تعبیر سنگ های قیمتی در خواب

رویای سنگهای قیمتی برای یک دختر مجرد، برای یک زن متاهل، برای یک زن باردار، برای یک زن مطلقه، برای یک مرد و یک زن مجرد، خواه یاقوت کبود، مرجانی، آبی سبز، قرمز، سیاه، سفید، بزرگ، الماس، کوچک، در حلقه برای ابن سیرین و غیره

تعبیر دیدن سنگهای قیمتی در خواب، چنانکه بسیاری از تعبیر کنندگان خواب با دیدن سنگ در خواب تعبیرهای متعددی می دهند که از جمله آنها می توان به محقق ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین اشاره کرد.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب

دیدن سنگهای قیمتی در خواب مایه خرسندی است مخصوصاً برای خانمها هر که در خواب یاقوت کبود ببیند نشانه شادی و نیکی اوست هر که ببیند انگشتر یاقوت کبود به دست کرده است دلالت بر اخلاص دارد هر که نگینی از یاقوت کبود گرفت و همسرش حامله بود و در انتظار پسری بود، دختری به دنیا آورد و اگر ازدواج نمی کرد با زنی ازدواج می کرد. هر کس در خواب ببیند که از قعر دریا یاقوت کبود بسیار به دست آورد، ان شاء الله عاید و روزی زیادی خواهد داشت.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب ابن سیرین

محقق ابن سیرین به ما می گوید که سنگ های قیمتی در گذشته نماد گفتار خشن بوده اند، بنابراین وقتی آنها را در خواب می بینید نشان می دهد که خواب بیننده با اطرافیان خود کلمات تند مانند سنگ دارد. ابن سیرین نیز می بیند که سنگ های قیمتی در خواب اشاره به مشکلات، غم و اندوه و نگرانی هایی است که زندگی صاحب خواب را احاطه کرده است. هر که در خواب ببیند که سنگ های قیمتی از آسمان فرو می ریزد، این رؤیت حاکی از وجود غضب خداوند متعال بر صاحب خواب یا مردم محلی است که سنگ های قیمتی بر آنها می ریزد. هر کس ببیند که سنگ های قیمتی را از جایی به مکان دیگر حمل می کند، این بینش نشان می دهد که برای صاحب رویا چیزی دشوار است که تلاش می کند به آن دست یابد.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب ابن شاهین

محقق ابن شاهین معتقد است هر که ببیند با سنگهای قیمتی به آب می زند، این رؤیت نشان می دهد که در آینده نزدیک خیر بسیار خواهد آمد. و اما کسى که مى بیند مردم او را با سنگهاى قیمتى پرتاب مى کنند، این رؤیت حکایت از ظلم و ستم به صاحب آن رؤیا دارد. هر کس در خواب ببیند که او سنگ های قیمتی را به سوی دیگران پرتاب می کند، این رؤیا بیانگر آن است که صاحب خواب فردی متجاوز است و بر بسیاری از اطرافیان خود ظلم خواهد کرد. هر که ببیند در حال مجسمه سازی و شکل دادن به سنگ های قیمتی است، در دوره آینده با مشکلات زیادی روبرو می شود، اما می تواند بر این سختی ها غلبه کند.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب توسط نابلسی

امام نابلسی می فرماید: اگر در خواب مجردی اعم از زن یا مرد، سنگ های قیمتی ظاهر شود، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج است. اگر سنگ های قیمتی در خانه صاحب خواب دیده شود، نشان دهنده این است که مصیبت بزرگی برای یکی از اعضای این خانه پیش می آید. در برخی از خواب ها سنگ در خواب، نشانه عزم و استقامت صاحب آن بینش است. هر که ببیند در خواب از سنگهای قیمتی استفاده می کند تا با آنها بسازد، این رؤیا بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که صاحب رؤیا در دوره گذشته به دنبال آن بوده است.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب برای زن متاهل

زن متاهلی که در خواب می بیند که سنگ های قیمتی از خانه اش می ریزد، بیانگر مشکلات و بحران های زیادی است که این زن با شوهرش در معرض آن قرار می گیرد. اما اگر سنگ های قیمتی در خواب یک زن متاهل سفید باشد، این بینش نشان می دهد که این زن در دوره آینده پول زیادی دریافت خواهد کرد. سنگ های قیمتی سیاه در خواب زن متاهل بیانگر این است که این خانم خیر و برکت و رزق فراوان خواهد داشت. سنگ بسیار بزرگ در خواب یک زن متاهل ممکن است نشان دهد که او پسری با قلب سخت به دنیا خواهد آورد.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب برای زن باردار

در مورد زن حامله ای که در خواب خود سنگ های قیمتی می بیند، این دید ممکن است نشان دهنده وجود مشکلاتی در زایمان باشد.

تعبیر خواب سنگ های قیمتی برای خانم های مجرد

بسیاری از تعبیرگران خواب می بینند که دختری که در خواب می بیند که سنگ های قیمتی پرتاب می کند، بیانگر این است که این دختر در دوره آینده در زندگی خود مورد ظلم بزرگی قرار خواهد گرفت. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال جمع آوری سنگ های قیمتی است، این بینش بیانگر ترس و نگرانی از آینده ای است که این دختر از آن رنج می برد.

تعبیر دیدن سنگ های قیمتی در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=hD5NjwReo_U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا