تعبیر پرده در خواب

معنی پرده برای دختر مجرد برای دختر متاهل برای زن باردار اعم از خریدن دوخت، فروش، نو، پاره، سفید، سیاه، کثیف، تمیز، سوخته، قرمز، آویزان، آبی، شستن، برای ابن سیرین، پرده.

تعبیر پرده در خواب

 1. دیدن پرده اشاره به همسر، دوست یا خویشاوند نزدیک دارد
 2. هنگامی که پرده های پاره شده فرو می ریزند، نشان می دهد که از ترس و غم دوری می شود
 3. دیدن پرده‌های بزرگ و زیبا و لباس‌های گران‌قیمت، نمایانگر زندگی خوب، ثروت و ثبات است.
 4. در مورد دیدن پرده های فرسوده، نشان دهنده فقر و بحران است
 5. و ديدن پرده از لباس ثروتمندان حكايت از تجمل وهمي دارد
 6. باز شدن پرده ها در خواب بیانگر آن است که از تصمیم گیری های بی پروا دوری خواهید کرد
 7. در مورد پرده های بسته، آنها نشان دهنده پنهان کاری یا کمتر اسرار هستند
 8. و دیدن پرده های سیاه نشان دهنده ترس از چه چیزی است
 9. در مورد رنگ سفید یا سبز پرده ها، نشان دهنده نتایج خوب است
 10. پرده های قرمز بسته نشان دهنده عاشقانه و عشق پنهان است
 11. دیدن پرده های آویزان شده بر درب مسجد حکایت از مشکلات روحی یا کمبودهای دینی دارد
 12. در توهین به مجرد، پرده ها نشان دهنده ازدواج، ترسوها امنیت و فقرا دارای ثروت هستند.
 13. دیدن پرده های کشیده شده نشان دهنده احساس ترس و اضطراب است
 14. دیدن پرده های برداشته شده در خواب بیانگر فرصت طلبی و همچنین بیانگر بی خردی است
 15. پرده ها در خواب عموماً نماد زندگی فردی و خصوصی بیننده خواب هستند و اغلب با زندگی شخصی او مرتبط هستند.
 16. پرده در خواب گاهی اوقات نماد دوستی است که به خواب بیننده نزدیک است یا یکی از افرادی که در قلب او عزیز هستند.
 17. پرده های زیبا، جذاب و شیک ممکن است به همسری اشاره داشته باشد که بیننده خواب با او معاشرت دارد یا در دوره بعدی زندگی با او معاشرت خواهد کرد و نماد زیبایی و خوش اخلاقی اوست.
 18. هر کس در خواب ببیند که پرده ها به سوی خود آویخته اند در حالی که دارای موقعیت اجتماعی یا شغلی عالی است، پرده ها بیانگر میزان صداقت و احترام و قدردانی او از وظیفه و اطرافیان است.
 19. هر کس در خواب ببیند که پرده‌های خانه برای او ناشناخته است نه پرده‌های پیشین، بیانگر ترس و اضطرابی است که در آینده بر او مسلط خواهد شد.
 20. اگر در خواب پرده ها را به جلوی در خانه آویزان کنند، بیانگر مشکلات و مشکلاتی است که در زندگی خانوادگی یا زناشویی او پیش خواهد آمد.
 21. دیدن پرده های کهنه در خواب نمادی از ناملایمات، مشکلات و بحران هایی است که ممکن است در زندگی بیننده رویا رخ دهد که باید مراقب آن ها باشد.
 22. هر که در خواب ببیند پرده های خانه اش تا حد زیادی پاره شده است، بیانگر شادی او و خانواده اش و لذتی است که خانه را تزئین می کند.
 23. پرده های سفید و قرمز نشان دهنده خوبی های فراوان در زندگی است. پرده های سبز نماد نتایج پربار است، در حالی که پرده های تیره نشانه بدبختی و شانس در زندگی هستند.

اگر در خواب پرده دیدید، پیشگویی از بازدیدکنندگان ناخواسته ای است که باعث اضطراب و بدبختی شما می شوند. دیدن پرده لکه دار و پاره در خواب به معنای نزاع و سرزنش شرم آور است.

تعبیر پرده در خواب ابن سیرین

پرده به معنای حجاب در زندگی خصوصی کسی است. پرده ها در خواب همچنین نشان دهنده یکی از اقوام نزدیک، یک دوست مورد اعتماد یا همسری هستند که برجستگی های شوهرش را می پوشاند، از کار او محافظت می کند و او را از نگاه کردن به زنان دیگر محافظت می کند. اگر مرد دانا چنین خوابی ببیند، پرده ها نشان دهنده صداقت او و همسر و فرزندانش محترم است. پرده های ناشناس در خواب نشان دهنده ترس یا ناراحتی هستند. اگر در خواب پرده ها را بر در خانه آویزان کنند، به این معنی است که این سختی ها از دنیا می آید. پرده های قدیمی در خواب نشان دهنده بدبختی هایی هستند که دوام نمی آورند. پرده ها در خواب پاره می شوند، یعنی شادی و سرور

اگر در خواب به صورت عمودی پاره شود، نشان دهنده شادی سریع است. اگر در خواب به صورت افقی پاره شود، به معنای تهمت زدن به یک خانواده است. پرده سیاه در خواب به معنای نگرانی به دلیل پول، فرزند یا مقامات است. پرده های سفید یا سبز به معنای نتایج خوب هستند. پرده های آویزان شده بر درب مسجد در خواب بیانگر مشکلات معنوی یا شکست مذهبی است. دیدن پرده ها از جای خود در خواب به معنای مصیبت است و دیدن آنها به پنجره آویزان شده هیچ توضیحی ندارد. در خواب دیدن پرده هایی که بر محیطی عجیب آویزان شده اند به معنای ترس هایی است که با تسکین به اوج خود می رسد. پرده های طلایی به معنای توهم هستند یا ترس فرد را از بین می برند

اگر مجرد در خواب پرده ببیند، به این معنی است که ازدواج می کند و عفت خود را حفظ می کند، یا ممکن است به معنای کارهایی باشد که او را از فقر در امان می دارد. اگر فراری یا هراسان در خواب خود را پرده ببیند، به معنای پناه گرفتن از آنچه او را می ترساند. افتادن از سوراخ در حالی که به پرده آویزان است در خواب به معنای انجام یک سفر طولانی، خسته کننده، پر زحمت و دور است. هر چه پرده ها در رویا بزرگتر باشند و سختی آن سخت تر است

تعبیر پرده در خواب برای زن متاهل

زن شوهرداری که در خواب ببیند پرده می‌خرد، ممکن است رؤیا دلالت بر خیر و رزق و مال بسیار باشد، در حالی که دیدن پرده‌های آبی نشان دهنده پوشش و تندرستی است، و اگر زنی ببیند که در حال نصب است. پرده در خواب ممکن است بینایی نمایانگر آینده ای روشن و درخشان باشد، در حالی که دیدن پرده های سفید نشان دهنده برکت و خیر است، اما اگر پرده های قرمز را ببینید ممکن است بینایی نشان دهنده بسیاری از مشکلات، نگرانی ها، اختلاف نظرها و مشکلاتی باشد که او از آن رنج می برد.

تعبیر پرده در خواب برای زنان مجرد

دختر مجردی که در خواب ببیند در حال خریدن پرده است، ممکن است رویا نشان دهنده رابطه نزدیک و ازدواج با فردی با اخلاق باشد، اما اگر ببیند که در حال نصب پرده است، ممکن است بینش بیانگر تغییر در زندگی او باشد. هر چه بهتر و بهتر

و دختری که ازدواج نکرده، اگر در خواب پرده هایی به رنگ های زیبا و روشن ببیند، ممکن است بینش حکایت از ظهور سعادت و خیر بسیار برای او داشته باشد، در حالی که دیدن پرده های سبز برای او مژده است با موفقیت و شادی. برکت و خیر و رزق و ازدواج نزدیک.

تعبیر پرده در خواب برای زن باردار

زن حامله‌ای که در خواب ببیند پرده می‌خرد، برای او پوست خوبی است، در حالی که دیدن پرده‌های تیره نشان می‌دهد که خداوند فرزند پسری به او عنایت می‌کند و دیدن پرده‌هایی با رنگ‌های روشن، نشان‌دهنده تولد فرزند است. فرزند دختر، در حالی که دیدن نصب پرده ممکن است حکایت از آمدن بسیاری از زنان داشته باشد، خیر، رزق و روزی و پول بسیار به او می رسد.

تعبیر پرده در خواب برای مرد

فقهای تعبیر خواب می گویند: اگر جوان مجردی در خواب پرده ببیند ممکن است رؤیت نشان دهنده ازدواج نزدیک با دختر صالح و دارای اخلاق بلند باشد، در حالی که دیدن نصب پرده نشان دهنده خیر و رزق و مال بسیار است. به سمت او می آیند اما اگر مردی در خواب پرده آبی ببیند، ممکن است رویا نشان دهد که خواب بیننده فرصت شغلی جدیدی را به دست خواهد آورد که از طریق آن به بسیاری از آرزوها، اهداف و جاه طلبی های خود دست خواهد یافت، در حالی که دیدن پرده زرد نشان دهنده مصیبت و مصیبت است. ضرر بزرگی که بیننده از آن متحمل خواهد شد. و هنگامی که شخص در خواب پرده های در را ببیند، بینایی ممکن است نشان دهنده اضطراب و نگرانی و ترس شدید باشد، در حالی که دیدن پرده پاره نشان دهنده تسکینی است، در حالی که دیدن پرده در خواب نشان دهنده آمدن نگرانی های بسیار است. موانع و مشکلات، و این بینش هشداری است برای بیننده.

https://www.youtube.com/watch?v=g0MxmBbELPw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا