دیدن طلا در خواب

مطالب: طلا در خواب برای زن شوهردار برای زن مجرد پوشیدن طلا برای زن حامله برای دختر انگشتر طلا برای ابن سیرین برای زن.

دیدن طلا در خواب

 1. طلا، فلز زرد روشنی است که قلب زنان را در هر زمان و مکان، حتی در دنیای رویاها می‌دزدد.
 2. و از آنجا که هر زنی آرزوی آراستن به طلا را دارد، به سرعت هر خواب او را تعبیر می کند. شاید این رویا به او مژده دهد که به زودی صاحب فلز رویاها خواهد شد
 3. نکته عجیب این است که خواب دیدن طلا، برخلاف آنچه زنان انتظار دارند، خبر خوبی ندارد
 4. مفسران اتفاق نظر دارند که دیدن طلا در خواب مکروه است
 5. مفسر ابن سیرین می‌گوید طلا به دلیل ناپسندی کلمه و زردی رنگ آن در تفسیر ممدوح نیست، اما نمی‌توانیم این قول را تعمیم دهیم.
 6. هر رویا جزئیات خاص خود را دارد و بنابراین تعبیر خواب از رویایی به خواب دیگر متفاوت است

تعبیر دیدن طلا در خواب

 1. سادنس
 2. پول خوب
 3. میراث
 4. مراسم ازدواج
 5. امرار معاش
 6. اعمال خوب
 7. نگرانی ها می رود
 8. شوهران و فرزندان
 9. دانش و راهنمایی
 10. هزینه های بیهوده

از تعابیر دیدن طلا در خواب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. هر که ببیند یک شمش طلا به دست آورده است به همان اندازه که از طلا به دست آورده است از آنها متاثر می شود یا سلطان بر او خشم می گیرد و او را جریمه می کند.
 2. هر که ببیند طلا را آب می کند در امری منفور مخالف است و شرح حال او بر زبان مردم است.
 3. هر کس در خواب ببیند که دینار پول یافته است، صورت پادشاه را ببیند و سالم برگردد.
 4. هر کس ببیند که دارد طلا می ریزد، به شر و هلاکت می رسد
 5. هر که دید خانه اش از طلا است، خانه آتش گرفته است.
 6. هر که دید دست هایش از طلا است، بی حرکت شدند.
 7. هر که ببیند چشمانش از طلاست، چشمش کور می شود.
 8. هر کس در خواب ببیند که از ظروف طلا و نقره استفاده می کند، مرتکب گناه شده است.
 9. هر که ببیند مردگان از ظروف طلا و نقره استفاده می کنند، مژده است برایشان.
 10. هر کس ببیند که طلا را گل پوشانده یا در جایی که می داند پنهان شده است، نشان از شکست در کاری دارد.

تعبیر هدیه دادن طلا در خواب

 1. هدیه دادن طلا در خواب به شکل و نوع هدیه تعبیر می شود.
 2. هر که ببیند طلای بزرگی به او دادند، صاحب اختیار و رهبری می شود.
 3. هر که ببیند به کاسه زرین یا کوزه یا جام می زند، ازدواج می کند.
 4. هر که ببیند هدایایی از طلا گرفته است با مردی ثروتمند اما حریص ازدواج می کند.

تعبیر دیدن جواهرات از طلا در خواب

 1. به طور کلی، دیدن زیور آلات طلا نشان دهنده شادی، معیشت، عمل صالح و رفع نگرانی است.
 2. هر كه بيند گردن بندي از طلا و نقره و مهره و جواهر بر اوست ولى دولت است يا امانتى دارد.
 3. هر که ببیند دستبند از طلا یا نقره بر اوست، از آنچه که دارد برایش بدی می آید.
 4. هر که ببیند خلخالی از طلا یا نقره، ترس، حبس یا زنجیر دارد، او را بزند.
 5. هر که دید خلخال یا دستبند دارد، ازدواج کرد.
 6. هر که در خواب دید که چیزی از طلا پوشیده است. این اشار مردم ناتوان به او.

تعبیر تبدیل طلا به نقره در خواب

تبدیل طلا در خواب به نقره بیانگر تغییر وضعیت از افزایش به کاهش، کاهش پول، کودکان و زنان است و برعکس، تبدیل نقره به طلا بیانگر بهبود شرایط است.

تعبیر اشکال مختلف طلا در خواب

 1. دیدن زر بافته شده حکایت از تقرب به خدا دارد.
 2. دیدن روکش طلا نشانگر تقلید از فرزندان دنیا یا اعمال اهل آخرت است.
 3. دیدن طلای ناب، نشانه اخلاص، خلوص نیت و عهد صحیح است.
 4. دیدن تابیده طلا نشان دهنده رزق و روزی مستمر است.
 5. دیدن طلای جعلی، نشانه شر ضعیف است.
 6. آبی دیدن طلا برای زنان از فرزندان پسرشان نشانه است.

تعبیر دیدن طلا در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا