تعبیر سنگریزه های سیاه و سفید بزرگ و کوچک در خواب

تعبیر سنگ در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه اعم از پرتاب سنگریزه از دهان به شخصی در راه رفتن، جمع آوری و خوردن سنگریزه با ادرار.

تعبیر سنگریزه های سیاه و سفید بزرگ و کوچک در خواب

 1. سنگ‌ها و سنگ‌ریزه‌ها حاکی از تهمت و تهمت است، پس هر کس ببیند که یکی از قلعه‌های کفار را به قصد گشودن آن می‌اندازد، خانواده‌اش را به خیر یا منفعت فرا می‌خواند.
 2. سنگ منجنیق پیام آور ظلم است
 3. هر کس در خواب ببیند که سنگی را از بلندی پرتاب می کند، قدرت پیدا می کند و با قدرت خود ستم می کند یا ظلم می کند.
 4. هر که در خواب ببیند که می خواهد سنگها را بلند کند یا از جایی به جای دیگر بگرداند، در مقابل شخص لجوج و سنگدل در حال تلاش و کوشش یا مقاومت است.
 5. اگر ببیند که سنگی را برمی دارد، می تواند به او فرمان دهد یا بر دشمن خود غلبه کند و او را شکست دهد.
 6. اگر ببیند که سنگ سنگین است، بازویش پرید تا سنگ بیفتد، این تعبیر او به ضعف و ذلت و بی نیرنگی است.
 7. تعبیر سنگ در خواب

  سنگ در خواب نشان دهنده پسر یا پسری است که دل سخت یا دین فاسد دارد

 8. هر کس در خواب ببیند که به سوی کسی سنگ پرتاب می کند، در بیداری به او ظلم می کند.
 9. هر کس در خواب ببیند که زنان به سوی او سنگ پرتاب می کنند، بیانگر دسیسه یا فتنه ای از سوی این زنان است.
 10. تعبیر سنگ در خواب برای زنان مجرد

  اگر در خواب زن مجردی را ببیند که گویی کسی او را پرتاب می‌کند یا به سویش سنگ می‌زند، نشانگر اتفاق بدی است که در انتظار اوست.

 11. اگر سنگ ها بزرگ باشند نشان دهنده آسیب بزرگ است
 12. تعبیر سنگ های کوچک در خواب

  در مورد سنگ ها یا سنگریزه های کوچک، آنها ممکن است نمادی از یک نقشه ضعیف و بی ضرر باشند

 13. زن مجردی که در خواب ببیند با سنگ کسی را می زند، در حقیقت ممکن است ضرر را از خودش بپردازد.
 14. جمع آوری سنگ ها در خواب یا روی هم چیدن آنها ممکن است حکایت از محافظت، حفاظت و محافظت داشته باشد، زیرا سنگ اولین سلاحی بود که بشر در طول تاریخ از آن استفاده کرد، بنابراین آن را جمع آوری کرد، صیقل داد و به نیزه تبدیل کرد.
 15. و سنگ در رویاها ممکن است بعد از سختی بیانگر پول باشد و سنگهای ساختمان نماد ازدواج است
 16. تعبیر سنگ در خواب برای زن متاهل

  زن متاهلی که در خواب می بیند انگار از هر طرف بر خانه اش سنگ می ریزد، این بیانگر مشکلات متعدد و متفاوتی است که ممکن است در آینده با آن مواجه شود.

 17. اگر ببیند که آن سنگ ها به چیز دیگری تبدیل شده اند، مانند پرنده یا نان، ممکن است نشانه خوبی باشد که مربوط به آن خانه و اهل آن است.
 18. و سنگ های سفید در تفسیر نماد پول هستند
 19. اگر یک زن متاهل ببیند که کسی به سمت او سنگ های سفید پرتاب می کند، ممکن است به اندازه یا تعداد آن سنگ ها پول بزند.
 20. و حجرالاسود بزرگ در خواب ستوده است زیرا دلالت بر برکت دارد
 21. سنگ بزرگی که زن شوهردار در گوشه خانه یا گوشه ای از آن می بیند، نشان دهنده شوهر است.
 22. و چه بسا سنگ سخت دلالت بر پسر یا پسری سخت دل باشد، چنانکه ابن سیرین گفته است
 23. و زنی که ببیند خانه‌اش را از سنگ خالی می‌کند، پس در بیداری می‌خواهد با شوهر یا یکی از بستگانش اختلاف ایجاد کند.
 24. تعبیر سنگ در خواب برای زن باردار

  خواب سنگ و سنگریزه برای زن باردار به همان صورتی تعبیر می شود که در بالا برای زن متاهل ذکر شد.

 25. و سنگ ها به طور کلی نماد پسر هستند، در حالی که سنگ های نرم نماد دختر هستند و ممکن است نشان دهنده سهولت بارداری یا زایمان باشند.
 26. تعبیر سنگ در خواب برای مرد

  مردی که در خواب یا خواب ببیند که شخصی به سوی او سنگ یا سنگریزه پرتاب می کند، در بیداری در معرض غیبت آن شخص یا دیگری قرار می گیرد.

 27. اگر ببیند که به مردم سنگ می زند، غیبت می کند و به آنها ظلم می کند
 28. و اما کسی که در خواب ببیند که سنگهای بزرگی را از جای بلند یا بلندی مانند پشت بام ساختمان یا بالای کوه پرتاب می کند، در بیداری بار سنگینی از او رها می شود.
 29. و هر کس در خواب ببیند که سنگ یا سنگریزه را از راه بر می دارد، از موانع و نگرانی ها خلاص می شود.
 30. و مردی که در خواب ببیند که در معدن کار می کند و بر سنگ ها می افتد و با تبر یا مانند آن می شکند، پس در بیداری در کار خود به پیروزی یا موفقیت می رسد.
 31. هر که در خواب ببیند که از سنگ در ساختمان سازی استفاده می کند، ازدواج می کند یا خیر و مال و اولاد نصیب او می شود، و کثرت سنگ های خانه نشان دهنده کثرت فرزندان ذکور است.
 32. تعبیر افتادن سنگ و سنگریزه از آسمان در خواب

  سنگ هایی که از آسمان فرو می ریزند نماد ترس بیننده خواب از کار بدی است که در بیداری انجام داده است و همچنین اگر خواب بیننده آنها را در حال مشتعل ببیند نشانه خشم خداوند است زیرا این صحنه یادآور اتفاقی است که برای لشکر حبشی رخ داده است. ابرهه زمانی که می خواست به کعبه حمله کند

 33. و سنگ ها گاهی نماد قلب های سنگین عاری از ایمان یا رحمت هستند
 34. در خواب ستوده است که مردی سنگی را ببیند که گویا آب از آن فوران می کند، نشان دهنده اتفاق خوشی در افق است.
 35. تعبیر خوردن سنگ در خواب

  و خوردن سنگ یا بلعیدن آن در خواب، بیانگر پول و راه های سخت یا گاه دشوار کسب آن است.

 36. و اما کسی که در خواب ببیند که سنگی را صیقل می دهد و مجسمه می کند و سپس آن را به یک قطعه یا زینت هنری نفیس تبدیل می کند، تعبیر او به احتمال زیاد کار خیری است که بیننده خواب به آن می رسد. او در بیداری است و با نیکی و ستایش به سوی او باز می گردد.
 37. سنگسار شیطان در خواب بسیار ستودنی است و نشانه توبه یا اصلاح امری است.
 38. پرتاب سنگ در این زمینه نماد بی اخلاقی است.

اگر در خواب سنگ ریزه دیدید به معنای نقشه ها و تعهدات بیهوده است و اگر دیدید سنگریزه با خاک مخلوط شده است ، پیش بینی می کند که گمانه زنی های بد بختی خواهید کرد و ضرر خوبی خواهید داشت ، اگر دختری در خواب راهی دید پر از سنگریزه، آن وقت این بدان معناست که مسابقات زیادی برای او وجود دارد و او متوجه می شود که دختران دیگری به زیبایی و جذابیت دختری که رویای دیدن سنگریزه ها را در سر می پروراند، خودخواه است و باید یاد بگیرد که اشتباهات دیگران را ببخشد.

دید ابن سیرین از سنگ – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا