تعبیر دیدن حیض یا حیض در همه حال در خواب

مضمون: خواب قاعدگی یک زن مجرد، خونریزی شدید قاعدگی روی لباس در زمان نابهنگام، خونریزی از واژن زن متاهل برای زن باردار.

تعبیر دیدن حیض یا حیض در همه حال در خواب

 1. دیدن قاعدگی در خواب بیانگر چیزهایی است که معنای خیر را برای بیننده خواب می برد و چیزهای دیگر را مکروه می دانند که بیننده خواب می ترسد در زندگی واقعی به آنها دست یابد یا بیانگر حالتی باشد که بیننده در بیداری در آن زندگی می کند. بیننده مرد یا زن است.
 2. اگر بیننده مرد بود و دید در حال حیض است، دلیل بر این است که کار حرام انجام می دهد، یعنی کاری را انجام می دهد که شرعاً جایز نیست.
 3. اگر بیننده خواب زن باشد و ببیند در حال عادت ماهانه است، بیانگر گناه است.
 4. اگر ببیند بعد از حیض در حال شست و شو است، یعنی از گناه توبه کرده و نگرانی از بین رفته است.
 5. اگر زنی به سن یائسگی رسیده باشد و ببیند در حال حیض است، به این معناست که بچه دار می شود. و اگر زنی که به یائسگی رسیده مجرد باشد، دلیل بر ازدواج اوست
 6. هر کس ببیند که استحاضه است، دلیل بر این است که او در گناه است و می‌خواهد از آن خلاص شود، اما نمی‌تواند چون این امر در فطرت او شده و نمی‌تواند از آن خلاص شود.
 7. زنی که ببیند شوهرش در حال قاعدگی با او همبستر می شود، یعنی با شوهرش از کشور خارج می شود.
 8. زن یا مردی که بچه دار نمی شود، اگر در خواب حیض ببینند، علامت حاملگی است. و اما زن حامله ای که در خواب حیض می بیند پسر به دنیا می آورد
 9. اگر بچه باشد و ببیند عادت ماهانه دارد، نشانه آن است که باکرگی خود را از دست می دهد.
 10. مردی که در خواب ببیند در حال حیض است، دیدش نشانگر بی صداقتی گفتار و دروغ های بسیار اوست یا دلالت بر همبستر شدن با یکی از زنان حرام و زنای زائد او دارد که امام ابن سیرین ذکر کرده است.
 11. اما اگر رؤیت برای زنی بود که می دید در حال حیض است، رؤیت او حاکی از برخی از گناهان و گناهانی است که این زن در زندگی واقعی خود انجام داده است.
 12. اگر در خواب ببیند که بعد از حیض غسل کرده است، رؤیتش بیانگر توبه این زن از برخی از گناهانی است که در بیداری انجام داده و به اذن خدا توبه او پذیرفته شده است.
 13. اگر این زن مضطرب یا پریشانی یا پریشانی داشته باشد، مراد از رؤیت حکایت از زوال نگرانی و پریشانی و رفع امر دارد.
 14. و زنی که به یائسگی رسیده است اگر در خواب ببیند که در حال عادت ماهانه است، بینایی او نشان می دهد که پسر خواهد داشت.
 15. هر کس در خواب ببیند که شوهرش با او همبستر شد و با او همبستر شد و او در خواب حائض شد، خوابش نشان می دهد که با شوهرش به کشوری غیر از کشوری که در آن زمان ناامید است سفر می کند. از رویا
 16. مردی که در خواب ببیند همسرش در حال عادت ماهانه است، ممکن است بینش نشان دهنده بدی و زوال تجارت او باشد و دیدن حیض در خواب چه برای زن و چه مرد، نشان دهنده ضعف دین و ترک دین باشد. برخی تعهدات
 17. و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال حیض است، رؤیت او حکایت از ازدواج او در روزهای آینده دارد ان شاء الله.
 18. زنی که بچه دار نمی شود اگر ببیند حائض است، دیدش نشان می دهد که حامله می شود و انشاءالله پسری به دنیا می آورد.
 19. و زن حامله ای که در خواب ببیند در حال حیض است، دید او نشانگر جنسیت جنین است و پسری به دنیا می آورد.
 20. اگر پریود شما نزدیک می شود یا در حال حاضر آن را تجربه می کنید، رویای شما ممکن است بازتابی از ناخودآگاه شما باشد، نه بیشتر، زیرا این خواب یک چیز آشنا در زندگی روزمره شما است.
 21. اگر روی لباس زیر خون و نتیجه سیکل قاعدگی خود را مشاهده کردید، این نشان می دهد که از استرس و نگرانی خود خلاص خواهید شد، این نماد پایان دوره مشکلات سخت و آغاز مرحله رهایی است.
 22. اگر در حال حاضر قاعدگی را پشت سر می گذارید و در خواب دیدید که در دوره قاعدگی هستید، خواب شما نشان دهنده وجود انرژی حیاتی جدید در درون شما است که شما را به لذت بردن از زندگی خود می برد.
 23. اگر باردار هستید و می بینید که در دوران پریود هستید، خوابتان نشان می دهد که باید سرعت خود را کم کنید و به خود توجه کنید، بنابراین عجله در کارها جایز نیست.
 24. خواب دیدن خون قاعدگی بیانگر این است که شما هنوز در گذشته زندگی می کنید و باید از شر آن خلاص شوید تا به سمت حال جدید و آینده ای بهتر حرکت کنید.

تعبیر خواب قاعدگی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=i2K_h_ibxNI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا