تعبیر دیدن قطار در خواب

تعبیر خواب قطار نشدن مجردها تصادف قطار و پیاده شدن با کسی که میشناسم برای زن باردار برای زن متاهل

قطار در خواب یکی از خواب های عجیب و بسیار گیج کننده ای است که به طور مداوم در خواب می بینیم و برای به دست آوردن تعبیر صحیح خواب اضطراب زیادی ایجاد می کند، زیرا قطار یکی از وسایل حمل و نقل در ماست. زندگی روزمره به صورت بسیار پیوسته و گاهی در خواب می بینیم که در رویا سوار قطار می شویم یا قطاری به ما اصابت می کند و رویاهای مختلف دیگری که قطر در آنها ظاهر می شود و بسیار نشان می دهد.

امام صادق (ع) مفسر مشهور خواب در تعابیر خود تعابیر بسیاری را که خواب قطار حمل می کند به ما می گوید که بیننده خواب باید با تعبیر صحیح خواب و شناخت کامل و احوال شخص آن را بداند.

تعبیر دیدن قطار در خواب

 1. قطاری که در خواب به سرعت حرکت می کند و به صورت یک تریلر بوده، بیانگر این است که بیننده خواب به چیزی می افتد که باعث اضطراب و سردرگمی او می شود، اما آن را به خوبی تمام می کند.
 2. قطار گواه سفری است که در آن خواب بیننده از فشارهای زندگی و روتینی که طی می کند، چه در محل کار و چه در زندگی خانوادگی فرار می کند.
 3. قطار نشان دهنده تغییراتی است که رویاپرداز در زندگی خود با آن روبرو خواهد شد و گامی جدید در آینده را نوید می دهد.
 4. اگر قطار کند باشد، رنجی که بیننده خواب می کشد طولانی می شود و در روزهای آینده زیان می بیند.
 5. اگر قطار طولانی باشد، خواب بیانگر تأثیری است که بیننده خواب از آن برخوردار است
 6. قطار طویل نیز حکایت از سفر به مکان نزدیک دارد و از این سفر خواب بیننده به مادیات می رسد
 7. اما اگر کند باشد، خواب بیننده را از سفر باز می دارد و برای او آماده می کند
 8. اگر سوار قطار شوید، به سمت چیز درستی در زندگی می روید و اگر در ایستگاه منتظر آمدن قطار باشید، تغییری به نفع شما خواهد بود.
 9. و اگر برای مدت طولانی سوار شوید، چیزی که منتظرش بودید به تاخیر می افتد
 10. اگر زمان کوتاه بود، آنچه منتظرش بودید به سرعت اتفاق افتاد
 11. سفر خارج از کشور به حرکت از مکانی به مکان دیگر و حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر اشاره دارد
 12. هر کس در خواب ببیند که در سفر است، زمین را بررسی می کند و هر که زمین را بررسی کند، سفر می کند.
 13. هر كه در خواب از جايي به جايي بهتر از او سفر كند، معنايش اين است كه از حالي به حالي بهتر مي رود.
 14. اگر بیننده خواب خود را در حال مسافرت با هواپیما ببیند، جایگاه مهمی در جامعه یا کاری که انجام خواهد داد به دست خواهد آورد.
 15. هر کس به کشور دیگری سفر می کند ممکن است به این معنی باشد که همسرش را طلاق می دهد و با دیگری ازدواج می کند
 16. هر که مسافرت کند و ببیند که برنگشته و نزد من برنمی گردد، یعنی می میرد یا مرگش زود است.
 17. مسافرت دلیل بر اخلاق مردم است و اگر مسافر فقیر باشد ثروتمند است و بازگشت از سفر در خواب توبه است و هر کس به خانه ای نامعلوم کوچ کند مسافرت می کند.
 18. سفر در خواب به فرار از واقعیت به سرزمینی خیالی اشاره دارد که در آن خواب بیننده به دنبال آن است که خستگی و دردی را که در زندگی روزمره خود در اثر مشکلاتی که در زندگی به آن دچار شده است فراموش کند.

تعبیر قطار در خواب ابن سیرین

پیاده شدن از قطار در خواب، گواه از دست دادن چیزی است. قطار در خواب آهسته است، نشانه ای از نزدیک شدن مدت. سرعت قطار در خواب، گواه اتمام بسیاری از کارهاست. دیدن قطاری که در خواب با سرعت آهسته از کنار آن عبور می کند برای زن باردار دلیلی بر نزدیک شدن مدت است. دیدن پیاده شدن از قطار در خواب، نشانه ضرر است. گرفتن قطار در خواب، گواه تلاش برای انجام بسیاری از وظایف است. سوار شدن بر قطار در خواب و حرکت به جای دیگر، گواه تغییر قابل توجهی در وضعیت شماست. سوار شدن بر قطار مملو از کالا در خواب، نشانه سود در تجارت و کار بیننده خواب است. سوار شدن بر قطار بدون کالا در خواب، نشانه ضرر و زیان بزرگ است.

تعبیر قطار در خواب برای زنان مجرد

دیدن قطار در خواب زنی مجرد بیانگر تغییر سریع موقعیت اجتماعی اوست. قطار در خواب مجردی بیانگر ازدواج نزدیک است. دیدن یک زن مجرد در قطار باری در خواب یک زن مجرد نشان دهنده ورود هدایایی برای او است. دیدن دختری که در خواب از قطار پیاده می شود، بیانگر ضایعه بزرگی در زندگی اوست.

تعبیر قطار در خواب برای زن متاهل

دیدن قطار در خواب زن متاهل دلیلی بر حاملگی در حالت بدون فرزند است. دیدن قطار در خواب زن متاهل دلیلی بر این است که او در آینده ای نزدیک زایمان خواهد کرد و زندگی خود را به سمت بهتر شدن تغییر خواهد داد. هبوط زن شوهردار از کشور در خواب، دلیل بر طلاق است. کندی قطار در خواب زن متاهل نشانه مرگ است. سرعت قطار در خواب زن شوهردار، گواه سفر او و شوهرش است.

تعبیر قطار در خواب برای مرد

دیدن قطار در خواب مردی نشانه سفر است. مردی که قطار باری را در خواب می بیند، دلیل بر سود کلان تجارت است. دیدن قطار باری در خواب مردی که خالی باشد، نشانه ضرر و زیان بزرگ است. پیاده شدن از قطار در خواب مرد نشانه دور شدن او از زندگی زناشویی است. قطار در خواب برای یک مرد گواه تغییر شرایط است.

تعبیر قطار در خواب برای زن باردار

دیدن زن باردار در قطار در خواب، علامت آن است که در آینده ای نزدیک زایمان خواهد کرد. زن حامله ای که در خواب با مشکلاتی سوار قطار می شود، گواه زایمان بسیار سختی است. دیدن راحت ترن سواری زن باردار، گواه زایمان آسان و ایمنی جنین است.

تعبیر قطار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا