تعبیر آب در خواب

دیدن آب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، خواه کدورت زلال، اسپری دادن در خانه، اتاق، نشت دریا به ابن سیرین و غیره.

آب در خواب یکی از خواب هایی است که به طور مداوم در خواب می بینیم و خداوند هر موجود زنده ای را از آب آفریده است و دیدن آب در خواب نشانه نشانه های بسیار و مهمی است، زیرا آب یکی از رؤیاهای متداول و مکرر بسیاری است. مردم، معنی دیدن آب در خواب را به تفصیل یاد خواهیم گرفت.

تعبیر آب در خواب

 1. آب اغلب خوب است و اشکال مختلفی دارد
 2. هر کس در خواب ببیند که در خانه اش آب است، خواب نشانگر زندگی نیک و زندگی نیک است
 3. و هر کس خواب ببیند با جامه در میان آب است و خیس نیست و یا پوشیده است، تعبیر به قوت دین و سلامت یقین و توکل بر خدا در تمام دین و دین اوست. امور دنیوی
 4. دیدن اینکه در خواب کسى بر شما آب ریخت، بیانگر خیر و منفعتى است که از او حاصل مى شود، به شرط آنکه آب زلال باشد، ولى اگر کدر باشد، برعکس.
 5. جمع کردن آب در جامه در خواب بیانگر بی پولی و رزق است
 6. صدقه دادن در آب دلیل خوبی برای بیننده خواب و نشان دهنده درستکاری و حسن رفتار اوست، شاید خواب اشاره به محبوبیت آن مکان و معماری آن باشد.
 7. رؤیا مانند کسی است که در جامی به او آب می دهند و پسری خواهد داشت
 8. دیدن آب گرم ضعف و ضعف و گرمای شدید غم و اندوه است و استعمال آن در خواب فایده ای ندارد.
 9. عمق آب نشان دهنده از بین رفتن شکوه یا انزوا از موقعیت یا عدم زندگی است
 10. نوشیدن آب زیاد نشان دهنده طول عمر و دفع بلا است
 11. دراز كردن دست در آب در خواب، بيانگر تصرف در امور است
 12. دیدن آبیاری باغ نشان دهنده ازدواج است
 13. آب بدبو اشاره به دفع پول حرام دارد
 14. به آب می نگرد و چهره ای زیبا می بیند پس به مهربانی خود به اهل خانه روی می آورد
 15. جریان آب از زیر پل ها بهتر است از مردی که به مردم سود می رساند
 16. آب در خواب بیانگر زندگی خوبی است که بیننده خواب می گذراند و نشان از جمع غنیمت و افزایش خیر است.
 17. علاوه بر این، آب فراوان در خواب، ارزانترین قیمت و ماندگاری است اگر بیننده از آن بنوشد.
 18. اگر در خواب به زن مجرد آب می دادند و آب گرم بود، سخت مضطرب می شد
 19. از طرفی آب در خواب بیانگر سلامتی، شادی و افزایش نیکی هاست
 20. آب در خواب نشانه موفقیت در کار و تجارت است، آب به طور کلی نشانه دانش، حیات، باروری، رشد یا شکوفایی در زندگی است.
 21. اگر آب در خواب به صورت راکد یا خراب درآید، صاحب خواب بیمار می شود، کارش را خراب می کند یا دین خود را تغییر می دهد.
 22. و اما حمل آب در خواب غنی است و برای زن مجرد ازدواج است و خواب آب برای زن شوهردار علامت حاملگی و تولد پسر است.
 23. اگر در خواب آب از دیوار منفجر شد، نشانه غم و اندوه بیننده از دست دادن برادر یا دوست یا رهایی از نگرانی است.
 24. اگر زن در خواب آب روان ببیند، شغلی را که دوست دارد به دست می آورد

تعبیر آب در خواب ابن سیرین

دیدن آب آشامیدنی نماد شفا و ازدواج و سود و توبه است. دیدن آب خوابی ستودنی تلقی می شود، زیرا نوشیدن آب برای انسان آبرسانی است و در خواب نماد برآورده شدن آرزوهایی است که بیننده از مدت ها قبل در واقعیت آرزوی آن را داشته است. رؤیای آب دادن به مردم در خواب نمادی از اعمال نیکی است که بیننده خواب نسبت به دیگران انجام می دهد. دیدن نوشیدن آب نمک در خواب نیز نماد نگرانی و غم است. دیدن وضو با آب شور نیز نماد خلاصی از گناه و توبه است انشاالله. در مورد راه رفتن روی آب، برای بیننده خواب نماد غرور است، در حالی که غرق شدن نمادی از پریشانی و بدبختی برای بیننده خواب است.

آب گرم و جوشان نماد غم و اندوه است، در حالی که آب شیرین و زلال رویدادهای خوشایند و جدید در زندگی بیننده خواب است. همچنین دیدن دوش در آب، نماد رهایی از غم و اندوه در زندگی بیننده خواب است.

تعبیر آب در خواب توسط نابلسی

دیدن رفع تشنگی در خواب، نشانه رهایی از غم و اندوه، نگرانی و فقر است و خداوند آرزوهای بیننده خواب را برآورده می کند، زیرا برای بیماران شفا، فقیر ثروت و برای لغزنده ها تسهیل است. همچنین نوشیدن آب زیاد در خواب نمادی از عمر طولانی، سلامتی و خلاص شدن از شر دشمنان است. همانطور که النابلسی نوشیدن آب نمک را به همان اندازه که بیننده می نوشید برای او مفید تفسیر کرده است، آب شیرین نیز نماد رزق و روزی و خیر است. و اما دیدن وضو از آب شور دریا، نماد رهایی از غم و اندوه و آسودگی نزدیک بیننده است. ریختن آب گرم در خواب بر بیننده، نشانه بیماری، بیماری و گرفتاری شدید است.

تعبیر آب در خواب برای زنان مجرد

دیدن آب آشامیدنی در خواب برای دختر مجرد نماد نیکی و ازدواج است. دیدن آب پاک و شیرین در شرایط دختر مجرد نیز نماد خوبی است و انشاالله اتفاقات خوبی برای او خواهد آمد.

تعبیر آب در خواب برای زن متاهل

دیدن آب آشامیدنی در خواب زن متاهل نماد برآورده شدن آرزوهاست. نوشیدن آب نیز نمادی از ثبات خانواده و زندگی آرام و آرام در خانواده اوست. همچنین آبیاری آن به معنای رهایی از غم و اضطراب است و برای زن متاهل خیر بسیار دارد و برای مردان مفید و سود و شفا است انشاالله.

تعبیر آب در خواب برای زن باردار

نوشیدن آب شیرین خالص در خواب زن باردار نماد خوبی، شفا و ایمنی در بارداری و همچنین سهولت زایمان است. نماد سلامتی او و نوزاد تازه متولد شده اش است و خدا بهتر می داند

تعبیر خواب آب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=z8l5YjZ_sdc

چشم اندازی از یوتیوب آب کدر و شفاف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا