تعبیر مشک در خواب

دیدن مشک در خواب برای دختر مجرد برای زن شوهردار و باردار یا طلاق برای مرد در خواب دیدم مشک بر گردن و لباس می گذارم و یک شیشه مشک سفید یا سیاه می خرم، مایعی که بوی ابن سیرین را برای امام صادق می دهد. و بیشتر

تعبیر مشک در خواب

 1. مشک در خواب شیرینی یا لذت است و له کردن آن تعارف خوبی است.
 2. در خواب بیانگر صدقه پنهانی و بارداری با فرزندان است
 3. چه بسا میت دلالت کند که در بهشت ​​است یا تجارتی سودمند یا باغی که میوه از آن درو می شود یا علم گرانبهای علما.
 4. و اگر مشک را مانند عنبر بر آتش بگذارد، یا عود را در دینش بدعت داده شود، یا مالش به فساد برود، آن چیز باطل است.
 5. مشک عاشق یا کنیز یا فرزند است و می گفتند زن است و هر که آن را از دزدان حمل کند دستگیر می شود زیرا بوی خوش بر حامل آن دلالت می کند.
 6. و مشک دلالت بر مشک دارد زیرا از طلا گرانبهاتر است
 7. و حاکی از حیات و نیکویی است که آن را ببوید یا صاحب آن باشد
 8. دلالت بر برائت متهم و مشک دارد و هر سیاهی عطری مانند گل میخک و جوز هندی نیکو و لذت بخش است و له آن حمد نیکو است.

تعبیر مشک در خواب ابن سیرین

 1. هر که در خواب ببیند که مشک دارد مردی مودب و شجاع باشد و علم بیابد و نیکو ستایش کند.
 2. اگر کافور همراه با بوی مشک یافت شود باطن ترین موجود مستقیم نزد خداوند متعال خواهد بود.
 3. هر کس در خواب ببیند که در حال له کردنش بوی مشک از او می آید، با کسی که او را نمی شناسد نیکی می کند.
 4. و به عبارت دیگر، به جای مشک با سیر، فساد را بر صلاح و شعر و معاشقه را بر قرآن ترجیح می دهد.
 5. و هر کس پنجره ای ببیند و آن را گشود و از آن مشک بیرون آورد، با زن ثروتمندی ازدواج می کند.
 6. و هر کس نگهدارنده آن را گندیده ببیند و بوی خوشی بدهد، تفسیرش غیر از آن است
 7. و هر کس در خواب ببیند که مشک خورد، مال خود را برای خانواده خود ذخیره می کند و گفته شده که مال حرام می خورد.
 8. و هر کس در خواب ببیند که با شتر خود مشک دارد، بیانگر آن است که به اندازه ای که دید، مال و علم و ادب و حمد و نیکی به دست می آورد.
 9. مشک را نیکو و شادی آور گویند و له آن ستایش نیکو با شکوه و شجاعت است.

تعبیر مشک و عود در خواب

مشک و عود در خواب بیانگر صدقه است. ممکن است نماد حفظ صداقت و اسرار باشد. مشک و عود به آرامش روح مرده در بهشت ​​اشاره دارد. برای تاجر، آنها نماد تجارت سودآور و پربار هستند. در مورد پرورش دهنده، دیدن مشک و آگار نشان از باغ پربار دارد. مشک و عود آمدن معشوق را بشارت می دهد. آنها ممکن است نشان دهند که پلیس یکی از دزدان را در زندگی پیشگو دستگیر کرده است. مشک و آگاروود در خواب برای کسانی که آنها را در خواب می بینند، شاخص های خوبی هستند. مشک در خواب نماد طلا است.

تعبیر مشک و عود در خواب زن مجرد

اگر به صورت مایع باشند نشان دهنده مناقصه هستند. و اگر آنها از یک رویا به وضوح عبور می کردند، به او می گفتند که اتفاق خوبی در زندگی واقعی او خواهد افتاد. مشک سیاه در پول و هدایای رویایی او. هدیه دادن مشک و آگاروود به زنان مجرد نشان دهنده زیبا بودن تصویر آنها در نگاه هدیه دهنده است.

تعبیر مشک و عود در خواب زن باردار

مشک و آگاروود به طور کلی، گواهی بر ایمنی کودک و جنین است. مشک سیاه نوید برآورده شدن آرزوهای زن باردار است. و اما در تفسیر رنگهای مشک، سفید دلیل بر این است که زن حامله دختر به دنیا آورده است، در حالی که سیاه، فرزند پسر است.

تعبیر خواب مشک و عود در خواب زن متاهل

هديه مشك و اگارود به زن شوهردار گواه بارداري اوست. در مورد تعبیر مشک و عود به طور کلی در خواب زن متاهل، ممکن است نشان دهنده خبرهای خوشحال کننده باشد یا نمادی از ثبات مالی باشد.

تعبیر خواب عطر و بوی خوش در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا