تعبیر راه پله در خواب

هنگام بالا رفتن از پله های خانه یا پله های خسته کننده یا بالا رفتن به سختی برای زنان، مردان، زنان باردار و دختران

تعبیر راه پله در خواب

راه پله خانه یا نردبان یا هر چیزی که در زندگی واقعی برای بالا رفتن از آن استفاده می شود نشان دهنده نزدیکی در تفسیر شرایط و شواهد است و از جایی به جای دیگر نشان دهنده خانواده، پسر، همسر، بندگان، بیماری، شادی و شرایط دیگر.

هر کس در خواب ببیند که از پله ها بالا رفت یا از پلکانی که محل آن معلوم نیست و اگر مریض باشد و به آخر رسیده باشد تعبیر به مرگ او در اثر بیماری می شود فقط و نمی دانست داخل شود یا نه. چه نباشد، پس منتظر حساب خود بماند و عبادت خود را اصلاح کند، و اگر بیننده سالم بود و بیمار نبود و می خواست به سفر برود، این خواب نشان می دهد که او به خوبی سفر می کند و با آن روزی می گیرد. سفر برای پول یا چیزی است که او برای آن سفر کرده است.

و اما کسى که در هنگام بالا رفتن از پلکان چیزى مانند پول و دینار و مرد خوب و غذا یا غنائم بیابد، هر چه بیابد حاکى از خیر است، آن را در زندگى خود مى‏یابد و زیاد مى‏کند یا بهتر از آن. مفسرین در یافتن آن در حین صعود بین سی و چهل فرق دارند، مانند پول و دینار و مرد و یا تعداد چیزهایی مانند حج، نماز، طلا، زن برای مرد، شوهر برای زن. یا فرزند، پسر یا دختر، اما گفته می شود که سی در رؤیت واقع نمی شود، بلکه اربعین واقع می شود، و دیگران می گوید آنچه را می بیند، می یابد.

تعبیر بالا رفتن از پله در خواب

اگر از چوب باشد خسته و عبوس است و اگر او را ایستاده ببیند از بیماری شفا می یابد، چنانکه دلالت بر مسافرت دارد.

اگر بدون دست و پا زدن به بالای نردبان یا بالای نردبان برسید، این یک فال نیک است، در غیر این صورت قبل از آشکار شدن خوبی های روز، موانعی خواهید داشت که باید از آنها عبور کنید.

نردبان بالا رفتن از چوب، دید او در خواب نزاع و خستگی و دلیل سفر، شاید نردبان حکایت از ایمنی در کارها باشد، چه بسا بالا آمدن در نردبان چوبی برای کسانی است که امر به معروف نمی کنند. و یا نهی از منکر برای کسی که آن را نپذیرد و پایانش ندهد و اگر پله ها چوبی شود شاید این نشان دهنده ثبات در امور باشد و ببینی چه امیدی دارد که او را بپوشاند و صلح برای آنها سلطان است. که آن را می بیند * – (و آن که دید) نردبانی مرض مسطح کرد و اگر دید آن را برافراشته می بیند از بیماری شفا می یابد و آرامش برای کسانی که در غم و اندوه بودند امان است و آرامش حکایت از مسافرت دارد و او مردی بلند مرتبه است. .

* – (و هر كه ببيند) نردبان جديدى رفت، در دين و دنيا به خير و اعتلاى رسيده است، و اگر بيند كه از نردبان قديمى بالا رفت، از تجارت و غير آن، خير و بلندى دارد، و اگر با کسی نزاع کند، موفق می شود، از نردبان قدیمی که در تجارت او قرار داده شده و سودی در آن نداشته، فرود می آید، و اگر در حالی که روی آن است، نردبان بشکند، حریف بر او پیروز می شود.

* – (و هر کس ببیند) که نردبانی را بزند و از آن به مکان معلوم خود فرود آید، سپس از آنچه در آن از باطل و ترس و عذاب است نجات یابد و چوب نردبان مردی است لاغر و ریاکار. نردبان به معنای رهبری است و ممکن است به معنای سرقت اخبار از افراد خوب و انتقال آن به افراد بد باشد.

تعبیر خواب بالا رفتن از پله ها – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=lbspdbfiNvo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا