معنی کتک زدن برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، چه به صورت، چه با چوب، شخص مجهول;

معنی کتک زدن برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، چه به صورت، چه با چوب، شخص مجهول;

 1. زدن با آن خوب و زیبا و خیرخواهانه و معروف است و این بدان معناست که کتک خورده از کتک زننده سود می برد.
 2. خیر در صورت دیدن کتک دست یا چوب بدست می آید
 3. دیدن تازیانه (شلاق) کتک خوردن انسان، نماد سخنان زشت و بدی است که در مورد بیننده (ضربه خورده) گفته می شود.
 4. دیدن کتک خوردن با شمشیر در خواب ناپسند است و نماد مصیبت یا غم و نگرانی و خبر بد است.
 5. دیدن خون در اثر این ضرب و شتم، بیانگر تلف یا ضرر و زیان مالی است
 6. شیخ محمد بن سیرین در مورد دیدن شکم در خواب می گوید: دیدن شکم در خواب مستقیماً نماد به دست آوردن پول یا فرزند است.
 7. شکم بزرگ در خواب نماد افزایش پول یا فرزند است و بالعکس در شکم کوچک، زیرا نشان دهنده بی پولی یا کمبود فرزند است.
 8. دیدن انسان به گونه ای که شکمش شکافته و شسته شده است به معنای هدایت او و قبول توبه او از سوی خداوند و در پیش گرفتن راه حق و هدایت و راه راست است و دیدن غده معده نمادی از پول، رنج، سختی در به دست آوردن آن است. وقوع مصیبت بر اساس رؤیت و جایگاهی در میان خانواده خود دارد
 9. و اما دیدن کتک بر شکم در خواب، بر حسب ماهیت بیننده خواب، تعابیر متعددی دارد.
 10. دیدن دختر مجرد در خواب به گونه ای که بر شکم او می زنند، بیانگر پایان مشکلات و اختلافات و رسیدن آسانی پس از سختی است ان شاء الله.
 11. ممکن است نماد نامزدی، نامزدی یا ازدواج باشد
 12. و دیدن ضرب و شتم زن متاهل به شکم نشان دهنده پایان مشکلات زناشویی او و وجود احساس صمیمیت، عشق و احترام بین او و همسر و فرزندانش است.
 13. دیدن ضربه زدن به شکم زن باردار، خبر نزدیک شدن به زایمان را می دهد و زن باردار برای نوزاد تازه متولد شده اش ایمن و سالم خواهد بود.

تعبیر ضرب و شتم در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب کتک خوردن – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=EiyPYSzpI8I

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا