تعبیر دیدن ساعتی در خواب

مطالب: رویای ساعت مچی در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار برای ابن سیرین خرید ساعت طلای سیاه و سفید هدیه و ساعت دیواری زمان در خواب.

تعبیر دیدن ساعتی در خواب

 1. ساعت مچی یا جیبی وضعیت فعلی خواب بیننده را نشان می دهد
 2. اگر ساعت زیبا، دقیق و منظم باشد، حال بیننده خوب و شرایط او خوب، شاداب و بی نقص خواهد بود.
 3. اگر وضعیت ساعت خوب یا نامنظم نباشد، صاحب خواب یا همراه آن دچار مشکل می شود.
 4. ساعت شکسته یا متوقف شده در خواب به معنای مرگ یا توقف در موقعیت است

تعبیر ساعت در خواب زن

 1. اگر در تجارت خود پیشرفته و موفق هستید و در خواب دیدید که ساعت به دست دارید، این بدان معناست که در حدس و گمان های تجاری معتبر موفق خواهید شد.
 2. اگر در خواب ببینید که برای بررسی زمان به ساعت نگاه می کنید، متأسفانه به این معنی است که با رقابت های زیادی که در این زمینه با آن روبرو خواهید شد، تلاش شما خنثی می شود.
 3. اگر در خواب ببینید که ساعت خود را می کوبید، به این معنی است که با بلایی مواجه خواهید شد که شما را ضعیف می کند و ممکن است شما را شکست دهد.
 4. دیدن ساعت بدون شیشه در دست، و این نشان دهنده بی تفاوتی شما در یک موضوع خاص است یا شرکت ناراضی که شما را همراهی می کند.
 5. اگر خواب دیدید که ساعت خود را گم کرده اید، پیش بینی می کند که با ناراحتی های خانوادگی روبرو خواهید شد که باعث ناراحتی شما می شود.
 6. اگر در خواب دیدید که ساعتی را به کسی هدیه می دهید، نشان دهنده این است که مشغول مسائل سطحی و پیش پا افتاده هستید و علایق مهم را از دست می دهید.
 7. اگر دیدید شخصی به شما ساعت مچی پیشنهاد می کند، این نشان دهنده سود بزرگی است که به دست خواهید آورد. و در صورتی که به عنوان مثال منتظر یک تصمیم مهم هستید، ممکن است خواب ببینید که دائماً به ساعت نگاه می کنید، به این معنی که برای تصمیم گیری در مورد چیز مهمی شمارش معکوس می کنید.

تعبیر ساعت در خواب دختر یا دختر مجرد

خواب الساعت در خواب پدربزرگ ب یکی از نمادهای نزدیک بودن ازدواج است، اگر ساعت طلایی بود عقد یا شوهر آسان بود و اما ساعت سفید یا نقره ای به معنای نامزدی است. و هر دختری می بیند که ساعتش متوقف شده است، این نشان از انتظار طولانی است و ازدواج او قبل از سی سالگی نخواهد بود.

تعبیر ساعت در خواب زن متاهل

 1. اگر زنی متاهل در خواب ببیند که ساعتی به دست دارد یا می‌خرد، این نشانه بهبود زندگی و ثبات زناشویی اوست.
 2. زن متاهلی که در خواب می بیند ساعت خود را از دستش برمی دارد، این نشانه بروز بحران هایی است.
 3. زنی که در خواب می بیند که ساعت دیواری را برمی دارد، نشانه رفتن غم و مژده برای اوست که راه را برای زندگی شادتر و سعادتمندتر هموار می کند.

تعبیر ساعت در خواب زن باردار

زنی که حامله است و در خواب یا خواب خود رؤیای الساعه می بیند، نشانه آن است که بچه دختر می شود و ساعت طلایی در خواب زن حامله، بیانگر خیری است که در خانواده فرا می گیرد، چنانکه و همچنین شادی و لذت.

تعبیر ساعت دیواری در خواب

دیدن آن خبر ناخوشایندی دارد و اگر صدای تیک آن را بشنوید هشدار یا خطر است.

تعبیر ساعت سیاه در خواب

نشان دهنده بازگشت یک زن غایب از شما و نشان دهنده موفقیت در زندگی و آینده شماست

تعبیر ساعت سفید در خواب

 1. ساعت سفید نشان دهنده انتظار برای گذشت زمان برای چیزی مهم است
 2. ممکن است به این معنی باشد که کسی با شما نامزد کرده است و شما با او خوشحال خواهید شد

تعبیر ساعت هدیه در خواب

اگر در خواب ببینید که در خواب ساعتی هدیه می گیرید، علامت آن است که تلاش و کوشش شما به خوبی پیش می رود و تاج موفقیت را بر سر می گذارد.کسی که به مرد غریب ساعتی می دهد. ، عزیزترین چیزی را که دارد به او می دهد و مردی که در خواب زنی می بیند ساعتی به او هدیه می دهد و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد مژده به او می رسد.

تعبیر خرید ساعت در خواب

هرکس در خواب ببیند ساعت نو خریده است به اندازه زیبایی و ارزش آن ساعت نشانه تغییر مثبت در زندگی اوست در خواب و متالیک و بدلی یا ارزان این نشان دهنده وضعیت بد آن شخص و پیگیری او برای کارهایی است که کارساز نیست.این خواب نماد اتلاف وقت و بی توجهی به امور مهم است.

تعبیر ساعت مچی طلایی در خواب

ساعت مچی طلایی نماد خوش شانسی و طول عمر است همچنین نشان دهنده ازدواج لیسانس B است برای یک زن باردار ساعت طلایی نشانه تولد یک زن مبارک است ساعت طلایی در خواب دانش آموز یا دانشجو موفقیت است. و در خواب تاجر منفعت دارد و در خواب مجرد زنی ثروتمند است و در خواب زن متاهل رزق و فرزندی است و در خواب مریض شفا می یابد. و مرده‌ای که در خواب می‌بینید ساعت طلایی به سر دارد، نشان‌دهنده مقام بلند او نزد پروردگارش است، زیرا این خواب نوید ثروت و رفاه است.

تفسیر ساعت زمان

هر کس از ساعات شب و روز یک ساعت به وقت بیند، بر حسب وقت و درجه آن ساعت درهم یا دینار می گیرد.

تعبیر خواب ساعت مچی

تعبیر: ساعت مچی اگر در خواب یک ساعت مچی ببینید، به این معنی است که در حدس و گمان های تجاری کنترل شده موفق خواهید بود. و اگر برای تشخیص زمان به ساعت نگاه کنید، تلاش شما در رقابت با شکست مواجه خواهد شد. اگر ساعتی را بشکنید، بدبختی و ضرر شما را تهدید می کند. اگر یک بطری ساعت بیندازید، آن وقت این نشان دهنده بی تفاوتی یا شرکت ناراضی است. اگر یک زن ساعت مچی خود را گم کند، این نشان می دهد که آزار و اذیت خانواده باعث ناراحتی می شود. اگر تصور کنید که یک دزد ساعت هستید، با دشمنی خشن روبرو خواهید شد که به شهرت شما حمله خواهد کرد. اگر ساعتی هدیه می دهید، به این معنی است که به دلیل پیگیری اتفاقات پیش پا افتاده، دچار کاهش علایق خود خواهید شد.

تعبیر ساعت در خواب – یوتیوب

تعبیر دیدن ساعت مچی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=qmPWWC7VVnc

ابن سیرین خواب دید ساعت مچی خود را گم می کند – یوتیوب

تعبیر ساعت برای زن باردار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا