معنی ارتعاش برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه، خواه خانه و اتاق و آسمان و غیره برای ابن سیرین و امام صادق.

معنی ارتعاش برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه، خواه خانه و اتاق و آسمان و غیره برای ابن سیرین و امام صادق.

قبل از هر چیز وقتی از رویا یا رویا صحبت می کنیم باید بدانیم که آنها مجموعه ای از خیالات هستند که در هنگام خواب رخ می دهند.رویاها در میزان انسجام و منطق آنها با هم تفاوت دارند و نظریه های زیادی وجود دارد که وقوع رویا را توضیح می دهد. .

 1. در مجموع اگر از موجودات ارتعاشى ببیند ممدوح نیست و ارتعاش اشیا چنین تعبیر مى شود:
 2. هر که ببیند آسمان می لرزد، دلالت بر فساد و ظلم و فتنه در آن مکان دارد.
 3. هر کس ببیند که خورشید یا ماه در حال ارتعاش است، نشانگر مصیبت و سختی برای پادشاه آن مکان است.
 4. هر که ببیند ستارگان می لرزند، بیانگر آن است که در بزرگان شاه فتنه یا آشفتگی به وجود می آید.
 5. هر کس ببیند زمین می لرزد، دلالت بر آن دارد که به همان اندازه که زمین می لرزد، بلا بر اهل آن مکان می آید.
 6. هر که ببیند کوه می لرزد، دلالت بر آن دارد که به همان اندازه که کوه می لرزد، بلا و مصیبت به پادشاه آن محل می رسد.
 7. هر که ببیند عرش می لرزد، حکایت از فساد علمای آن محل و عدم اعتماد آنان دارد.
 8. هر که ببیند لوح یا قلم می لرزد، حکایت از فساد کتاب و اهل قلم دارد.
 9. هر کس ببیند که آسمان های هفت گانه می لرزد، این نشان دهنده عذاب و غضب خداوند متعال است که بر اهل آن مکان به دلیل نافرمانی آنها نازل شده است.
 10. هر که ببیند خورشید و ماه و همه سیارات می‌لرزند، این نشانگر رقابت پادشاهان آن مکان و جنگ و جنگ آنها و ریختن خون بسیار است.
 11. هر که ببیند کاخ یا خانه پادشاه می لرزد، نشان می دهد که مردم آن مکان در تنگنا هستند.
 12. هر که ببیند مسجد تکان می خورد، دلالت بر فساد و نافرمانی علما دارد.
 13. هر که ببیند خانه‌اش می‌لرزد، نشانگر مصیبت و مصیبت خانواده‌اش است.
 14. هر کس ببیند بدنش می لرزد، نشان دهنده فساد دین اوست
 15. علما در تعبیر خواب زلزله از امثال شیخ ابن سیرین و شیخ نابلسی رحمه الله نام برده اند.
 16. شرح این رؤیت و خداوند متعال بالاتر است و می داند که دیدن زلزله و زلزله و حرکت مضر زمین از این قبیل صورت می گیرد.
 17. در تعبیر نیز مشمول همین حکم است، هر که در خواب ببیند که در کشور معینی زلزله آمد و دید که گروهی هلاک شدند و گروهی زنده ماندند.
 18. حاکی از آن است که حاکم این مملکت قبل از اینکه از حکومت منصرف شود مردم آن را شکنجه می دهد و یا از حکومت خارج می شود و مردم کشور توسط حاکمی پس از او مجازات می شوند.
 19. و برخی از محققان تعبیر کردند که زلزله یک کشور خاص، ممکن است نشان دهنده آن باشد که مردم آن کشور به بیماری یا اپیدمی گسترده ای مبتلا شده اند.
 20. در میان مردم منتشر می شود و هر که ببیند کوهی از جای خود حرکت می کند و به همان صورت که بوده برمی گردد یا زلزله ای را ببیند که کوهی را زده است.
 21. یا اینکه کوه برای همیشه برداشته شود، یا کوهی در هوا در حال پرواز دیده شود و سپس به جای خود بازگردد، این نشان دهنده آزمایش بزرگی است که برای آن پیش خواهد آمد.
 22. حاکم و حاکمان، یا درگیری داخلی بین آنها رخ می دهد، سپس ناپدید می شود و وضعیت بر حسب قدرت و زمان زلزله همچنان که در بینش است ادامه می یابد.
 23. و زلزله غالباً در خواب نشان می دهد که گیاهان این سرزمین می رویند و می رویند و علف فراوان و گسترده است.
 24. درختان و گل ها در آنها، زلزله، حرکت زمین و لرزش در خواب اغلب با رئیس جمهور یا مردم منطقه ای که در آن زندگی می کند مرتبط است.
 25. این ناراحتی در بینایی رخ می دهد و ممکن است در موارد معدودی با بینایی همراه باشد.
 26. در بسیاری از تعابیر گفته شده است که زلزله و لرزش مکرر و حرکت زمین در خواب دلیل خوبی نیست.
 27. تعبیر به هلاکت انسان و جان و مال و هر چیزی که در آن زندگی می کند اعم از خانه و دیار به قوت و تعدادشان و فاصله بین وقوع آنها اگر بیش از یک باشد.

Vibration Vision YouTube https://www.youtube.com/watch?v=opWG2cG4q6w دید زلزله – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا