تعبیر خواب اتاق خواب

مطالب: رویایی در اتاق خواب برای خانم مجرد، برای خانم متاهل، برای خانم باردار، تعویض مبلمان اتاق خواب، اتاق خالی، جدید، قدیمی، جادار، بسته، سفید

تعبیر خواب اتاق خواب

 1. اتاق خواب به طور کلی حاکی از امنیت و آرامش در زندگی بیننده خواب است، چه او بدون آرامش زندگی می کند و چه در انتظار یک دوره اطمینان.
 2. اگر بیننده خواب مجرد است، دیدن اتاق خواب در خواب نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ ازدواج او یا ملاقات او با شریک مناسب است.
 3. هر کس در خواب خود را در اتاق خواب ببیند و متاهل باشد، بیانگر این است که در آینده نزدیک صاحب فرزند می شود یا همسرش باردار است.
 4. اگر بیننده خواب ببیند که بیرون از اتاق ایستاده است در حالی که آن را از دور می بیند، نشان از لذت و لذتی است که در دوره آینده در انتظار اوست.
 5. اگر اتاقی که بیننده خواب در خواب می بیند از خاک رس باشد، این نشان دهنده موقعیت هایی است که به زودی اشغال خواهد کرد.
 6. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که وارد اتاق خواب ناشناخته ای می شود و صاحبان آن را نمی شناسد، نشانه سرپیچی او از ترسی است که او را گرفتار می کند و پیروزی او بر ترس هایش.
 7. اگر بیننده خواب ببیند که در اتاق جدیدی است، این نشان دهنده بهبود شرایط او است، صرف نظر از اینکه آنها مادی، اجتماعی، حرفه ای یا حتی عاطفی باشند.
 8. هر کس در خواب اتاقی ببیند باید بداند که نشانگر امنیت است که بیننده در صورت ترس احساس می کند و از طرفی ممکن است نشانگر بهشت ​​نیز باشد.
 9. از طرف دیگر، هر کس در خواب ببیند که بالای خانه خود اتاقی ساخته و زنش را ببیند که از آن بیرون می آید و سیاه پوشیده و شروع به زاری می کند، دلالت بر این دارد که با او ازدواج خواهد کرد، ولی برعکس آن نیز اگر او را ببیند. همسرش را خوشبو و زیبا میبیند، اینجا از رویا میفهمیم که او بلند و آسانی دارد.
 10. هر کس در خواب به اتاق ناشناخته ای برود اگر در حقیقت از چیزی بترسد که از آن در امان باشد و اگر مریض باشد می میرد.
 11. در صورتی که بیننده خواب مجرد باشد، خواب اتاق نشان دهنده ازدواج او با زنی زیبا و زیباست و اگر اتاقی بر اتاقی بیفتد، در غیبت از بیرون به نزد او برمی گردد.
 12. اتاق عجیب و غریب در خواب، گواه امنیت، ثبات، تعادل و هماهنگی روانی و همچنین یک دستاورد شناختی برای بیننده خواب است. هر کس وارد اتاقی شود و آن را آراسته و مرتب و تمیز ببیند، نشانگر پذیرش او از سوی مردم است.
 13. یک اتاق باریک در خواب، بیانگر مشکلاتی است که در انتظارش است و مشکلاتی که به زودی در زندگی با آنها مواجه خواهد شد و او را از برآوردن خواسته هایش باز می دارد. اتاق شخص، اگر در خواب ببیند، بیانگر زندگی، کار، خانواده یا اطرافش است.
 14. اتاقی که در خواب دختر مجرد دیده می شود، تصویر نگاه او به آینده را منعکس می کند، کسی که وارد اتاق او شود و آن را مرتب ببیند، آینده موفقی خواهد داشت و شاید نشان دهنده ازدواج یا نامزدی باشد.
 15. وقتی زن متاهل در خواب اتاق را می بیند، بیانگر آرامش و آسایش روانی و عدم غم و اندوه برای اوست. اتاق قدیمی به زن متاهل نشان دهنده ناکامی های گذشته و مسائلی بود که هنوز او را احاطه کرده و او را از لذت بردن با خانواده و فرزندان و در کل زندگی خانوادگی اش باز می دارد.
 16. اگر اتاقی که در خواب دیده می شود در اتاق خواب باشد، نشان دهنده احساسات مثبتی است که بیننده خواب نسبت به شوهرش دارد یا شاید نشان دهنده بارداری جدید باشد.
 17. اطاق بزرگ در خواب بیانگر فراوانی رزق و روزی بیننده خواب و تلاش او برای کارهای خیر است و اما اتاق های باریک نشان دهنده تنگی زندگی است که بیننده خواب از آن عبور خواهد کرد.

تفسیر دید اتاق – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=V4CMd0h1db0

دید ابن سیرین از ورود به اتاق – یوتیوب

تفسیر دید اتاق بسته – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4sNPYheKIW0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا