تعبیر مسجد در خواب ابن سیرین

تعبیر مسجد در خواب برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، اعم از خراب کردن شستن، تمیز کردن مناره مسجد، جارو کردن داخل مسجد و نماز خواندن در مسجد. مسجدالنبی یا مسجد الاقصی اثر نابلسی، ابن شاهین، ابن سیرین و غیره

تعبیر مسجد در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب خود مسجدی استوار و کارآمد ببیند، آنگاه مسجد مردی دانا است که مردم در خیر و نیکی آن با او جمع می‌شوند و خداوند متعال را به خاطر گفتار او به یاد می‌آورند. نام خدا در آن بسیار ذکر شده است.}

و اگر خواب ببیند که مسجد ویران شده است، در آنجا به عنوان رئیس جمهور که دین دارد می میرد.

و اگر خواب ببیند مرد یا افراد ناشناسی در مسجدی هستند و امام آن مسجد مریض است، می میرد.

و هر کس در خواب ببیند که با مردمی وارد مسجد می شود و چاله ای حفر می کند، ازدواج می کند.

و هرکس در خواب ببیند که در بیت المقدس غیر از جهت قبله نماز می خواند، حج می کند، یا در پسرش مجروح شده یا در پسرش نذری دارد که باید وفا کند.

شستن یا نظافت مسجد تنها نشان دهنده رضایت و بخشش خداوند برای پاکسازان مسجد است.

تعبیر مسجد در خواب نابلسی

خواب مسجد: در خواب مردی عالم است و هر کس ببیند مسجد می سازد، دلالت بر حسن و سنت و اقامه پیوند خویشاوندی و قضاوت دارد در صورتی که صلاحیت آن را داشته باشد. .

و هر کس مسجدی استوار و نیکو ببیند مردی است که مردم را با خود محشور می کند و آنها را در نیکی و نیکی محشور می کند و به صلاح و گوشه نشینی و عزت مبتلا می شود و اگر بیند که مسجدی دارد. تبدیل به حمام می شود، پس مردی که پنهان است بداخلاقی است و مسجد نشانگر بازار و تجارت است.

هر کس مسجدی به عنوان نذری برای خدای متعال بسازد حق را برپا می کند و امر به معروف و نهی از منکر می کند و اگر عالم باشد کتابی نوشته است مردم از علم او بهره مند می شوند و اگر ثروتمند باشد زکات می دهد. بر مال او و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد پسری به دنیا می آورد و حسنه اش بر او می رود و اگر فقیر باشد بی نیاز است وگرنه. مردم را در نیکی جمع می کند و به اطاعت خدا کمک می کند.

و اگر آن را طوری بسازد که ساختن آن جایز نیست یا محراب به جهت دیگری منحرف شود، دلالت بر بدی دارد و از یتیمان مراقبت می کند.

و اگر در مسجد زیاد شود، با انجام کار نیک یا اخلاق نیکو بر دین خود بیفزاید، و اگر دکان حرکت کند و مسجد شود، بیانگر کسب حلال است، یا حلال را با حرام مخلوط کند، یا بین زنان ترکیب کند، مگر آب و مساجد متروک نشانگر غفلت علما و بطلان امر به معروف و نهی از منکر است.

و هر کس در خواب ببیند که از در مسجد داخل شد و سجده کرد، توبه می‌کند، خداوند می‌فرماید: {و به سجده از در وارد شو و بگو کراهت می‌دهیم، گناهانت را می‌آمریم.

و هر کس در خواب ببیند که در حال سوار شدن به مسجد وارد می شود، خود خویشاوندی خود را قطع می کند و آنها را از حمایت او باز می دارد.

تعبیر مسجد در خواب ابن شاهین

هر کس مسجد و مدرسه یا مسجدی را ببیند در امان است در جایی از آن داخل شد که امنیت و آسایش و افزایش تقوا است یا سنگر و دکان و مانند آن اگر هرگز نرفته باشد. حج را به جا آورد و هر کس ببیند از در یکی از آنها داخل شد و به سجده افتاد، توبه و مغفرت می شود، به سبب فرموده حق تعالی: {و در سجده وارد در شوید و چیزی بگویید که آمرزیده می شود. در دینش او را از گمراهی نجات ده و او را به فکر مردم نیکو گردان و هر که ببیند در چیزی از آن وارد شده است. ک یا مذكور از مكانهای شریف در حالی كه مسافر است، بستگان خود را قطع می كند و آنها را از یاری او باز می دارد و هر كه ببیند در چیزی از آن مرده است، به توبه مقبول می میرد و هر كه ببیند كه او. در آن خادم است، عاقبت بزرگ را خدمت می کند، و هر کس ببیند که حصیرهای مسجد بریده و آزاد شده، خانواده اش پس از اصلاح آن تباه شده است و هر که در خواب ببیند حادثه ای رخ می دهد که در بیداری او را تکذیب می کنند. سپس به تخلیه تعبیر می شود و گفته می شود که او در دین بیننده نقص دارد.

دیدن مسجد در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب بزرگ می گوید: مسجد در خواب به جای آخرت دلالت می کند و مسجد بر کعبه شریف دلالت می کند زیرا خانه خداست. مسجد در خواب نشان دهنده مکان های سودمندی است که سود، بهره، دستمزد و وصول را جمع آوری می کند. مسجد یا مسجد به منزله خانه حاکم، دایره یاد یا مطالعه، میدان جنگ یا بازار است، زیرا در آن غلام در ازای زندگی دنیوی خود، آخرت خود را می خرد.

دلالت بر کسى دارد که علمى دارد که براى مسلمانان مفيد باشد تا مردم گرد او جمع شوند و حکايت از خير و صلاح نيز دارد و غالباً از مردم در مورد تعبير ديدن مسجد الاقصى و نماز خواندن در بيت المقدس و خطبه مى پرسند. منبر را انشاء الله یاد خواهیم گرفت.

هر که در خواب ببیند که مسجد را خراب می کنند یا آن را خراب می کنند، دلالت بر آن دارد که شخص صالحی است که می میرد، برخی دیگر در میان مردم نماز می خوانند و امام در واقع بیمار بود، پس می میرد – هر که ببیند مسجد دارد. پرنده و کبوتر شود، مردی است که فرمانش از مردم پوشیده است، فسق می‌کند – هر که ببیند وارد مسجد شد و سوراخ کرد، با زنی ازدواج کرد – هر که دید در الاقصی نماز خواند. مسجد و خانه مقدّس است، سپس به تقوا و عمل صالح تمسک می کند، یا به خاطر ارث به او روزی می دهد – هر که ببیند در بیت المقدس و بیت المقدس نماز می خواند، ولی رو به قبله نمی کند. صاحب خواب برای او حج می نویسد ان شاء الله – هر که ببیند از آب الاقصی وضو می گیرد، نشان می دهد که بیننده مال خود را زیاد می کند – هر که ببیند از بیت المقدس خارج می شود و از جوار بیت المقدس بیرون می آید. و در مال او برعکس می شود کم و بیش – هر که ببیند در حرم سجده خدا را عبادت می کند و نماز می خواند، این خیر بسیار دارد و اگر صاحب بینا زن باشد بچه می آید. او – هر که ببیند چراغ ها و چراغ ها را روشن می کند اگر نذر وفا شود باید به نذر وفا کند یا اگر متعهد به قرض است – هر که در نماز بخواند. کسى که بدون نماز واجب یا در غیر وقت نماز در مسجد بخوابد، این به خیر و برکتى است که در پی آن است، افرادى که شایستگى سخنرانى دارند و بر منبر مى رفتند و بد صحبت مى کردند یا چیزى نمى گفتند. آنگاه بینا به صلیب کشیده می شود یا کشته می شود.مردم و بهتر و مردم با خطبه هماهنگ بودند، نشان می دهد که او مردی صالح و مطیع می شود – هر که ببیند کافر یا یکی از اهل کتاب است. موعظه می کند، مسلمان می شود و اگر گمراه شد، خداوند او را هدایت می کند یا می میرد

تعبیر ساختن مسجد در خواب

هر که در خواب ببیند که مسجد می سازد، اگر اهل قضاوت یا علم یا حکومت باشد، آن را به دست می آورد و بنای مسجد در خواب، دلالت بر نوشتن کتابی در دین و شریعت یا فتوا دارد. مسجد در خواب دانش آموز موفقیت، تعالی و موفقیت است و در خواب تاجر یا صاحب کسبه پول بیشتر و سود بیشتر.

تعبیر تخریب مسجد در خواب

تعبیر تخریب مسجد در خواب

و اما کسی که در خواب مسجدی را ویران می کند، تعبیر بر خلاف تعبیر سازنده آن است، اگر در خواب ببینید که مسجدی ویران شده است، پیشوای دینی در آنجا می میرد و هر که بسازد. دکانی را به جای مسجد، دنیا را بر آخرت ترجیح داده است و اگر ببیند مسجدی را خراب می کند تا به جای آن حمام بسازد دین خود را تباه کرده یا نمازش را ترک کرده است و هر که در آن چاله کند. محل مسجد است، پس گناه می کند یا مرتکب جرم می شود.

تعبیر مسجد جامع در خواب

و اما مسجد الحرام، به حج برای کسی که آن را خالی کرده یا اذن داده، دلالت می کند، هر چند در موسم حج نبوده باشد، زیرا کعبه ای که حج در آن است، در آن قرار دارد. ممکن است نشان دهنده خانه ممنوع یا امن حاکم باشد. مسجدالحرام در خواب ممکن است دلالت بر منزل عالم و شیخ و فقیه باشد و بر دانشگاه و بازار بزرگ یا بزرگ باشد مانند بازار مبادله یا زرگری و طلا و جواهر یا سنگهای قیمتی. به دلیل کثرت و ضرورت تحقیق و آنچه از حرام و نقص یا گناه به اهل آن وارد می شود.

تعبیر مسجد شهر در خواب

مسجد شهر در خواب، نشان دهنده مردم و ساکنان آن است و مقبره نشان دهنده رئیس، پادشاه یا حاکم است. محراب مسجد در خواب امام جماعت یا عالم است و منبر مسجد شخص فقیه، متدین، واعظ یا امر به معروف و نهی از منکر است. چراغ مسجد نگهبان و متولی و سرباز و پلیس یا معلم است و حصیر مسجد اهل صلح و صفا و مؤذن مسجد حاکم و امیر یا والی است. از شهر و درهای مساجد از شهر یا پلیس ایالتی محافظت می کند.

تعبیر ورود به مسجد در خواب زن مجرد

و اما دختر مجردی که در خواب ببیند وارد مسجد می شود و با این کار وضو یا نماز می خواهد، خیر نصیبش می شود.

تعبیر ورود به مسجد در خواب زن شوهردار

و زن شوهردار اگر در خواب وارد مسجد یا مسجد شود امری را که مربوط به کار یا معیشت است به عهده می گیرد و بعد از آن نیکی می کند.

تعبیر ورود به مسجد در خواب زن حامله

و اما ورود به مسجد در خواب زن حامله، بیانگر امنیت و حفاظت اوست

تعبیر ورود به مسجد در خواب مرد

اگر مرد متاهل وارد مسجد شود و نماز را در آن بخواند، صاحب فرزند یا مال می شود.

تعبیر نماز خواندن در مسجد در خواب برای زنان مجرد

دختر یا دختر یا دختر مجردی که در خواب ببیند که در مسجد نماز می خواند، پس از سختی به خیر می رسد.

تعبیر نماز خواندن در مسجد در خواب برای زن شوهردار

و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند نماز واجب را به جا می آورد، چیزی بهتر از پول یا فرزند نصیب او می شود.

تعبیر نماز خواندن در مسجد در خواب برای زن باردار

و زن حامله ای که در خواب در مسجد نماز می خواند در خانه و روزی و حاملگی اش در امان است.

تعبیر نماز خواندن در مسجد در خواب برای مرد

و مردی که در خواب در مسجد نماز می خواند به هدفش می رسد و به خواسته اش می رسد.

تعبیر نشستن در مسجد یا مسجد در خواب برای زنان مجرد

زن مجردی که در خواب ببیند در مسجد نشسته و به قرآن و ذکر یا درس گوش می دهد، این علامت عقد است.

تعبیر نشستن در مسجد یا مسجد در خواب زن شوهردار

و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند در مسجد نشسته است، آرزوی رزق و روزی را برآورده می کند و در مورد مرد نیز چنین است.

تعبیر نشستن در مسجد یا مسجد در خواب برای زن حامله

و اما زن حامله ای که در خواب ببیند در مسجد نشسته است، پسر یا دختری برای او خواهد بود که علاقه زیادی به علم، دین و یا به طور کلی زندگی دارد.

تعبیر مناره در خواب

ابن سیرین می گوید: خواب مناره، بیانگر مردی است که مردم را به نیکی دعوت می کند. و هر که در خواب ببیند: سن مناره است، پس نیکی کند و به سبب خیر با گروهی از اهل خیر و اسلام ملاقات کند. و هر کس ببیند مناره‌ای را ویران کرد، کار بدی کرده است، به همین دلیل گروهی از اهل اسلام متفرق می‌شوند. و هر که ببیند: که مناره ای بی دلیل افتاد و خراب شد، پس اهل آن محل متفرق می شوند یا مؤذن آن می میرد، و گفته می شد که مناره سلطان یا صاحب سرنوشت است. و هر کس ببیند که مناره ای با دریانوردان آفریده شده است، او صاحب سرنوشتی است که در آنجا خواهد بود. و هر کس ببیند که بالای مناره از مس و مثل است، دلالت بر ظلم سلطان دارد و اگر از نقره یا طلا باشد سلطان ظالم و دارای ادب است و اگر ساخته شود. از چوب، سلطان دروغگو و خیانتکار است که حرف و تصمیمی ندارد و اگر از شیر باشد جای آن را می گیرد و اگر چوبی باشد زنگ زده است. و هر که ببیند: بر مناره ای طعام گذاشت، ظلم پادشاه آن مکان بر مردم است. و هر که دید: دکل های چراغ ها را بر مناره ای برافراشتند، برای حاکم آن مکان جلال است و اگر ببیند صورت خود را کنده شود. و هر که ببیند: بر مناره است، به پادشاه نزدیک می شود. در مجموع خواب مناره به چهار صورت تعبیر می شود: سلطان، صاحب سرنوشت، امام و مؤذن.

تعبیر منبر در خواب

و هر که ببیند: منبری، بزرگ‌ترین امام یا کسی را ببیند که به جای او می‌نشیند. و اگر چیزی دید که او را زینت می دهد یا رسوایش می کند، تعبیر می شود. و هر کس در خواب ببیند که بر منبر است و علم و حکمت یا خطبه می گوید و اگر از اهل آن مکان باشد از امام یا کسی که به جای او می نشیند مقام و منزلت عالی می گیرد و اگر باشد. اینطور نیست، آن خیر برای یکی از فامیل یا همسایه‌هایش می‌آید، اگر در میان آن‌ها یکی از آن‌ها معتبر باشد. و هر كه بيند: بر منبر است در حالى كه ناپسند سخن مى گويد، معروف به گناهان است و چه بسا مصلوب شود. و هر کس در خواب ببیند: حاکم بر منبری افتاده یا منبر زیر آن شکسته است، چه به مرگ و چه غیر از درجه خود سقوط می کند. و اگر واعظ ببیند که بر منبر است و خطبه می‌خواند و آن را تمام نکرد و از منبر پایین آمد، از گفتار خود منزوی می‌شود. اگر زن ببیند که خطبه می خواند و علم و حکمت می گوید، لو می رود. و هر که ببیند: از منبر افتاد اگر عالم یا جاهل بود، در حق او بد است زیرا سقوط حرمت و ذلت است. و هر که بیند: بر منبر است اگر عالمی باشد که درجه اش بالاتر است و اگر جاهل باشد به دزدی گرفتار شده و به صلیب کشیده می شود. می گفتند خودش را زیر منبر می دید، مقهور اهل اختیار است. و هر که در خواب ببیند: بر منبر خوابید پس نزد سلطان و از جانب او در امان است. در مجموع، رؤیت منبر به پنج صورت تعبیر می شود: سلطان، قاضی، امام، واعظ و درجه. و هر که دید: عروج یکی از ذمّیان بر منبر، دلیل بر حکومت حاکم فاسد در آن مکان است. و هر که ببیند: مانع اذان، تعبیر آن بر سه طرف است: زن، خادم، روزی، و هر خیر و شری در آن باشد، به آن نسبت داده می شود.

چشم انداز مسجد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا