لذت و از دست دادن فرزندان باشد و فراوانی آن در خواب، نشانه نگرانی و عبوس است. و هر که در خواب ببیند: گویا تف می کند، با سخنان بد بیرون می آید و اگر خون یا بلغم غلیظ در آن باشد، سخنش در مورد چیزی است که بر او جایز نیست.

و هر کس در خواب ببیند که آب دهان به صورت انسان یا حیوانی می اندازد، با کلماتی که برایش جایز نیست بیرون می آید.

تف گرم در خواب بیانگر طول عمر و سردی بیانگر مرگ و تف بیانگر مال و توانایی مرد در تجارت یا صرف جهاد است.

و هر کس بیند که تف بر زمین می اندازد زمین یا مال خود را می خرد و اگر بر کسی تف کند او را می اندازد و اگر در خواب آب دهان بر درختی بیندازد نذر خود را می شکند یا عقب نشینی می کند. در سوگند و هر که در خواب ببیند که آب دهانش خشک شده، فقیر می شود.

تعبیر تف در خواب ابن سیرین

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که دیدن تف در خواب بیانگر مال و مال و قدرت مرد است و دیدن او اشاره به یکی از دو چیز دارد اگر بیننده آن شخص را بشناسد. ، سپس خواب اشاره به این است که بیننده به آن مرد تهمت می زند و در حال بیداری به او تهمت می زند.

و کسى که در خواب ببیند تف بر زمین مى زند، این رؤیت دلالت بر آن دارد که بیننده ملک معینى را در واقع مى خرد، خواه زمین باشد، خواه خانه باشد و چه مزرعه براى زراعت، راههاى حرام.

اما اگر بیننده خواب در خواب تف به دیوار بیندازد، رؤیتش نشان می دهد که مال خود را در جهاد در راه خدا خرج می کند یا با پول خود تجارتی برقرار می کند.

اما اگر تف بر درختی بیندازد، رؤیتش نشانگر پیمان شکنی او و پیمان شکنی او از سوگندهایی است که در حقیقت بر خود می گیرد.

هر کس در خواب ببیند که به دیواری تف می زند، بیانگر آن است که چیزی را احتکار می کند که در پی رضایت خداوند متعال نیست.

و اگر ببیند در مسجد آب دهان می اندازد، بیانگر آن است که از روی حسن نیت و درستی سخن می گوید.

اگر تف به تف کنید، این پیش بینی می کند که رفتار شما متفکرانه خواهد بود

دیدن تف در خواب

  1. تف کردن به طور کلی بد صحبت است
  2. و تف در جایی بیانگر سخنان شما در مورد اهل آن محل است
  3. تف بر روی زمین در خواب بیانگر خرید یک قطعه زمین است
  4. تف بر درخت عهدشکنی می کند
  5. تف سیاه کدر است، زرد بیماری است
  6. دیدن بزاق خشک از تف، نشانه فقر است و بزاق خیس غنی است
  7. اگر دیدی یکی به تو تف می کند، در خانه ات چاقو می زند
  8. دیدن تف با خون نشانه خوردن مال حرام است
  9. بزاق، شیرینی تلفظ است، پس فراوانی آن گواه بر شیرین گفتار و محبت مردم به شماست، بزاق خشک بر خلاف آنچه گفته شد است.
  10. و تبديل آب دهان به خون سخن از باطل است

تعبیر تف کردن در خواب یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=HuvnJfRI3R4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا