تعبیر خواب موهای سفید ابن سیرین

تعبیر خواب سفید شدن مو برای خانم مجرد و متاهل ، تعبیر دیدن سفیدی مو در مو

موهای خاکستری در خواب، ابن سیرین

موهای خاکستری در یک رویا برای یک دختر

موهای سفید در خواب امام صادق

موهای خاکستری در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب موهای سفید ابن سیرین

(سفید شدن) در خواب حرمت نوجوانان است و گفته اند که نشان دهنده طول عمر است و گفته اند که نشان دهنده ضعف و نشان دهنده فقر است اگر در ریش و سر همه با هم باشد.ریش یا بریدن آن، عزت دارد. بزرگان و اگر زنی ببیند سرش خاکستری شده شوهرش فاسق است و اگر بداخلاق نیست با کنیز یا زن عوض می کند.سفید شدن همه سربازان در حال فرار و ضعف، سفيد شدن بيمار مرگ و كفن او، مخصوصاً اگر جواني موهاي بدنش را داشته باشد، و سفيد شدن هراسان، ايمني از دست حاكم يا پادشاه است، حال او و او در سياهي مايل به خاكستري بود. پس این حرمت بر حرمت است و اگر بر سیاهی او چیزی باقی نماند، از رئیس خود یا از بالای سرش آنچه را که بدش می آید می بیند، و اگر ریش سیاه ببیند که سفید شده دینش از بین می رود. یا پولش گم شود و اگر ببیند که ریش سیاه دارد که سفیدی دارد از یک تا سه بیرون آمد. ریش اوست، زیرا فرزند ذکور دارد، هر چند غیبت کند، و او را دوست دارد و به او علاقه دارد. (و هر کس ببیند) که موهای سینه اش سفید است، غذایش عوض می شود و بدبو می شود. – (و هر که بیند) که ریشش سفید و براق است، در کشور شرف و ذکر نیکو می یابد، ابن سیرین رحمه الله کراه موی سپید برای کسانی که پیر نشدند، فرمود. سفيدي مو كم كردن پول است، مخصوصاً اگر مو بلند باشد، ديد كه موي سفيدي از مو كند، زيرا خلاف سنت است و بزرگان را احترام نمي‌كند، و شايد سفيدي ريش دلالت بر درد دارد. تیغه ها در بدن ها و دوری و خشکی.

تعبیر دیدن موهای سفید در خواب نابلسی

موهای خاکستری در خواب، احترام به رویدادها و نشان دهنده طول عمر، ضعف و فقر است. و هر که ریش خود را خاکستری و نه کاملاً سفید ببیند، برای قوت و کرامت بهتر است. هر که سر جوان داشته باشد و زن باردار داشته باشد، فرزند ذکور نزد او می آید. و اگر زنی سر خود را خاکستری ببیند، شوهرش او را به کنیز یا زن تبدیل می کند. گفته شد: سفید شدن سر، آمدن غایب یا مهمان. سفید شدن موهای بدن برای ثروتمندان نشان دهنده ضرر مالی است و فقیر بدهی دارد که نمی تواند خرج کند. موهای سفید زن ناشناس گواه خشک شدن مزرعه، گریختن سفیدی سربازان و سفیدی موی بیمار مرگ اوست. موهای خاکستری برای امنیت ترسناک یک حاکم یا پادشاه. گفته شد: خاکستر شدن زن سخن زشتی است که از نزدیکان خانواده شوهرش می شنود و ممکن است دلالت بر طلاق داشته باشد. و هر که ببیند ریشش خاکستر شده یا دینش از بین رفته یا پولش از بین رفته است. ابن سیرین رحمه الله از سفیدی مو برای کسانی که سفید نشدند کراهت داشت و می گفت: سفیدی مو ضرر مالی است مخصوصاً اگر مو بلند باشد. و اگر ببیند که موهایش را سفید می کند، خلاف سنت می کند و بزرگان را احترام نمی کند. شاید خاکستری شدن ریش نشان دهنده دوری و خشکی باشد

تعبیر خواب: موهای خاکستری – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا