تعبیر زن در خواب

مضمون: رویای همبستر شدن شوهر با شوهر، ازدواج، پیش بازی شوهر، در خواب دختر مجرد، زن شوهردار و زن باردار.

تعبیر زن در خواب

 1. اگر در خواب همسر خود را ببینید، این نشان دهنده مسائل ناپایدار و ناهماهنگی در خانه است
 2. اگر خواب ببینید که همسرتان به طور غیر طبیعی مهربان است، این بدان معناست که از یک سرمایه گذاری مهم در زمینه تجارت سود خواهید برد.
 3. اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش او را با شلاق می زند، پیش بینی می کند که تأثیرات ناگوار باعث انتقاد شدید در خانه می شود و این خواب آشفتگی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

تعبیر زن در خواب

 1. اگر خواب ببينيد شوهرتان بدون اينكه بداند چرا شما را ترك كرده است، بين شما مشاجره پيش مي آيد، اما صلحي غيرمنتظره برقرار مي شود.
 2. اگر شوهرتان با شما بدرفتاری کند و به خاطر بی وفایی شما را سرزنش کند، توجه و اعتماد او را احساس خواهید کرد، اما مشکلات دیگری پیش خواهد آمد.
 3. این خواب به شما هشدار می دهد که هنگام پذیرش تحسین سایر مردان، عاقل تر و محافظه کارتر باشید
 4. اگر شوهرت را مرده ببینی ناامید و اندوهگین می شوی و اگر او را رنگ پریده و مضطرب ببینی بیماری بر تو سنگینی می کند که یکی از اعضای خانواده مدتی در بستر می ماند.
 5. اگر او را بشاش و خوش تیپ ببینید خانه تان پر از شادی می شود و نشانه های موفقیتتان درخشان می شود.
 6. اگر در خواب بیمار باشد با شما بدرفتاری می کند و به شما خیانت می کند
 7. اگر در خواب ببینید که عاشق زن دیگری شده است، بلافاصله این محیط را رها می کند و لذت را در جای دیگری جستجو می کند.
 8. اگر در خواب عاشق شوهر زن دیگری شوید، به این معنی است که در ازدواج خوشحال نیستید و بدون ازدواج خوشحال نیستید، اما احتمال خوشبختی مشکوک است.
 9. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شوهر دارد، بیانگر آن است که از نعمت هایی که مردان دوست دارند بی بهره است
 10. اگر خواب ببینید که شوهرتان شما را ترک کرده است و در حالی که او در حال دور شدن است بزرگتر شده است، جو ناهماهنگ محیط مانع از هماهنگی سریع می شود.
 11. اگر از اهداف ناپسند اجتناب شود، هماهنگی به همان چیزی که بوده باز می گردد
 12. اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش را در موقعیتی مشکوک با مهمانی ناآگاه می بیند، بیانگر آن است که به دلیل حماقت دوستان با مشکل مواجه خواهد شد.
 13. اگر خواب ببينيد كه شوهرش در حالي كه با زن ديگري است كشته مي شود و رسوايي به دنبال مرگ او مي آيد، در اين صورت خطر جدايي از او يا از دست دادن اموال را خواهيد داشت.
 14. این رویا معمولاً با موقعیت‌های نامطلوب همراه می‌شود، هرچند که شیطان گاهی اوقات آن را مبالغه می‌کند

ابن سیرین در خواب شوهر در خواب یوتیوب

تفسیر بینایی زوجه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=l2hbVQv9VhA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا