تعبیر خواب انجیر

معنی انجیر برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از خشک، تازه، سیاه، سبز، آشامیدنی، شیره چیدن، خرید غذا و غیره برای ابن سیرین، امام علیه السلام. صادق و النابلسی

تعبیر خواب انجیر

 1. دلالت بر برکت و خیر و رزق فراوانی دارد که بر بیننده حلال است، زیرا انجیر درخت مبارکی است که در قرآن کریم ذکر شده است و خداوند بدان سوگند یاد کرده است و تعبیر ابن سیرین چنین بوده است:
 2. دیدن انجیر در خواب بیانگر رزق و نعمت و خیر فراوان برای بیننده است.
 3. هر که در خواب انجیر زیاد بخورد نسلش زیاد می شود و برکت در او زیاد می شود اما اگر اندکی بخورد نشانگر روزی حلال بدون سختی و خستگی است.
 4. و هر که انجیر را پیش از موسم شکوفه و رسیدن ببیند، دلالت بر آن دارد که بیننده نزد یکی از آشنایانش به چیزی غبطه می خورد.
 5. و در تعبیر بعضی گفته شد که برگ انجیر دلالت بر غم و اندوه و نگرانی دارد که بیننده را آزار می دهد.
 6. برخی گفتند انجیر سیاه نشان دهنده حق بدبختی یا بدبختی در زندگی است و برخی انجیر سیاه را خوب تعبیر کردند، اما انجیر سفید بهتر و نیکوتر است.
 7. دیدن انجیر برای زن باردار و متاهل، بیانگر آن است که اولاد یا فرزندان صالحی به او می رسد و از تربیت آنها خوشحال می شود و یا اینکه فرزندی نیکو و بابرکت باردار است.
 8. در مورد زن مجرد، ازدواج با مرد خوب است
 9. انجیر در خواب برای کسی که از آن بهره مند شده، پول و باروری فراوان است
 10. درخت انجیر مردی است ثروتمند و دارای پول بسیار، فردی مفید که به دشمنان اسلام پناه می برد، زیرا مارها به این درخت پناه می دهند و در میوه ها چیزی برابر او نیست.
 11. و هر کس ببیند که از آن می خورد، نسلش زیاد می شود
 12. می گفتند انجیر را عراق داده و پولی بدون خستگی صاحبش را بارور می کند و اثرش بر آن ظاهر می شود.
 13. و خوردن اندکی از آن، روزی بدون سختی است
 14. می گفتند میوه انجیر و برگ آن مضطر و اندوه و حسرت است.
 15. گفته شد که انجیر را به صالح، انتخاب مردم، رزق آسان، لذت کامل و برکت فراوان تعبیر کرده اند.
 16. انجیر سیاه در زمان خود بهتر است و انجیر سفید بهتر از سیاه است
 17. اگر شخصی انجیر را در زمان دیگری ببیند، این نشان دهنده حسادتی است که در معرض خواب بیننده قرار می گیرد.
 18. شاید انجیر به سمت راست اشاره می کند.
 19. چه بسا انجیر دلالت بر حق است و اگر انجیر سیاه باشد سوگند باطل باشد و دلالت بر تهمت و اندوه و واگذاشتن جایگاه بالاتر به پایین باشد.
 20. شاید دلالت بر پشیمانی داشته باشد، چنانکه پشیمانی به معنای خوردن انجیر است

خوردن انجیر: حسرت، وهم و اندوه

خوردن آن حاکی از فراوانی نسل است و می گفتند انجیر از طرف عراق می آید و خوردن کمی از آن رزق بدون تقلب است.

بیشتر کسانی که انجیر را بیان می کنند، ستودنی است، زیرا خداوند متعال آن را چنان که در قرآن به آن سوگند یاد کرده تجلیل کرده است و از گروهی از بیان کنندگان آن بیزار است.

ذکر کرده اند که دلالت بر غم و اندوه دارد و در داستان حضرت آدم و حوا علیهم السلام (و به این درخت نزدیک نشوید) استناد کردند.

تعبیر دیگر خواب انجیر در خواب

ابن سیرین در تعبیر دیدن انجیر در خواب می گوید: کسی که در خواب ببیند انجیر زیاد می خورد، به این معنی است که این شخص از تعداد زیادی فرزندان صالح برخوردار می شود و کسی که در خواب می بیند که او را می بیند. انجیر کم می خورد در خواب به این معنی است که این شخص از محل رزق و روزی حلال پول و خیر زیادی دریافت می کند و کسی که در خواب ببیند تعدادی انجیر نارس در خواب دیده است به این معنی است که این شخص از روزی حلال. تحت تأثیر حسادت شخصی از نزدیکانش که او را به خوبی می شناسند.

تعبیر ابن سیرین دیدن انجیر سیاه در خواب

ابن سیرین در تعبیر دیدن انجیر سیاه در خواب گفته است که کسی که در خواب ببیند انجیر سیاه می خورد یعنی این شخص در زندگی شخصی دچار پریشانی و نزاع و بدبختی می شود و در آنجا نشانه دیگری است که به او منفعت خوب و بزرگی خواهد رسید.

تعبیر رؤیت انجیر برای زنان مجرد، متاهل و باردار

 1. ابن سیرین می گوید دختر مجردی که در خواب ببیند انجیر را در خواب ببیند به این معناست که این دختر در آینده نزدیک با مردی ثروتمند و صالح و نیکوکار ازدواج خواهد کرد.
 2. و اما زن شوهرداری که در خواب انجیر رسیده می بیند، بیانگر این است که در کنار شوهرش از امنیت و ثبات برخوردار است و مژده است که خبر حاملگی خود را خواهد گرفت.
 3. در مورد زن باردار، مژده به دنیا آوردن پسر است

تعبیر خواب خوردن انجیر – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=O3sh1_KOdFY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا