تعبیر شماغ در خواب

آرزوی شماق برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، چه کوهیه، چه عمامه، چه سربند سیاه، سفید، قرمز ابن سیرین و غیره.

الشمع به سرپوش یا عمامه معروف است و از قدیم الایام معروف بوده است زیرا با غطره و عبا می پوشند و یکی از لباس های رسمی در پادشاهی عربستان سعودی و غیره است. کشورهای خلیج فارس

تعبیر شماغ در خواب

پوشیدن شماغ در خواب، نشانه شادی و لذت و مناسبت های شادی است که بیننده خواب در آن شرکت می کند.

اگر صاحب رؤیا بیمار باشد والچماغ در خواب دلیل بر مرگ است.

ديدن شمغ به طور كلي در خواب، نشانه علم و هدايت و حصول علمي است كه به نفع صاحب آن است.

دیدن شمغ پاره در خواب، نشانۀ پستی و زیان است.

شمغ کهنه در خواب، نشانه بیماری، زیان مالی و سلامتی یا زیان اخلاقی است.

شمع زدن در خواب یا حسادت بیانگر حیثیت و سرشت و مقام بلند است.

تعبیر خواب شمع برای زن شوهردار

اگر زن شوهردار در خواب شماغ سرخ را ببیند، دلیل بر مقام بلند و حسن شهرت او در میان مردم و دلیل بر شنیدن مژده است ان شاء الله.

شماغ در خواب زن شوهردار، گواه مقام و منزلت شوهرش در واقعیت و میزان بلندی و منزلت اوست.

شماغ جدید برای زن متاهل گواه فرصت های جدید در زندگی است و ممکن است نشان دهنده این باشد که شوهر در کار خود ترفیع یا شغل جدیدی کسب کرده است.

تعبیر خواب شماغ برای زنان مجرد

دیدن شمع برای دختر مجرد، نشانه شادی و نشاط است و اگر سفید باشد، دلیل بر پاکی خود و اگر سرخ باشد، دلیل بر شادی هایی است که در انتظار اوست.

تعبیر خواب شمع برای زنان باردار

شماغ در خواب زن باردار، دلیل بر سلامت حاملگی و جنین اوست و خداوند متعال جنین او را حفظ می کند و پس از تولد از سلامت و تندرستی برخوردار خواهد بود.

ديدن شمع در خواب زن به طور كلي، نشانه حيثيت و شرف و مقام بلند است.

دیدن شماغ برای زن حامله ممکن است نشان دهنده تولد مرد باشد و خداوند بالاتر و داناتر است.

شماغ در خواب زن حامله نیز دلیل بر زوال نگرانی و ایمن شدن از بیماری است و اگر ببیند که شمع نو می خرد، دلیل بر نزدیک شدن ولادت است.

تعبیر عمامه در خواب

عمامه در خواب دلیل بر قوت و حیثیت و ولایت مرد است، اگر ببیند که عمامه بر گردنش فرود آمد از ولایت او برکنار می شود و هر که ببیند از سرش ربوده می شود. نشان دهنده طلاق همسرش یا از دست دادن پول یا اعتبار است.

و هر کس ببیند که عمامه اش از طلا شده است، دلیل بر از بین رفتن ولایت و زن یا مالی است.

هر کس گمان کند که ولی او را به گردش درآورده دلیل بر ولایت یا ازدواج او با زنی پارسا است.

اگر عمامه در خواب از پشم باشد، دلیل بر صلاح دین و دنیا است و اگر از ابریشم باشد، دلیل بر ولایت در فساد و حرام است.

عمامه زرد در خواب علامت بیماری است و سیاه آن سیاه است و هر که ببیند عمامه بر عمامه می بندد، دلیل بر افزایش اعتبار و قدرت است.

تعبیر خواب عمامه ابن شاهین

عمامه در خواب از نظر ابن شاهین دلیل بر دین است خواه سفید باشد یا سبز و یا از پنبه یا کتان.

عمامه خز دلیل بر فساد دین و نیز دلیل بر تغییر حالات بیننده است.

عمامه ای که با جواهرات پوشانده شده است، گواه افتخاری است که بیننده به آن دست خواهد یافت.

عمامه سرخ در خواب دلیل بر ظلم و ستم و عمامه پشمی دلیل بر انصاف است و هر که ببیند عمامه می پیچد دلیل بر بازگشت از سفر است.

و هر که ببیند عمامه اش به عمامه دیگر متصل است، افزایش مال و اعتبار و مالی است.

رؤیت برداشتن عمامه و آشکار شدن سر حکایت از ده تعبیر دارد: طلاق، عزل، تضعیف وضع، سلب مال، عدم حیثیت، جدایی از مافوق، تغییر مقام، قطع راه یا فوت زوجه. .

و اما گذاشتن عمامه دیگر به جای عمامه ای که برداشته شده، تغییر حالت و جایگزین کردن آن با عمامه بهتر است.

خلاصه اینکه عمامه برای مرد سلطان و حیثیت و زعامت است چنانکه تاج مرد است و عمامه مجرد دلیل بر ازدواج است و برای کسانی که سند فرزند ذکور دارند و هر که بپوشد. گواه سفر است

تعبیر کویه در خواب

الکویه فرق دارد بعضی گفتند که مقدم بر شاهین است ولی در بیان آن است و بعضی مشابهت داده اند و اما الصافی ذیل است. الکوهیه در بیان، و برخی از آنها به زنان نسبت داده اند، زیرا نام آنها مؤنث است و آنها را شر و بد تعریف کرده اند.

در مورد الکویه گفته شد که مقدم بر شاهین است ولی در بیان آن بیان شده است و برخی از آنها به آن شباهت می دهند.

توضیح سیاهی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=hoO9ZwZUrmA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا